Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Podpora v nezamestnanosti v Holandsku (WW-UITKERING)

Pracujete v Holandsku a hrozí vám strata práce, alebo už ste nezamestnaný? V takom prípade máte s veľkou pravdepodobnosťou nárok na dávku v nezamestnanosti, čo vám určite uľahčí preklenúť obdobie, počas ktorého si budete hľadať nové zamestnanie. Pripravili sme pre vás súhrn najdôležitejších informácií.

Čo musíte vedieť o dávke v nezamestnanosti?

 • Dávka v nezamestnanosti je dočasný príjem v prípade straty zamestnania.
 • O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať na webovej stránke werk.nl.
 • K elektronickej žiadosti budete potrebovať DigiD kód.
 • Ak nemáte DigiD kód, tak žiadosť o dávku v nezamestnanosti môžete poslať poštou. Na to sa však musíte osobne zaregistrovať ako uchádzač o zamestnanie priamo na príslušnej pobočke poisťovacej agentúry UWV.
 • UWV rozhodne, či dávku v nezamestnanosti dostanete.
 • Dĺžka poberania dávky závisí od počtu odpracovaných rokov pred tým, než ste stratili prácu.
 • Výška dávky závisí od výšky príjmu dosiahnutého v zamestnaní za posledný rok.
 • Počas poberania dávky máte viaceré práva a povinnosti.

Najdôležitejšie podmienky poberania dávky v nezamestnanosti

O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať iba vtedy, ak ste prácu nestratili vlastným zavinením. Za posledných 36 týždňov musíte mať odpracovaných najmenej 26 týždňov. Základné pravidlo je, že za každý odpracovaný rok v Holandsku máte nárok na jeden mesiac dávky v nezamestnanosti, a to minimálne od 3 mesiacov až po maximálne do 38 mesiacov.

Výška dávky sa kalkuluje z výšky zárobku za posledný rok. Prvé dva mesiace dostanete 75 % z vášho denného platu, od tretieho mesiaca je výška dávky 70 % z vašej dennej mzdy.

V prípade novej pracovnej ponuky musíte byť ihneď k dispozícii, musíte byť v Holandsku zaregistrovaný a žiť tam.

Skúste sa vyhnúť strate zamestnania aktívnym hľadaním nového zamestnania. Uverejnite váš životopis na stránke werk.nl, zaregistrujte sa v pracovných agentúrach.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

 • O dávku môžete požiadať už týždeň pred ukončením zamestnania, no najneskôr do týždňa od prvého dňa nezamestnanosti.
 • Sledujte si stav žiadosti.
 • Približne 4 týždne po odoslaní žiadosti dostanete poštou rozhodnutie. V rozhodnutí sa dozviete o nároku na dávku v nezamestnanosti, výšku dávky i to, ako dlho budete dávku poberať.

Vaše práva a povinnosti:

 • Musíte sa snažiť nájsť si čim skôr prácu.
 • Každé 4 týždne musíte informovať UWV o najmenej štyroch odoslaných žiadostiach o zamestnanie.
 • Každý mesiac musíte vyplniť výkaz príjmov (Inkomstenopgave).
 • Akékoľvek zmeny vo vašej životnej situácii musíte nahlásiť do týždňa.
 • Musíte dodržiavať termíny stretnutí s pracovníkom UWV.
 • Ak ste sa rozhodli čerpať dovolenku, musíte o tom informovať o tom úrad UWV. Na dovolenku máte nárok.

Výkaz príjmov

Na konci každého mesiaca musíte vyplniť výkaz príjmov za predchádzajúci mesiac. Tento formulár informuje agentúru UWV o tom, aké príjmy ste dosiahli za minulý mesiac. Formulár pošlite, i keď ste nič nezarobili. Dávku v nezamestnanosti vám UWV vyplatí do 10 dní od prijatia výkazu príjmov.

Nové zamestnanie

 • Hľadať si nové zamestnanie, ako aj uverejniť váš životopis môžete na stránke werk.nl, kde sa dozviete rôzne tipy. Môžete využiť aj ponuku online kurzov, ktoré vám pomôžu pri hľadaní novej práce.
 • V prípade, že sa zamestnáte a váš plat je nižší, ako bola vaša dávka v nezamestnanosti, úrad UWV vám doplatí rozdiel, aby sa váš plat vyrovnal dávke v nezamestnanosti.
 • Ak sa počas poberania dávok v nezamestnanosti rozhodnete vrátiť na Slovensko, musíte o tom informovať agentúru UWV. V takomto prípade môžete na Slovensku poberať dávku z Holandska po dobu maximálne 3 mesiacov.
 • Majte na pamäti, že ak sa rozhodnete ukončiť pracovný pomer v Holandsku z vašej vlastnej vôle, na dávku v nezamestnanosti nemáte nárok.

Zdroje: www.uwv.nl, lamexpat.nl

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)