Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Sachbezüge – zamestnanecké výhody vo forme vecných príjmov

V tomto blogu sa zameriame na to, ako benefity pre zamestnancov ovplyvňujú daňové povinnosti a ako ich môžete zohľadniť pri vrátení daní z Nemecka.

Sachbezüge – zamestnanecké výhody vo forme vecných príjmov

Sachbezüge sú plnenia vo forme naturálií a vecných dávok, tovarov alebo služieb, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi bezplatne alebo zlacnene a predstavujú pre neho peňažnú výhodu. O peňažnej výhode je možné hovoriť v prípade, že by zamestnanec musel vynaložiť viac peňazí, aby získal tú istú službu za bežnú konečnú cenu.

Vecné plnenia vo forme príspevkov od zamestnávateľa majú vplyv na daňové povinnosti a sociálne odvody zamestnanca. Je dôležité zohľadniť hodnotu týchto nepeněžitých plnení pri výpočte hrubého príjmu, dane z príjmu a príspevkov do sociálneho poistenia. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť určité úspory pre zamestnávateľa aj zamestnanca.

V nemeckom daňovom priznaní sa medzi Sachbezüge radia príspevky pre zamestnanca od zamestnávateľa, ktoré plynú z pracovno-právneho pomeru, ale nie sú vo forme peňazí.

Patrí sem napríklad:

  • poskytnutie pracovného oblečenia
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • ubytovanie so stravou
  • firemné vozidlo na osobné účely
  • mobil na osobné účely
  • notebook na osobné účely

Okrem toho k nim patria zamestnanecké zľavy, vecné dary, poukážky na tovar, poukážky na benzín, vstupenky, stravné lístky, účelovo viazané peňažné podpory, darčeky k narodeninám a jubileám a iné, ktoré je možné zohľadniť pri vrátení daní z Nemecka.

Pre zdanenie položiek v nemeckom daňovom priznaní vo forme naturálií a vecných dávok platia rovnaké všeobecné pravidlá ako pri zrážke a odvode daní z peňažných príjmov. Zvláštnosť je v tom, že pri vecných príjmoch je potrebné stanoviť výstižnú hodnotu, z ktorej sa vypočíta daňový odvod a odvod do sociálneho poistenia.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Ako sa určujuje výška príspevkov ?

Hodnoty za stravu a ubytovanie sa každoročne upravujú tak, aby odrážali vývoj spotrebiteľských cien. Index spotrebiteľských cien za stravovacie a ubytovacie služby vzrástol v sledovanom období od júla 2021 do júna 2022 o 7,0 percenta, hodnota indexu spotrebiteľských cien za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá vzrástla o 10,1 percenta.

Podľa týchto indexov predstavuje aktuálna hodnota vecného plnenia vo forme bezplatnej stravy v celom Nemecku sumu 288,00 eur mesačne a hodnota vecného plnenia vo forme bezplatného ubytovania 265,00 eur mesačne. Keď teda zamestnanec užíva bezplatne ubytovanie a bezplatne sa stravuje, poberá vecné príjmy v celkovej hodnote 553,00 eur. O túto sumu sa zvyšuje hrubý základ pre výpočet dane z príjmu a sociálnych odvodov.

Zamestnávatelia poskytujú tieto vecné plnenia zamestnancom hlavne preto, pretože sú pre zamestnávateľa oslobodené od sociálnych odvodov. Okrem toho môže na takto obstaraných predmetoch usporiť na dani. Napríklad tým, že pri nákupe firemného vozidla požiada štát o vrátenie dane z pridanej hodnoty.

Veľmi dôležité Hrubá hodnota vecného príjmu musí byť z čistej mzdy odpočítaná. V opačnom prípade by bola táto suma ešte raz s výplatou vyplatená a zamestnanec by ju dostal dvakrát.

V prípade, že pracujete v Nemecku a využívate benefity vo forme Sachbezüge, je dôležité mať správne informácie a zohľadniť ich pri vyplňovaní daňového priznania. Odporúčame vám konzultovať s odborníkom, aby ste mali presnú predstavu o svojich daňových povinnostiach a možnostiach.

Dúfame, že vám tento blog poskytol užitočné informácie a pomohol vám lepšie porozumieť spracovaniu príspevkov od zamestnávateľa pri vrátení daní z Nemecka. Nezabudnite, že každý prípad je individuálny, a preto je dôležité konzultovať so skúseným odborníkom.

 

Máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti ohľadom vášho daňového priznania? Neváhajte nás kontaktovať. Píšte nám na kontakt@tj-legal.com, alebo nám zavolajte na telefónne číslo +421 51 321 5211.

 

 

Zdroje:https://www.smartsteuer.de/online/lexikon/s/sachbezuege/ https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/sachbezuege_idesk_PI42323_HI522056.html https://www.lohn-info.de/sachbezugswerte_2023.html  https://www.sage.com/de-de/blog/lexikon/sachbezug/ https://www.karista.de/ratgeber/gehalt/glossar/sachbezug/

 

 

Pracovali ste v zahraničí? Overte si v našej online kalkulačke či máte nárok na vrátenie daní zo zahraničia. Daňová kalkulačka

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)