Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Prídavky na deti z Holandska

Prídavky na dieťa sa v Holandsku volajú Kinderbijslag. Je to benefit, ktorý má pomôcť s nákladmi na starostlivosť o dieťa. Prídavky sú vyplácané štvrťročne (kvartálne) – v januári, apríli, júli a októbri za 3 mesiace spätne.

pridavky z holandska

Posledná aktualizácia: 23.08.2023

Výška prídavkov na deti sa odvíja od veku dieťaťa.
Pre rok 2023 je výška prídavkov nasledovná:

Vek dieťaťa Výška prídavkov na
kvartál
0-5 rokov €269,76
6-11 rokov €327,56
2-17 rokov €385,37

 

Ak na dieťa poberáte prídavky na Slovensku, výška holandských prídavkov je o túto sumu znížená.

Prídavky na deti z Holandska sa najčastejšie pohybujú od 269,76 € do 385,37 € kvartálne. Pomôžeme Vám ich získať. Viac info.

Kto má nárok na prídavky na deti z Holandska?

 

 • Nárok na prídavky má každý občan Európskej Únie, ktorý oficiálne žije a pracuje v Holandsku, alebo mimo Holandska ale je zamestnaný holandským zamestnávateľom, a jeho sociálne a zdravotné poistenie je taktiež odvádzané v Holandsku.
 • Človek, ktorý pracuje v Holandsku ako vyslaný pracovník, to znamená pre slovenského zamestnávateľa, alebo napríklad na slovenskú živnosť, nárok na prídavky nemá.
 • Prídavky na deti môžete dostávať do dovŕšenia 18. roku života dieťaťa. Niekedy sa vyplácanie prídavkov ukončí pred dovŕšením tohto veku, napríklad ak dieťa prestane chodiť do školy. Detské prídavky si môžete vyžiadať na vlastné, ako aj nevlastné deti žijúce s vami v spoločnej domácnosti (týka sa to detí z predchádzajúcich vzťahov).

Dvojité prídavky?

 

Ak máte ťažko zdravotne postihnuté dieťa, môžete skúsiť požiadať o dvojité prídavky. Proces schvaľovania nároku na dvojité prídavky je zdĺhavý a komplikovaný, ako aj posudzovanie zdravotného stavu dieťaťa je veľmi komplexné. Nárok na dvojité prídavky je zvyčajne schválený rodičom, ktorých dieťa je úplne, alebo takmer úplne odkázané na ich pomoc.

 

Prídavky na deti v Holandsku schvaľuje a vypláca úrad Sociale Verzekeringsbank, skrátene SVB.

Situácia každého žiadateľa a nárok na prídavky sa posudzuje individuálne. Pri schvaľovaní žiadosti úrad SVB úzko spolupracuje so zamestnávateľmi, ako aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku (prípadne Česku), alebo s podobnými úradmi v iných krajinách podľa toho, odkiaľ žiadateľ pochádza. Celý proces od podania žiadosti do prijatia prídavkov na váš účet môže trvať minimálne 6 mesiacov. Za predpokladu, že ste splnili všetky podmienky, prídavky vám budú vyplatené za každý mesiac odpracovaný v Holandsku po dobu jedného roka spätne od dátumu prijatia žiadosti na úrade SVB, a následne vám budú vyplácané kvartálne stále za kvartál spätne – kým pracujete v Holandsku.

Náš tip:

 

 • Ak zmeníte zamestnávateľa, ukončíte pracovný pomer a rozhodnete sa odísť z Holandska, alebo nastane hocijaká iná zmena vo vašej životnej/rodinnej situácii, túto zmenu je potrebné úradu SVB hlásiť do 6 týždňov. Nenahlásenie zmien môže mať za následok vznik nedoplatkov, ktoré potom úrad žiada späť, alebo pozastavenie vyplácania prídavkov.

Získajte prídavky na deti z Holandska, ktoré sa pohybujú najčastejšie v od 269,76 € do 385,37 € kvartálne.

Ak vaše poistenie/pracovný pomer začal  po 1. kalendárnom dni, nárok na prídavky vzniká až od ďalšieho kalendárneho mesiaca. Pri narodení dieťaťa vzniká nárok na prídavky od 1. dňa kvartálu nasledujúceho po narodení dieťaťa. Ak sa dieťa narodí napríklad 15. februára, nárok vzniká až od 1. apríla.

 

 • Pri dovŕšení veku 18 rokov dieťaťa nárok na prídavky zaniká – je však uznaný za celý
  kvartál, v ktorom dieťa tento vek dosiahne.

 

Typickým a najčastejším príkladom pri žiadostiach o prídavky na deti z Holandska je úplná rodina, kde je žiadateľom rodič, ktorý pracuje v Holandsku, zatiaľ čo dieťa a druhý rodič sú na Slovensku. Úplnou rodinou sa rozumie zosobášený alebo aj nezosobášený pár, ktorý spolu s deťmi tvorí jednu domácnosť.

 

Často sa však vyskytujú prípady, že obidvaja rodičia pracujú v Holandsku zatiaľ čo o deti sa stará príbuzný – aj v takom prípade nárok na prídavky vznikne, ale mení sa situácia čo sa týka žiadateľa – o prídavky by mal požiadať ten, kto sa na Slovensku stará o deti, teda príbuzný, najčastejšie sa jedná o starých rodičov.

 

Aj v prípade, že sa jedná o rozvedený pár, je možné o prídavky požiadať – tu sa nárok posudzuje podľa toho, kto sa o dieťa naozaj stará, alebo kto ho má zverené do starostlivosti. Ak je napríklad dieťa s matkou na Slovensku, a ex-manžel/partner  pracuje v Holandsku, matka má nárok na prídavky na deti z Holandska. V tomto prípade je žiadateľkou matka, aj keď ona sama v Holandsku nikdy nepracovala. Aj v prípade, ak slobodný alebo rozvedený rodič pracuje v Holandsku, a o dieťa sa stará príbuzný, je možné o prídavky požiadať.

 

Ako požiadať o prídavky na deti z Holandska?

 

 • Úrad SVB na svojej stránke uvádza, že  o prídavky na deti je možné požiadať elektronicky cez „My SVB“ v prípade, že deti, na ktoré prídavky žiadate, žijú v Holandsku a túto službu využívate. Predpokladom je byť držiteľom DigID kódu.

 

 • Ak chcete požiadať o prídavky na deti, ktoré žijú mimo Holandska, a nie ste držiteľom DigID kódu,  úrad je potrebné kontaktovať telefonicky, a vyžiadať si papierovú žiadosť.

 

 • Chcete zistiť, či máte nárok na prídavky na deti, alebo na iné príspevky z Holandska? Kontaktujte nás v TJ-Legal, radi vám poradíme a v prípade záujmu pre vás prídavky na deti aj vyžiadame.

 

 • Okrem detských prídavkov poskytuje holandská vláda aj benefit nazvaný Kindgebonden budget, ktorý s prídavkami úzko súvisí. Tento benefit sa poskytuje rodinám s nízkym príjmom, a po splnení podmienok ho úrady vyplácajú automaticky. Viac o tomto príspevku na deti si môžete prečítať v našom blogu s názvom Kindgebonden Budget – príspevok na deti v Holandsku.

 

 

Zdroj: https://www.svb.nl

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)