Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Prídavky na deti z Rakúska pri súčasnej zárobkovej činnosti v Rakúsku a na Slovensku

Máte súbežne dve zamestnania, pričom jedno vykonávate pre slovenského zamestnávateľa a druhé pre rakúskeho? Alebo ste v Rakúsku zamestnancom a na Slovensku ste zároveň činný ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)? Či pracujete ako SZČO v Rakúsku a súčasne aj na Slovensku? Prečítajte si tento text a dozviete sa, či máte nárok na prídavky na deti z Rakúska.

rakusko pridavky na deti slovensky prijem familienbeihilfe

Nárok na prídavky na deti pri súčasných zamestnaniach v Rakúsku a na Slovensku

Podľa Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia podlieha zamestnanec, ktorý vykonáva zamestnanie v dvoch alebo viacerých členských krajinách, právnym predpisom tej členskej krajiny, v ktorej vykonáva podstatnú časť svojej činnosti. Na určenie toho, v ktorom členskom štáte sa vykonáva podstatná časť činností, sa zohľadňujú kritériá ako pracovný čas a odmena za pracovnú činnosť. Ak sa pri celkovom posúdení dospeje k podielu nižšom ako 25 % vzhľadom k uvedeným kritériám, v danej krajine nie je vykonávaná podstatná časť zárobkovej činnosti ako zamestnanec.

Nárok na prídavky na deti z Rakúska vám vznikne teda vtedy, ak u rakúskeho zamestnávateľa máte dohodnutý podstatne dlhší pracovný čas ako u slovenského zamestnávateľa a/alebo poberáte od neho aj podstatne vyšší plat. Ak ste napríklad v Rakúsku zamestnaný na 40 hodín týždenne a na Slovensku na 19 hodín týždenne, získavate nárok na prídavky na deti z Rakúska. Ak by bol však pomer pracovného času obrátený, podliehali by ste len právnym predpisom Slovenska a nárok na prídavky na deti z Rakúska by ste nemali.

Nárok na prídavky na deti pri činnosti ako SZČO v Rakúsku a zároveň aj na Slovensku

Podobne to platí aj pre SZČO. Nárok na prídavky na deti vzniká SZČO v tej krajine, kde vykonáva podstatnú časť svojej činnosti. Tu sa do úvahy berie pracovný čas, počet poskytovaných služieb, miesto, ktoré je stálym miestom podnikateľskej činnosti osoby, dĺžky trvania vykonávaných činností a/alebo príjem. Takže ak máte sídlo ako SZČO v Rakúsku, tu platíte dane a odvody a aj väčšinu zákaziek realizujete v Rakúsku a len okrajovo pôsobíte na Slovensku, máte nárok na prídavky na deti z Rakúska. Ale ak podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti vykonávate na Slovensku a len doplnkovo v Rakúsku, nárok na rakúske prídavky na deti nemáte.

Príliš komplikované? Nechajte to na nás

Ak sa vám problematika zdá príliš zložitá, prípadne nemáte čas zisťovať, čo platí pre vás, ostaňte bez obáv. Radi vám s overením nároku a získaním prídavkov pomôžeme.

Nárok na prídavky na deti pri súbežnej činnosti ako zamestnanec a ako SZČO zároveň v oboch krajinách

Ak ste v Rakúsku zamestnaný a na Slovensku súčasne vykonávate činnosť ako SZČO, máte nárok na prídavky na deti z Rakúska. Pri kombinácii súbežného zamestnania a činnosti ako SZČO vzniká totiž nárok na prídavky na deti v tej krajine, kde je posudzovaná osoba zamestnaná. V tomto prípade sa už neposudzuje, kde je vykonávaná podstatná časť činnosti.

Veľmi dôležité Ak sa vás týka niektorá z týchto situácií a nie ste si istý, či vám nárok na prídavky na deti z Rakúska vznikol, pokojne nás kontaktujte, radi vám pomôžeme

Zdroj obrázka: freepik.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)