Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

[PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA] Ako sme klientovi získali o 750 € viac na daňovom preplatku z Nemecka

Rozhodnutia rôznych úradov ľudia často považujú za definitívne. Prípadne sa s byrokratickým aparátom štátu nechcú naťahovať a s odpoveďou sa zmieria. Niekedy je to však chyba.

muž podáva odvolanie Bescheid

Človek má v rukách nástroj na obranu, a tým je podanie odvolania. Nemal by naň zabúdať. Najmä z dôvodu, keď opodstatneným odvolaním získa aj o stovky eur na daňovom preplatku navyše.

Dovoľte nám opísať situáciu, v ktorej sa nám podaním odvolania podarilo nášmu klientovi navýšiť jeho daňový preplatok z Nemecka.

Vedenie dvojitej domácnosti ako odpočítateľná položka

Upozorňujeme, že osobné a pracovné údaje (meno a priezvisko klienta, názov zamestnávateľa) sú v tomto texte anonymizované z dôvodu ochrany súkromia. V texte však pracujeme s reálnymi rokmi, sumami a daňovým legislatívnym rámcom.

Adam Novák v roku 2019 pracoval pre nemeckú spoločnosť SB Konstruktion. Tá mu neprispievala na výdavky vzniknuté s dosiahnutím príjmu v Nemecku (tzv. Werbungskosten) – v tomto prípade konkrétne platbu nájmu a prevádzkové náklady na cestu vlastným vozidlom.

Vrátenie daní z Nemecka jednoducho

Naši špecialisti vám spracujú nemecké daňové priznanie bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Pomôžeme vám získať celý daňový preplatok, na ktorý máte zákonný nárok.

Tieto výdavky sme teda v klientom zdokladovanej výške uplatnili v jeho nemeckom daňovom priznaní. Dôvodom bolo, že spĺňa podmienky pre uznanie výdavkovej dvojitej domácnosti (na Slovensku aj v Nemecku). Tieto podmienky sú:

  • klient vlastní nehnuteľnosť na Slovensku (alebo obýva samostatnú časť domu, bytu), prípadne má prenajatý byt či dom,
  • na vedenie tejto domácnosti prispieva aspoň vo výške 10 % z celkových nákladov (energie, nájom a pod.),
  • je prihlásený na pobyt v Nemecku a platí tam nájom.

Všetky tri podmienky pán Novák spĺňal.

Na základe týchto a ďalších skutočností sme vyrátali, že mu daňový úrad v Nemecku vyplatí preplatok vo výške od 4 245,99 € do 4 273,99 €. Skutočný daňový preplatok, vyplatený nemeckým úradom, však bol vo výške 3 190,07 €.

Odvolanie voči rozhodnutiu nemeckého daňového úradu

Veľmi dôležité V situáciách, kedy je výsledný preplatok výrazne odlišný od našej kalkulácie, máme možnosť podať odvolanie. Vždy ju aj v záujme klienta využívame.

Preplatok môže byť výrazne odlišný oproti našej predbežnej kalkulácii aj kvôli tomu, že nám klient neposkytol všetky informácie – vtedy odvolanie nie je možné podať. Ak však zistíme, že klientovi neboli uznanené jeho skutočné (doložiteľné) výdavky, odvolanie je možné podať.

Odvolanie podávame na miestne príslušný úrad, ktorý vydal aj oficiálnu daňovú kalkuláciu, tzv. Bescheid.

Najdôležitejšou časťou odvolania je zdôvodnenie, prečo tak robíme. V tomto prípade sme argumentovali tým, že daňový úrad pri výpočte daňovej povinnosti opomenul výdavky na udržiavanie dvojitej domácnosti, konkrétne nájom a cesty vlastným vozidlom.

Zdôvodnenie je nevyhnutné podložiť aj všetkými dostupnými podkladmi, ktoré potvrdzujú správnosť a oprávnenosť uplatnených výdavkov. V tomto prípade išlo o kópiu výpisu z katastra nehnuteľností (preukázali sme ním vlastníctvo slovenskej nehnuteľnosti), kópiu nemeckej nájomnej zmluvy, kópiu veľkého technického preukazu a kópiu kúpnej zmluvy vozidla.

Veľmi dôležité Nemecký daňový úrad po prehodnotení uznal opodstatnenosť nášho odvolania a klientovi doplatil 758 €.

Na tejto situácii je vidieť, že nie vždy je správne pasívne prijať rozhodnutie zahraničných úradov. Ak si myslíte, že vám napríklad neuznali opodstatnené výdavky, a viete takéto tvrdenie podložiť dôkazmi, určite si podajte odvolanie. Môže sa zdať, že ide o náročný a byrokratický proces (a do istej miery to tak naozaj je), ale vo finále si môžete finančne prilepšiť.

My Vám s tým radi pomôžeme.

Výsledkom našej dlhoročnej praxe sú cenné vedomosti. Vieme teda vyhodnotiť, kedy klientovi môžeme získať aj viac, než mu vyrátal napríklad nemecký daňový úrad. Celý proces dotiahneme do úspešného konca a získame Vám peniaze, na ktoré máte plný nárok.

Až 90 % odvolaní je úspešných

Z času na čas sa stane, že nemecký daňový úrad neuzná všetky výdavky daňovníka a neprizná mu daňový preplatok, aký sme v predbežnej kalkulácii vypočítali my. V opodstatnených prípadoch hneď podávame odvolanie. Až 90 % z nich je úspešných.

Zdroj: interná databáza spoločnosti TJ-Legal

Zdroj obrázka: Dragana_Gordic na freepik.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)