Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Riadenie dovoleniek v Nemecku a príspevky vyplácané zo SOKA BAU

Pre nemecký stavebný priemysel existuje špeciálne riadenie dovolenky, ktorého sa musia zúčastniť všetci zamestnávatelia. Toto riadenie dovolenky platí všade v Nemecku.

SOKA BAU dovolenka Nemecko

Pre nemecký stavebný priemysel existuje špeciálne riadenie dovolenky, ktorého sa musia zúčastniť všetci zamestnávatelia. Toto riadenie dovolenky platí všade v Nemecku. Ak vysielajú zahraničné stavebné firmy zamestnancov na stavby do Nemecka, tiež sú povinné sa tohto riadenia zúčastniť.

SOKA-BAU je spoločné označenie pre:

  • dovolenkové a mzdové vyrovnávacie pokladne stavebníctva, tzv. ULAK a
  • doplnkové zabezpečovacie pokladne stavebného priemyslu AS, tzv. ZVK.

Obe spoločne vykonávajú kolektívne riadenie pre stavebníctvo. ULAK vykonáva dovolenkové riadenie pre zamestnávateľov so sídlom v zahraničí a ich zamestnancov vyslaných do Nemecka. Ide o spolok s vlastnou právnou subjektivitou prepožičanou štátom.

Oblasť stavebníctva má svoje zvláštnosti a v mnohom sa odlišuje od ostatných odvetví hospodárstva. Medzi tieto špecifiká patria okrem iného aj neustále striedajúce sa pracoviská (stavby) a pravidelné pracovné výpadky pri nepriaznivom počasí a v zime. Preto mnoho zamestnancov v stavebníctve aj niekoľko krát do roka mení svojho zamestnávateľa. To vedie k určitým nevýhodám pre zamestnancov a ich zamestnávateľov. Platí to aj pre oblasť dovolenky.

Riadenie dovolenky funguje tak, že zamestnanec si „sporí“ nároky na dovolenku u každého stavebného zamestnávateľa a necháva si ich previesť k ďalšiemu stavebnému zamestnávateľovi. Ak chce čerpať dovolenku, môže si zobrať všetky nasporené dni dovolenky u svojho aktuálneho zamestnávateľa. Aby tento systém fungoval, platia všetci zamestnávatelia v stavebníctve za svojich zamestnancov mesačne pevne stanovený príspevok. Týmto sú nároky na dovolenku financované. Ten zamestnávateľ, ktorý dovolenku nakoniec poskytne, nemá tak žiadne finančné nevýhody.

Príspevok do dovolenkovej pokladne sa vypočíta z hrubej mzdy zamestnanca a od januára 2022 je to 15,20%.  Pod dovolenkou sa myslí platená dovolenka. To znamená, že zamestnávateľ platí svojmu zamestnancovi počas dovolenky náhradu mzdy za dovolenku. Náhrada mzdy za dovolenku predstavuje 14,25% z hrubej mzdy zamestnanca, ktorú v Nemecku doteraz zarobil.

Kým čerpáte dovolenku počas vášho vyslania v Nemecku, náhradu mzdy za dovolenku hradí zamestnávateľ. Ak Vám ešte ostala nevyčerpaná dovolenka po ukončení vyslania, môžete si nechať dovolenku preplatiť. Ak už nepracujete na stavbe v Nemecku a nie ste nezamestnaný, môžete si tri mesiace po ukončení vyslania nechať nevyčerpanú dovolenku preplatiť. K tomu je potrebné vyplniť žiadosť. Ak Váš zamestnávateľ nezaplatil do dovolenkovej pokladne všetky príspevky, bude sa Vám preplatenie dovolenky krátiť.

Nechajte si spracovať žiadosť o zápis do SOKA BAU u odborníkov v TJ-Legal.

Sociálne poistenie a daň

Preplatenie dovolenky podlieha odvodom na sociálne zabezpečenie. To znamená, že z každej platby dovolenková pokladňa odpočíta pevnú percentuálnu sadzbu a odvedie ju zamestnávateľovi. Zamestnávateľ ju následne prevedie ďalej na príslušný úrad sociálneho zabezpečenia.

Z preplatenej dovolenky dovolenkový fond tiež strháva paušálnu čiastku na daň z príjmu (20 %)solidárny príspevok (1,1 %). Túto čiastku odvádza na nemecký daňový úrad Wiesbaden. Zamestnancovi bude do marca nasledujúceho roka zaslané potvrdenie o odvedenej dani. V ňom bude uvedené, aká čiastka na dani z príjmu mu bola strhnutá v predchádzajúcom roku.

Zamestnanec môže pri splnení obvyklých podmienok získať časť alebo celú odvedenú daň z príjmu späť. Uskutočňuje sa to podaním nemeckého daňového priznania k dani z príjmu na príslušnom nemeckom daňovom úrade, ktorý je príslušný pre Vášho posledného zamestnávateľa.

Veľmi dôležité Dovolenku si môžete čerpať až do konca nasledujúceho roka. Napríklad, dovolenku z roka 2021 si môžete čerpať do 31.12.2022.Po tomto dátume Vám už dovolenka prepadá. Stále však máte ešte rok čas na to, aby ste dovolenkovú pokladňu požiadali o odškodnenie.

Zdroje: https://www.soka-bau.de/europa/cz, https://www.finanzfluss.de/rechner/sozialabgaben/, https://www.wiesbaden.de/vv/produkte/extern/141010100000010158.php, https://www.finanzamt.sachsen.de/chemnitz-sued.html

Zdroj obrázka: freepik.com

Overte si v našej online kalkulačke či máte nárok na vrátenie daní zo zahraničia. Daňová kalkulačka

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)