Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Prídavky na dieťa v Nemecku 2024 – kto má nárok?

Slováci pracujúci v Nemecku môžu za istých podmienok získať tamojšie prídavky na deti. Ich výška je 250 € mesačne na jedno dieťa, čo rozhodne nie je zanedbateľná suma. Aké sú tieto podmienky?

Pracujete vy alebo druhý rodič v Nemecku viac ako 6 mesiacov? Je čas požiadať o prídavky na deti! Chcem prídavky!

Prídavky na dieťa v Nemecku 2024

Nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld, sú vítanou pomocou rodinnému rozpočtu. Základnou podmienkou ich získania je, že aspoň jeden z rodičov detí pracuje v Nemecku ako zamestnanec nemeckej firmy a zároveň je tam povinne sociálne poistený, resp. aj daňovým rezidentom.

Veľmi dôležité Pozor! Od 1. februára 2023 už Kindergeld nemôžu získať vyslaní zamestnanci slovenských či českých firiem a to ani vtedy, ak pracujú na území Nemecka.

Ilustrujme si vznik nároku na dvoch príkladoch:

Pán Martin pracuje v Nemecku ako zamestnanec nemeckej stavebnej firmy. Má riadne podpísanú pracovnú zmluvu. Môže pánovi Martinovi vzniknúť nárok na Kindergeld? Áno, potenciálne môže. Zdôvodnenie: pán Martin je zamestnancom pracujúcim v Nemecku a pre nemeckú firmu. 

Pani Izabela pracuje v Nemecku ako vyslaná zamestnankyňa slovenskej firmy, s ktorou má tiež podpísanú pracovnú zmluvu. Môže pani Izabele vzniknúť nárok na Kindergeld. Nie, nemôže. Zdôvodnenie: hoci pani Izabela pracuje v Nemecku, je vyslanou zamestnankyňou slovenskej firmy a teda ak by aj splnila všetky ostatné podmienky, nemecké prídavky na deti získať nemôže. 

Berte, prosím, na vedomie, že ide o zjednodušené príklady. Ak si nie ste istí, či vám nárok na nemecké prídavky na dieťa vznikol, neváhajte nás kontaktovať. Overíme, či spĺňate podmienky, či ste sociálne poistení, prípadne daňoví rezidenti a všetko, čo pre overenie nároku potrebujeme. 

 

Ďalšie podmienky získania Kindergeld-u

Okrem zamestnaneckej pracovnej zmluvy s nemeckou firmou existujú aj ďalšie podmienky, ktoré musí žiadateľ, resp. jeho rodinní príslušníci, splniť.

Kindergeld je možné poberať na všetky deti do 18 rokov, resp. až do 25 rokov, ak študujú na vysokej škole – bez ohľadu na to, kde je vysoká škola, či na Slovensku, alebo v inej krajine. Prídavky môžete získať ako na vlastné, teda biologické deti, tak aj na deti legálne zverené do opatery, či deti partnera/partnerky z predchádzajúceho vzťahu.

Medzi podklady, ktoré potrebujete k získaniu nemeckých prídavkov, patria:

  • pracovná zmluva rodiča pracujúceho v Nemecku,
  • rodné listy detí, na ktoré chcete žiadať o Kindergeld,
  • potenciálne ďalšie podklady.

Kompletný zoznam podkladov je nevyhnutné prispôsobiť vašej životnej situácii, s čím vám radi pomôžeme. 

Veľmi dôležité NÁŠ TIP: pri žiadosti o nemecké prídavky na deti vám odporúčame poskytovať kópie dokumentov. Nemecký úrad Familienkasse, na ktorý žiadosť posielame, ich totiž po čase skartuje. Ak by ste poslali originály, mohli by ste o ne prísť.

Nechajte si spracovať žiadosť o rodinné prídavky z Nemecka u odborníkov v TJ-Legal.

Ako získať nemecké prídavky na deti?

Žiadosť o prídavky na deti z Nemecka je potrebné doručiť na úrad Familienkasse. Predtým je však nevyhnutné kompletne ju vyplniť, priložiť potrebné prílohy a skontrolovať úplnosť a správnosť všetkých údajov.

Rozumieme, že nejde práve o najjednoduchší proces, najmä kvôli byrokratickej náročnosti a potenciálne aj jazykovej bariére. 

Dobrou správou je, že vám s celou žiadosťou a získaním prídavkov v plnej legálnej výške – 250 € na dieťa mesačne – radi pomôžeme. Začnite TU.

Získanie nemeckých prídavkov trvá priemerne 5 až 6 mesiacov, ak však v Nemecku pracujete aspoň pol roka, môžete ich za toto obdobie potenciálne získať aj spätne. 

Veľmi dôležité NÁŠ TIP: pri žiadosti o Kindergeld, ale aj po schválení a vyplácaní prídavkov, vám môže nemecký úrad Familienkasse poslať list. Odporúčame vám túto korešpondenciu neignorovať. Nie ste si istí, ako na list zareagovať? Neváhajte využiť naše sociálne a ekonomické poradenstvo.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)