Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ: Indexácia rakúskych prídavkov na deti je protiprávna

Vo štvrtok 16.6.2022 rozhodol Súdny dvor EÚ, že Rakúsko porušuje európsku legislatívu, keď rakúske prídavky a ďalšie daňové zvýhodnenia vypláca na deti žijúce v iných členských štátoch EÚ v inej výške ako na deti žijúce v Rakúsku.

idexacia rakuskych pridavkov bola protipravna

Pracovali ste v Rakúsku v rokoch 2017 - 2021? Požiadajte o prídavky na deti, aj 5 rokov spätne. Chcem prídavky na deti

Indexácia rakúskych prídavkov na deti je protiprávna

Vo štvrtok 16.6.2022 rozhodol Súdny dvor EÚ, že Rakúsko porušuje európsku legislatívu, keď rakúske prídavky a ďalšie daňové zvýhodnenia ako napríklad Familienbonus Plus a odpočítateľné položky pre osamelých rodičov (takzvané Alleinverdienerabsetzbetrag respektíve  Alleinerzieherabsetzbetrag) vypláca na deti žijúce v iných členských štátoch EÚ v inej výške ako na deti žijúce v Rakúsku. Od 1. januára 2019 ich sumy totiž prispôsobuje kúpnej sile krajiny pobytu detí.

Veľmi dôležité Vo svojom rozsudku európsky súd konštatuje, že rakúske prídavky na deti sú v zmysle európskej legislatívy považované za rodinné dávky a tie nesmú byť krátené z dôvodu bydliska žiadateľa alebo jeho rodinných príslušníkov. Súd tiež zistil, že Rakúsko aplikáciou indexácie nepriamo diskriminuje aj na základe štátnej príslušnosti a navyše tým porušuje jeden zo základných princípov EÚ – právo na voľný pohyb pracovných síl.

Čo bude nasledovať? Budú rozdiely dorovnané?

Rakúska ministerka pre rodiny Susanne Raab ako predstaviteľka rakúskej vlády sa v prvej reakcii vyjadrila, že rozsudok berie na vedomie a akceptuje. Podľa údajov z jej vystúpenia v rakúskom parlamente v máji 2022 má Rakúsko utvorené rezervy vo výške 220 miliónov eur, aby mohlo neprávom nevyplatené rozdiely doplatiť. Ako presne mechanizmus doplácania bude vyzerať momentálne nie je známe, zaznel prísľub, že návrh príslušného zákona bude čoskoro predložený rakúskemu parlamentu.

Veľmi dôležité V našej spoločnosti budeme ďalší vývoj pozorne sledovať a o novinkách budeme pravidelne informovať na našej internetovej stránke.

Zdroj: freepik.com (ilustračná fotografia)

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)