Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Poistenie vo Veľkej Británii (UK) – National Insurance

Príspevky na poistenie (National Insurance Contributions) platíte, aby ste získali niektoré zvýhodnenia a starobný dôchodok (State Pension).

Povinnosť platiť poistenie vo Veľkej Británii vzniká, ak máte viac ako 16 rokov a ste buď:

  • zamestnancom s príjmom viac ako 157 GBP týždenne alebo
  • živnostníkom, ktorý dosiahol zisk najmenej 6025 GBP za rok.

Predtým, ako môžete začať platiť poistenie, potrebujete získať národné číslo poistenia (National Insurance number).
V prípade, že týždenne zarábate medzi 113 a 157 GBP, sa vaše poistenie považuje za zaplatené z dôvodu ochrany vášho záznamu o poistení.

Triedy poistenia v UK – National Insurance classes

Existujú rozdielne typy poistenia, ktoré sa nazývajú triedy. Typ poistenia, ktorý platíte, závisí od druhu vašej zárobkovej činnosti, od výšky vášho príjmu a od toho, či vám počas poistenia vznikli nejaké časové medzery.

Typ poistenia Kto platí tento typ poistenia
Class 1 Zamestnanec, ktorý zarába viac ako 157 GBP týždenne a nedosiahol dôchodkový vek. Poistenie automaticky odvádza zamestnávateľ.
Class 1A alebo 1B Platia priamo zamestnávatelia pre získanie príspevkov (benefits) alebo na pokrytie výdavkov (expenses) svojich zamestnancov.
Class 2 Živnostníci – nie sú povinní platiť pri príjme nižšom ako 6025 GBP ročne (môžu však platiť ako dobrovoľné poistenie).
Class 3 Dobrovoľné príspevky – môžete platiť, aby ste vyplnili alebo sa vyhli medzerám v poistení.
Class 4 Živnostníci so ziskom vyšším ako 8164 GBP ročne.

Výška poistenia v UK

Výška poistenia závisí od typu zamestnania a od výšky vášho príjmu.

Zamestnanci vo Veľkej Británii

Ak ste vo Veľkej Británii zamestnaný, platíte poistenie v triede 1 (Class 1). Pre väčšinu zamestnancov platia v daňovom roku 2017/18 nasledujúce sadzby poistenia:

Váš príjem Sadzba poistenia v triede 1
157 až 866 GBP týždenne (680 až 3750 GBP mesačne) 12%
Viac ako 866 GBP týždenne (3750 GBP mesačne) 2%

Živnostníci v UK

Ak pracujete v UK ako živnostník (self-employed), platíte poistenie v triede 2 a triede 4 (Class 2 a Class 4) v závislosti od vášho zisku. Väčšina živnostníkov platí poistenie v oboch triedach prostredníctvom daňového priznania (Self Assessment).

Ak ste zamestnaný a živnostník

Môžete byť naraz zamestnancom aj živnostníkom. V tom prípade zamestnávateľ zráža z vašej mzdy poistenie v triede 1 (Class 1) a zároveň vám vzniká povinnosť platiť poistenie v triede 2 a 4 (Class 2 a Class 4) za vašu živnosť.

Výška poistenia závisí od vašich kombinovaných príjmov zo všetkých zárobkových činností. HM Revenue and Customs (HMRC) vám oznámi výšku poistenia po tom, čo si podáte daňové priznanie (Self Assessment tax return).

Na čo slúži poistenie National Insurance

Poistenie sa vzťahuje na prípady, ktoré sú uvedené v tabuľke.

Príspevok/dôchodok Class 1: zamestnanec Class 2: živnostník Class 3: dobrovoľné poistenie
Základný starobný dôchodok (Basic State Pension) Áno Áno Áno
Dodatočný starobný dôchodok (Additional State Pension) Áno Nie Nie
Nový starobný dôchodok (New State Pension) Áno Áno Áno
Dávka v nezamestnanosti (Contribution-based Jobseeker’s Allowance) Áno Nie Nie
Podpora v zamestnaní (Contribution-based Employment and Support Allowance) Áno Áno Nie
Materský príspevok (Maternity Allowance) Áno Áno Nie
Platba pri úmrtí (Bereavement Payment) Áno Áno Áno
Príspevok pri úmrtí (Bereavement Allowance) Áno Áno Áno
Príspevok pre ovdoveného rodiča (Widowed Parent’s Allowance) Áno Áno Áno
Podpora pri úmrtí (Bereavement Support Payment) Áno Áno Nie

 

Poistenie v triede 4 (Class 4), ktoré platia živnostníci so ziskom vyšším ako 8164 GBP, sa zvyčajne nevzťahuje na starobný dôchodok.

Náš tip

V prípade, že ste vo Veľkej Británii pracovali ako zamestnanec alebo živnostník, vám radi pomôžeme s vysporiadaním vašich daní.

Ak ste boli zamestnaný, získame pre vás daňový preplatok z UK až 4 roky spätne, ak ste boli živnostník spracujeme pre vás anglické daňové priznanie (Self- Assessment) a elektronicky ho za vás podáme na britský daňový úrad (HMRC).

Prečítajte si tiež, ako britský daňový úrad vypláca dane v blogu od nášho špecialistu.

Zdroj: gov.uk

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)