Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Príspevok na zdravotné poistenie z Holandska – Zorgtoeslag

Pracovali ste v Holandsku a boli ste v Holandsku zdravotne poistený? Ak ste na obidve otázky odpovedali áno, máte nárok na príspevok na zdravotné poistenie, tzv. Zorgtoeslag. Tento príspevok poskytuje Holandsko ako benefit poistencom s nižšími príjmami.

O príspevok na zdravotné poistenie (Zorgtoeslag) môžete požiadať:

1. odo dňa začiatku pracovného pomeru/poistenia alebo
2. po ukončení daňového roka (po 31. decembri) najneskôr však do 1. septembra nasledujúceho roka.

Ako požiadať o Zorgtoeslag

Žiadosť o príspevok na zdravotné poistenie sa objednáva od holandského úradu Belastingdienst na meno žiadateľa. Belastingdienst zašle predlohu žiadosti poštou na vašu adresu. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné obratom zaslať na Belastingdienst.

Slobodný žiadateľ o Zorgtoeslag sa podpisuje samostatne. Ženatý/vydatá podpisuje žiadosť o príspevok na zdravotné poistenie spolu s manželom/manželkou. Podmienkou pre podanie žiadosti v prípade ženatého žiadateľa je, aby manželke bolo pridelené BSN číslo –Sofinummer.

Doba spracovania žiadosti o príspevok na zdravotné poistenie

Na spracovanie žiadosti o Zorgtoeslag má Belastingdienst štandardne 5-13 týždňov, vzápätí býva vystavená kalkulácia, ktorá potvrdí výšku vášho príspevku na zdravotné poistenie.

V prípade, že dostanete nulovú kalkuláciu, máte právo sa odvolať, ak ste boli skutočne zdravotne poistený a túto skutočnosť dokážete dokladovať potvrdením zo zdravotnej poisťovne – POLIS a poslednými troma výplatnými páskami.

Ukončenie čerpania Zorgtoeslag

Po ukončení pracovného pomeru vám odporúčame oznámiť túto skutočnosť holandskému úradu Belastingdienst, resp. požiadať o pozastavenie vyplácania zdravotných benefitov. V opačnom prípade vás Belastingdienst požiada o vrátenie príspevkov, ktoré vám boli vyplatené neoprávnene. Suma vrátenej sumy sa pritom môže navýšiť o penále a úroky z meškania platieb.

Online kalkulačka

Na tomto odkaze si môžete jednoducho vypočítať mesačnú výšku príspevku na zdravotné poisteni.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)