Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rakúsko čelí pre indexáciu detských prídavkov žalobe Európskej komisie

V máji 2020 podala Európska komisia žalobu na Súdnom dvore Európskej únie na Rakúsko, pretože rakúske prídavky nevypláca na všetky deti rovnako.

Rakúsko čelí žalobe EÚ

Krajina totiž výšku detských prídavkov od 1. januára 2019 prispôsobuje kúpnej sile krajiny pobytu detí. V dôsledku tejto indexácie poberajú napríklad slovenskí občania pracujúci v Rakúsku na svoje deti, ktoré žijú na Slovensku, nižšie prídavky v porovnaní s rodičmi, ktorých deti žijú v Rakúsku, ale vyššie, než rodičia detí žijúcich v Česku. 

Konkrétne platí, že na každé dieťa žijúce na Slovensku, na ktoré bol v septembri nárok na prídavky na deti z Rakúska, vyplatia 230,76 eur a na každé dieťa žijúce v Česku, na ktoré bol v septembri nárok, vyplatia 222,84 eur.

Na Súdny dvor EÚ sa so žiadosťou o stanovisko k otázke, či je indexácia prídavkov v súlade s európskou legislatívou, obrátil aj rakúsky Spolkový finančný súd. Dôvodom bol konkrétny prípad českej občianky dochádzajúcej denne za prácou z Česka do Rakúska, ktorá na príslušnom rakúskom daňovom úrade žiadala o doplatenie rakúskych prídavkov do neindexovanej výšky.

Týmto činom vyvrcholila iniciatíva viac než sto poberateľov znížených prídavkov z Českej a Slovenskej republiky – vrátane klientov TJ-Legal – ktorí na príslušných rakúskych daňových úradoch požiadali o vyplácanie prídavkov v neindexovanej výške a potom prešli celou procedúrou odvolaní a žalôb.

Čo bude ďalej?

Viacerí experti v Rakúsku a najmä vo východoeurópskych členských štátoch EÚ namietali už pri schválení príslušného rakúskeho zákona, že indexácia nie je v súlade s európskou legislatívou, pretože diskriminuje poberateľov prídavkov na základe štátnej príslušnosti a miesta pobytu detí.

Napriek tomu Rakúska republika zákon schválila a dodnes podľa neho určuje príslušnú sumu prídavkov. Vládni rakúski predstavitelia odôvodňovali prijatie kontroverzného zákona väčšou spravodlivosťou a úsporou 114 miliónov eur ročne. Lenže reálne v roku 2019 ušetrili len 62 miliónov eur a navyše sa budú musieť podrobiť procesu na európskom súde v Luxemburgu.

V tejto chvíli je teda potrebné počkať na verdikt Súdneho dvora EÚ, o ktorom čoraz viac expertov predpokladá, že odsúdi Rakúsko za porušenie európskych princípov, a prípadne podať žiadosť o doplatenie rozdielu medzi vyplatenými prídavkami v indexovanej výške a prídavkami v neindexovanej výške.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa detských prídavkov, prípadne máte záujem o vrátenie dane z Rakúska , neváhajte nás kontaktovať .

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)