Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Slovenské dane: Manželia a deti sú na vašej strane

Manželský partner či vaše deti hrajú pri podávaní daňového priznania vo váš prospech. Ak vypĺňate daňové priznanie online alebo za pomoci účtovníka, nemusíte mať k tejto téme špeciálne znalosti. Ak si na priznanie trúfate sami, bude dobré pripomenúť si niektoré fakty.

Životné minimum

Nezdaniteľná časť základu dane na manželského partnera a daňový bonus na deti sa odvíjajú aj od sumy životného minima. Jej výška 198,09 eura sa nezmenila ani v júli 2016, takže daňový bonus aj nezdaniteľná časť zostanú rovnaké ako doteraz. V prípade bonusu na jedno vyživované dieťa je to 21,41 eur na mesiac. Nezdaniteľnú časť základu dane na manžela alebo manželku si vypočítate podľa vzorca, ktorý sa mení s výškou základu dane. Aby ste mali stopercentnú istotu správnosti, odporúčame vám vyplniť daňové priznanie online. Webová aplikácia za vás všetko vypočíta a vyplnený dokument vám zašle e-mailom.

Nezdaniteľná časť na manželského partnera

Okrem životného minima vplýva na výšku nezdaniteľnej časti dane na manželku alebo manžela aj základ dane, a to z príjmov zo zamestnania alebo z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Manželský partner musí s vami žiť v spoločnej domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období sa buď starať o vyživované maloleté dieťa, alebo poberať príspevok na opatrovanie, alebo byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, alebo byť zdravotne postihnutý.

Daňový bonus na dieťa

Máte naň nárok ako rodič alebo ak vám bola zverená starostlivosť o dieťa, ktoré sa považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa. Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden daňovník v domácnosti, a to buď u zamestnávateľa v priebehu roka, alebo jednorazovo, keď podávate daňové priznanie. Len k nemu budete musieť priložiť kópiu rodného listu dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy alebo iný doklad o tom, že dieťa je vo vašej opatere. Potvrdenie budete potrebovať aj vtedy, keď sa rozhodnete pre online daňové priznanie.

 

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)