Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Preplatenie zakúpených pracovných prostriedkov v Rakúsku

K výdavkom na pravidelné cestovanie zo Slovenska do Rakúska vám môžu pribudnúť aj ďalšie náklady, s ktorými viacerí nepočítajú. Určite ste sa mnohí stretli s tým, že po úspešnom získaní pracovnej zmluvy vás zaskočí informácia od budúceho zamestnávateľa, aby ste si vo vlastnej réžii zabezpečili pracovné pomôcky, bez ktorých nemôžete vykonávať pracovnú činnosť.

aklady na pracovné prostriedky

Rakúsky daňový systém ponúka aj ďalšie možnosti, ktoré vám umožnia znížiť základ dane, a zároveň navýšiť preplatok na daniach. Možno aj vás sa týkajú nasledujúce informácie o ďalších, ale menej často uplatňovaných odpočítateľných položkách v rámci žiadosti o vrátenie daní z Rakúska.

Čo zahŕňa pojem pracovné prostriedky tzv. „Arbeitsmittel“?

K pracovným prostriedkom patria všetky pomôcky, ktoré slúžia k výkonu práce a nie sú hradené zamestnávateľom. Patria sem pracovné náradie ako sú nože pre mäsiarov, motorové píly pre lesných robotníkov, elektronické zariadenia, poplatky za internet a telefón, kancelárske potreby, počítač, pracovné oblečenie a podobne.

Do akej výšky si môžem uplatniť náklady na pracovné prostriedky?

Cena zakúpenej pracovnej pomôcky zohráva dôležitú úlohu. Náklady, ktoré nepresiahli viac ako 800,00 eur si môžete od roku 2021(do roku 2021 vo výške 400,00 eur) uplatniť v plnej výške v daňovom roku, v ktorom ste pomôcku zakúpili. Ak je cena pracovnej pomôcky vyššia ako 800,00 eur, nie je možné ju uplatniť len v jednom daňovom roku. Sumu za danú pomôcku je potrebné  rozložiť na jednotlivé obdobia, za ktoré ste pomôcku pri práci používali tzv. opotrebenie.

Ako je to napríklad pri kúpe počítača?

Kompletné náklady na kúpu počítača a príslušenstva predstavujú odpočítateľnú položku, ak sú využívané výlučne pracovne a po dobu minimálne troch rokov. Ak je počítač umiestnený v byte zamestnanca, mieru pracovného použitia je potrebné dôveryhodne preukázať a zdokladovať.

Pritom je nutné odpočítať 40% z celkovej sumy obstarania z dôvodu, že počítač sa môže využívať  aj na súkromné účely. Podiel súkromného používania je možné ponížiť, ale očakáva sa preukázanie využitia druhého podobného zariadenia na tieto účely.

Ak bol počítač zakúpený po 30. júni, teda v druhej polovici roka, tak v prvom a poslednom roku daňového priznania uvediete len polovicu zo sumy výdavkov.

Aj príslušenstvo ako sú myš, tlačiareň, skener, PC stôl, softvér, USB kľúč, kancelársky papier sú pracovnými pomôckami a je ich možné v daňovom priznaní uplatniť ako odpočítateľnú položku. PC, monitor a klávesnica nepatria k príslušenstvu, ale sú súčasťou počítača, teda výdavky spojené s ich kúpou sa nedajú uplatniť ako odpočítateľná položka.

Potrebujete podať daňové priznanie v Rakúsku? Radi Vám s tým pomôžeme.

Rakúsky daňový systém ponúka aj ďalšie možnosti, ktoré vám umožnia znížiť základ dane, a zároveň navýšiť preplatok na daniach. Ak sa popri vašej práci napr. vzdelávate, možno aj vás sa týkajú informácie ohľadom výdavkov na vzdelanie. Tejto téme sme sa venovali v blogu: Výdavky na vzdelávanie v rakúskom daňovom priznaní. 

Pracovné oblečenie ako odpočítateľná položka

Ak vo vašom zamestnaní používate povinné typické pracovné oblečenie alebo ochranné oblečenie, ktoré ste si hradili sami, môžete si dané náklady uplatniť vo vašej žiadosti o vrátenie daní ako odpočítateľnú položku.

Ak kúsky oblečenia ako napríklad sukne, nohavice alebo obleky môžete využiť v súkromí, tak v takom prípade to možné nie je.  Platí to aj vtedy, ak spomínané oblečenie nosíte len v práci alebo si to váš zamestnávateľ od vás vyžaduje. K typickému pracovnému oblečeniu patria pracovné plášte alebo overaly, uniformy, ochranné helmy, pracovné topánky, lekárske nohavice, kostýmy u hercov a podobne.Náklady spojené s kúpou oblečenie je potrebné vedieť zdokladovať presným popisom oblečenia a účtenkou za nákup.

Aj náklady spojené s čistením pracovaného oblečenia je možné uplatniť o v žiadosti o vrátenie daní. Možné to je len v prípade, že znečistenie je spôsobené pri výkone práce. Čistenie musí prebiehať mimo domu (čistiareň) a v prípade potreby musíte rakúskemu daňovému úradu doložiť doklad za čistenie. 

Veľmi dôležité Navýšenie preplatku na daniach vám zabezpečí iba dôveryhodné zdokladovanie zakúpených pracovných prostriedkov.

Ak váhate, či vami zakúpenú pracovnú pomôcku je možné zohľadniť vo vašej žiadosti o vrátenie daní, naša spoločnosť TJ-Legal vám v danej problematike ochotne pomôže.

 

Pracovali ste v Rakúsku v rokoch 2018-2022? Požiadajte o vrátenie daní. Daňový preplatok môžete získať až 5 rokov spätne. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)