Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rodičovský príspevok z Rakúska – základné informácie

Ak pracujete v Rakúsku ako zamestnanec, vyslaný zamestnanec alebo živnostník a ste tam sociálne poistený (t. j. ste držiteľom e-card vystavenej na vaše meno), máte vy alebo druhý rodič vášho dieťaťa nárok na rodičovský príspevok z Rakúska (Kinderbetreuungsgeld). Okrem tohto základného kritéria však musíte spĺňať aj ďalšie podmienky.

Aktualizácia: 4. január 2021

Podmienky pre získanie rodičovského príspevku (Kinderbetreuungsgeld)

  • máte nárok na prídavky na deti z Rakúska (Familienbeihilfe);
  • žijete s dieťaťom v spoločnej domácnosti a ste prihlásení na trvalý pobyt na rovnakej adrese;
  • matka absolvovala v tehotenstve minimálne 5 prehliadok u gynekológa a novonarodené dieťa aspoň 5 prehliadok u detského lekára do 15. mesiaca veku; potvrdenia o týchto prehliadkach je nutné včas doručiť zdravotnej poisťovni, ktorá žiadosť o rodičovský príspevok spracováva;
  • neprekročili ste hranicu možného vedľajšieho príjmu počas poberania rakúskeho rodičovského príspevku.

Náš tip

Okrem možnosti získať rodičovský príspevok využite aj svoj nárok na vrátenie daní z Rakúska. Výška daňového preplatku sa najčastejšie pohybuje v sume od 636 € do 3 517 €.

Dva systémy rodičovského príspevku z Rakúska (Kinderbetreuungsgeld)

Rodičia detí narodených po 1. marci 2017 sa môžu rozhodnúť medzi dvomi systémami poberania rodičovského príspevku. Buď si vyberú:

  • paušálny systém s kontom rodičovského príspevku (Kinderbetreuungsgeld-Konto) a v rámci neho variant so zvolenou dĺžkou poberania alebo
  • rodičovský príspevok vypočítaný z predchádzajúceho rakúskeho príjmu (Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld).

 

Základné informácie o oboch systémoch

 

 
Konto rodičovského príspevku Rodičovský príspevok
vypočítaný z príjmu
Dĺžka poberania, ak príspevok poberá jeden rodič najmenej 365 a najdlhšie 851 dní od narodenia dieťaťa, t. j. 12 až 28 mesiacov 365 dní od narodenia dieťaťa
Maximálna celková suma príspevku, ak ho poberá jeden rodič 12.366,20 €
Dĺžka poberania, ak príspevok poberajú obaja rodičia najmenej 456 a najdlhšie 1063 dní od narodenia dieťaťa [1] , t. j. 15 až 35 mesiacov 426 dní od narodenia dieťaťa [3]
Maximálna celková suma príspevku, ak ho poberajú obaja rodičia 15.449,00 €
Výška rodičovského príspevku 33,88 € až 14,53 € denne, t. j. cca 1000 € až 436 € mesačne [2]; pričom platí, že čím dlhšie sa rodičovský príspevok poberá, tým nižšia je jeho denná výška; 80 % (fiktívneho) rakúskeho materského; min. 33,88 € max. 66,00 € denne
Nutnosť zárobkovej činnosti v Rakúsku pred narodením dieťaťa nie áno, aspoň počas posledných 182 dní pred pôrodom/ materskou dovolenkou [4]
Výška povoleného vedľajšieho príjmu počas poberania rodičovského príspevku 60 % z príjmov relevantného kalendárneho roka, minimálne 16.200 € ročne 6.800,00 € ročne; vylúčené súčasné poberanie podpory v nezamestnanosti
Príplatok pri viacdetnom pôrode 50 % výšky rodičovského príspevku na deň [2] žiaden príplatok
Partnerský bonus pre každého rodiča jednorazovo 500,00 € [6] pre každého rodiča jednorazovo 500,00 € [5]

[1] podľa zvoleného variantu je pre druhého rodiča vyhradených 91 až 212 partnerských dní; napríklad pri najkratšom variante jeden rodič poberá rodičovský príspevok 365 dní a druhý rodič 91 dní;
[2] podľa zvoleného variantu;
[3] pričom pre druhého rodiča je vyhradených 61 partnerských dní
[4] bezpodmienečne musí ísť o zárobkovú činnosť so sociálnym poistením v Rakúsku
[5] ak obaja rodičia poberali rodičovský príspevok v pomere 50:50, resp. 60:40 a každý z nich ho poberal minimálne 124 dní; o partnerský bonus je nutné požiadať zvlášť.

 

Pozor: Ak poberáte materské, resp. rodičovský príspevok aj na Slovensku, od sumy rakúskeho rodičovského príspevku sa odčítava suma slovenských dávok.

 

Náš tip

V našom portfóliu služieb nájdete aj rodinné prídavky v Rakúsku, tzv. Familienbeihilfe. Získame vám ich až 5 rokov spätne a navyše v plnej legálnej výške. V roku 2021 sa ich výška pohybuje od 122,57 € do 158,91 € mesačne na dieťa. Neváhajte vyplniť tento krátky online formulár a o ďalších krokoch vás budeme informovať. 

 

Ďalšie dôležité upozornenia

Rodičovský príspevok z Rakúska je vyplatený len vtedy, keď nárok trvá dlhšie ako 61 dní bez prerušenia.

 

Nárok na príspevok sa nepredlžuje o tie dni, pri ktorých nárok na príspevok zanikol (napríklad preto, že bolo prerušené vyplácanie prídavkov na deti – Familienbeihilfe).

 

Ak nie sú predložené všetky podklady požadované zákonom a príslušnou zdravotnou poisťovňou, rodičovský príspevok sa kráti.

Kedy môžete požiadať o rodičovský príspevok z Rakúska

O rodičovský príspevok z Rakúska je možné požiadať 182 dní (cca 6 mesiacov) spätne.

 

Podali ste si žiadosť o rodičovský príspevok z Rakúska a dostali ste z rakúskej zdravotnej poisťovne list, s ktorým si neviete rady? Neváhajte a obráťte sa na nás, radi vám pomôžeme.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)