Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rakúska vláda bude krátiť prídavky na deti

Nová rakúska vláda bude krátiť prídavky na deti žijúce mimo Rakúska.

Začiatkom januára 2018 sa nová rakúska vláda uzniesla na indexovaní prídavkov na deti (Familienbeihilfe), ktoré žijú v iných krajinách EÚ. Konkrétne to znamená, že občania SR pracujúci v Rakúsku, ktorých deti žijú na Slovensku, dostanú nižšie prídavky na deti ako doposiaľ. Ich výška sa totiž bude prispôsobovať úrovni cien v krajine pobytu detí.

Zmena zákona musí prejsť ešte legislatívnym procesom. Predpokladá sa, že rakúsky parlament ju schváli do konca júna 2018, do platnosti by nový zákon mal vstúpiť 1. januára 2019.

Možná diskriminácia občanov EÚ

Viacerí odborníci a politici však zastávajú názor, že úprava tohto zákona nie je v súlade s platnou európskou legislatívou. Zástupcovia Európskej komisie sa vyjadrili, že zámer rakúskej vlády berú na vedomie a preveria príslušný zákon, či je konformný s európskym úniovým právom. Aj európski poslanci za Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko a Česko, teda za krajiny, ktorých sa táto zmena najviac dotkne, už na Európsku komisiu smerovali interpeláciu, či v tomto prípade nejde o diskrimináciu občanov EÚ.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)