Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Pracovali ste v USA v rámci programu Work and Travel? Podajte si daňové priznanie a získajte vaše dane späť

Ak ste pracovali v USA na vízum J-1 cez program Work and Travel, od 1.1.2018 vám vzniká povinnosť podať si daňové priznanie. Platí to aj v prípade, ak ste počas vášho pobytu v USA nedosiahli žiadny príjem.

Navyše, ak ste v USA odvádzali dane, za istých podmienok môžete požiadať o ich celkové alebo čiastočné vrátenie.

Aké dane odvádzajú v USA študenti programu Work and Travel

V USA sa odvádzajú 4 druhy daní: federálna, štátna, lokálna a takzvaná FICA (Federal Insurance Contributions Act).

Študenti programu Work and Travel odvádzajú najčastejšie 2 druhy daní:

  1. federálnu, teda celoštátnu daň, ktorú odvádza každý, kto má v USA príjem, a
  2. štátnu, ktorá sa odvádza v závislosti od štátu, v ktorom ste pracovali (odvádza sa vo všetkých štátoch okrem Aljašky, Floridy, Nevady, Južnej Dakoty, Texasu, Washingtonu a Wyomingu).

Pri oboch druhoch je možné požiadať o vrátenie daní z USA.

Čo potrebujete k daňovému priznaniu v USA

Na podanie daňového priznania v USA je potrebné potvrdenie o príjme , takzvaný formulár W-2, ktorý vám je zamestnávateľ povinný zaslať po ukončení daňového roka do konca januára.

Tiež je potrebné mať číslo sociálneho poistenia Social Security number (SSN), ktoré vám malo byť pridelené po príchode do USA.

Termín na podanie daňového priznania v USA

Daňové priznanie za rok 2018 musíte podať do 15. apríla 2019. Ak podáte daňové priznanie neskôr, môže vám americký daňový úrad (ďalej len IRS) vyrubiť pokutu za neskoré podanie. Avšak, ak nemáte nedoplatok na daniach, pokutu za neskoré podanie by vám mali odpustiť.

Ak si chcete podať daňové priznanie za predchádzajúce roky, termín 15. apríl 2019 pre vás neplatí (ale ak máte nedoplatok na daniach, podajte si ho čo najskôr). Daňové priznanie v USA si môžete podať za 3 roky spätne. To znamená v roku 2019 za roky 2018, 2017 a 2016.

Čo sa stane, ak si daňové priznanie v USA nepodáte

Ak sa rozhodnete, že si daňové priznanie – aj napriek povinnosti podať si ho – nepodáte, môže sa stať, že vám IRS vyrubí pokutu za nepodanie a ak máte nedoplatok na daniach, vyrubia vám aj úroky z omeškania. Tieto úroky sa budú stále navyšovať a môžu narásť až do výšky 100 % z nedoplatku. Navyše môžete mať v budúcnosti problém pri žiadosti o vízum do USA.

Ako si podať daňové priznanie v USA

Daňové priznanie v USA si môžete podať samostatne alebo prostredníctvom spoločnosti, ktorá sa zaoberá spracovaním daňových priznaní. Ak sa rozhodnete, že si daňové priznanie podáte na vlastnú päsť, informácie o podaní daňového priznania nájdete na webovej stránke IRS.

Ak s podaním daňového priznania v USA potrebujete pomôcť, radi vám to uľahčíme a podáme daňové priznanie za vás.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)