Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní – 3.časť

Prvých desať paušálnych výdavkov sme pre vás popísali v predchádzajúcich dvoch častiach tohto článku Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní - 1. časť a Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní - 2. časť. Dnes našu trilógiu ukončíme poslednými štyrmi paušálnymi výdavkami.

Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní – 1. časť

Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní – 2. časť

11. Paušál na mimoriadne výdavky – 36 eur

Nie ste ani členom cirkvi, ani neplatíte výživné, školné alebo iné mimoriadne výdavky? V tom prípade vám nemecký daňový úrad uplatní aspoň paušálnu sumu výdavkov vo výške 36,00 eur, ak ste slobodný/-á a 72,00 eur manželom. Špeciálne o to žiadať nemusíte.

12. Nezdaniteľné minimum na deti pre rodičov, ktorí deti vychovávajú sami – 1.908 eur

Tí rodičia, ktorí deti vychovávajú sami, sú daňovým úradom podporovaní prostredníctvom nezdaniteľného minima. Ak ste zaradený do daňovej triedy 2, poskytuje sa vám toto nezdaniteľné minimum automaticky. Získate ho vtedy, keď:

• sami vychovávate dieťa,
• bývate v spoločnej domácnosti s minimálne jedným dieťaťom, na ktoré poberáte, alebo máte nárok na rodinné prídavky z Nemecka,
• bývate v Nemecku.

Ak sú splnené všetky podmienky, predstavuje nezdaniteľné minimum na jedno dieťa 1.908,00 eur. Na každé ďalšie dieťa sa toto minimum zvyšuje o 240,00 eur.

13. Paušálna suma pri zdravotnom postihnutí – až do výšky 3.700,00 eur

V závislosti od stupňa postihnutia je vám k dispozícii určitá ročná paušálna suma výdavkov. Napríklad, ak máte postihnutie 30 %, prináleží vám paušálna suma vo výške 310,00 eur, ak máte postihnutie od 90 do 100 % paušálna suma 1.420,00 eur, nevidiacim a bezvládnym patrí zvýšená paušálna suma vo výške 3.700,00 eur. Touto sumou by mali byť pokryté všetky výdavky, ktoré vám z dôvodu postihnutia najčastejšie vznikajú.

14. Paušálna suma na opatrovanie – 924,00 eur

Ak ošetrujete svojho rodinného príslušníka, tak vám po splnení týchto podmienok patrí paušálna suma výdavkov vo výške 924,00 eur ročne:

• ošetrovaná osoba je zaradená do stupňa opatrovania 4, alebo má preukaz o zdravotnom postihu so znakom „H“,
• túto osobu ošetrujete v jej byte alebo vo svojom vlastnom byte,
• nedostávate za túto starostlivosť opatrovateľský príspevok ani iné formy odmeny.

Ak ošetrujete túto osobu dvaja, máte nárok na polovičnú sumu paušálnych výdavkov.

Ak ste v skutočnosti mali vyššie výdavky, než je stanovený paušál, môžete si samozrejme tieto výdavky uplatniť v daňovom priznaní z Nemecka v plnej výške. Tie však už musíte úradu zdokladovať prostredníctvom potvrdeniek alebo zmlúv. Napriek tomu, že od daňového priznania za rok 2017 nie je potrebné všetky doklady zasielať na úrad v prílohe daňového priznania a úrady by si mali tieto doklady v prípade potreby vyžiadať, odporúča sa, zaslať ich kópie na úrad spolu s daňovým priznaním.

Zdroj: buhl.de

Náš tip

Paušálne výdavky vám automaticky uplatníme pri podaní žiadosti o vrátenie daní z Nemecka.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)