Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Výdavky na vzdelávanie v rakúskom daňovom priznaní

Aj keď väčšine z vás na vzdelávanie veľa času popri práci v zahraničí neostáva, môže sa stať, že sa vám naskytne príležitosť zvýšiť si kvalifikáciu vo vašom odbore, prípadne sa vaša pracovná pozícia zruší a vy musíte nastúpiť na novú pracovnú pozícii, alebo dostanete priame nariadenie od zamestnávateľa na prehĺbenie vašich schopnosti a zručnosti. Zvýšenie kvalifikácie spravidla spôsobí aj následné navýšenie platu.

Žiadať o vrátenie daní z Rakúska sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 5 rokov spätne. Viac info.

Zvyšovanie kvalifikácie sa týka všetkých pracovných oblastí, či už ide o  gastronómiu, stavebníctvo, cestovný ruch a podobne.

Rakúsky daňový systém myslí aj na tých, ktorí sa chcú vo svojej profesii ďalej vzdelávať a ponúknuť na trhu kvalitnú pracovnú silu. Samozrejme, náklady na vzdelávanie nie sú lacnou záležitosťou.

Vzniknuté náklady na vzdelávanie je možné zohľadniť vo vašom rakúskom daňovom priznaní, čo spôsobí navýšenie preplatku na daniach.

Možno aj práve Vás sa týkajú nasledujúce informácie o ďalších, ale menej často uplatňovaných odpočítateľných položiek v rakúskom daňovom priznaní.

Viac informácii ohľadom odpočítateľných položiek v rakúskom daňovom priznaní sa môžete dozvedieť v blogu s názvom – Odpočítateľné položky v rakúskom daňovom priznaní.

Typy vzdelávania:  „Ausbildung, Fortbildung und Umschulung“

Ak ste sa zúčastnili kurzu alebo seminára, ktorý mal súvis s vašou prácou, a výdavky s tým spojené ste hradili sami, je možnosť ich uplatniť v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku. Náklady musia vzniknúť súbežne s priebehom vzdelávania.

Vzdelávanie (Ausbildung) –  týka sa vzdelávania na novú pracovnú pozíciu, ktorá musí byť príbuzná so súčasnou vykonávanou pozíciou. Napríklad, ak sa mäsiar  pripravuje na pozíciu kuchára, kaderníčka na pozíciu pedikérky, pokrývač striech na pozíciu klampiara a podobne.

Ďalšie vzdelávanie (Fortbildung)týka sa vzdelávania za účelom prehĺbenia znalostí a zručností už v existujúcom zamestnaní.  Patria sem napríklad aj jazykové kurzy alebo vodičský preukaz.

  • Vodičský preukazak existuje priamy vzťah k aktuálnej pracovnej pozícii, aj náklady spojené s vodičským kurzom predstavujú odpočítateľnú položku. Výhradne sa to týka len vodičského preukazu na nákladné auto, nákladné auto s vlečkou a autobus.

Náklady na vodičské oprávnenie viesť osobné motorové vozidlo a motorku nemôžu byť uplatnené ako odpočítateľná položka, aj keď ich využívate na cestovanie za prácou.

  • Jazykový kurz – jazykový kurz k získaniu alebo upevneniu znalosti cudzieho jazyka bude uznané ako vzdelávanie vtedy, ak vaše jazykové znalosti sa vyžadujú pre vykonávanie vašej pracovnej pozície: telefonista, úradnícke pozície, oblasť obchodu a iné.

Potrebujete podať daňové priznanie v Rakúsku? Radi Vám s tým pomôžeme.

Rekvalifikácia (Umschulung) – tento spôsob vzdelávania sa týka prípravy na vykonávanie novej pracovnej pozície, ktorá musí byť obsahovo odlišná od doterajšej pracovnej pozície. Napríklad ak sa elektrikár rekvalifikuje na účtovníka, učiteľka na zdravotnú sestru a iné. Aby náklady spojené s rekvalifikáciou boli daňovým úradom uznané, je nutné vierohodne zdokladovať, že po jej ukončení nastúpite na danú pracovnú pozíciu.

Odborná literatúra (Fachliteratur) – k prehĺbeniu vedomostí a zručností môžete využiť aj odbornú literatúru, ktorá sa týka vašej pracovnej pozícii. Nie je rozhodujúce, či si to váš zamestnávateľ vyžaduje alebo nie. Náklady spojené s jej nákupom stačí dôveryhodne zdokladovať. Z dokladu o platbe musí byť zrejmý názov produktu, cena a dátum. Označenie ako „rozličná odborná literatúra“ nie je postačujúce.

Poplatky za štúdium, odborná literatúra s tým súvisiaca, podklady ku kurzu, cesty na miesto konania kurzu, prípadne ubytovanie počas kurzu sa tiež môžu uviesť v daňovom priznaní ako odpočítateľná položka. Samozrejme všetko je potrebné vedieť dôveryhodne zdokladovať.

Veľmi dôležité Náklady na samotné vzdelávanie sa dokladujú faktúrou za kurz alebo seminár, certifikátom o absolvovaní, pracovnou zmluvou alebo potvrdením od zamestnávateľa. Výška zohľadnených nákladov na vzdelávanie nie je momentálne zo strany rakúskeho daňového úradu limitovaná.

Naša spoločnosť TJ-Legal s.r.o., vrátenie daní zo zahraničia, ktorá má mnohoročné skúsenosti v danej problematike, Vám rada zodpovie na vaše otázky týkajúce sa nákladov na vzdelávanie a zároveň vám pomôže ich úspešne uplatniť vo vašom daňovom priznaní. Otázky nám napíšte na  Facebooku, alebo nás kontaktujte mailom na kontakt@tj-legal.com, prípadne nám zavolajte na +421 51 321 5211 a dajte nám vedieť, ako Vám môžeme pomôcť.

Zdroje:https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/steuertipps/Die_10_besten_Steuertipps.html
https://www.foerderportal.at/werbungskosten/ ,Steuerbuch 2021

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)