Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Slovenské dane: Manželia a deti sú na vašej strane

Manželský partner či vaše deti hrajú pri podávaní daňového priznania vo váš prospech. Ak vypĺňate daňové priznanie online alebo za pomoci účtovníka, nemusíte mať k tejto téme špeciálne znalosti. Ak si na priznanie trúfate sami, bude dobré pripomenúť si niektoré fakty.

danovy bonus na dieta manzel nezdanitelna cast

Životné minimum

Nezdaniteľná časť základu dane na manželského partnera a daňový bonus na deti sa odvíjajú aj od sumy životného minima. Pre rok 2021 je nezdaniteľná časť základu na manžela/manželku 4.124,74 eura.

Nezdaniteľná časť na manželského partnera

Okrem životného minima vplýva na výšku nezdaniteľnej časti dane na manželku alebo manžela aj základ dane, a to z príjmov zo zamestnania alebo z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Manželský partner musí s vami žiť v spoločnej domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období sa buď starať o vyživované maloleté dieťa, alebo poberať príspevok na opatrovanie, alebo byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, alebo byť zdravotne postihnutý.

Nejasnosti pri výpočte?

Radi vám pomôžeme aj so spracovaním slovenského daňového priznania, pričom vám garantujeme správnosť výpočtu nezdaniteľných položiek a daňových bonusov.

Daňový bonus na dieťa

Na daňový bonus na dieťa máte nárok, ak:

  1. ste rodič zapísaný v rodnom liste dieťaťa (vlastné dieťa)
  2. vám dieťa bolo súdom zverené do starostlivosti
  3. ide o dieťa manžela/manželky z predchádzajúceho manželstva

Veľmi dôležité Dieťa musí byť považované za nezaopatrené podľa zákona o prídavkoch. Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden daňovník v domácnosti, a to buď u zamestnávateľa v priebehu roka, alebo jednorazovo, pri podávaní daňového priznanie. Poslednou podmienkou je, aby vaše zdaniteľné zdaniteľné príjmy za rok 2021 boli aspoň vo výške 3.738,00 eur.

Rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy alebo iný doklad o tom, že dieťa je vo vašej opatere je potrebné priložiť k daňovému priznaniu len vtedy, ak ním daňový úrad nedisponuje. Potvrdenie o návšteve školy však budete potrebovať vtedy, keď vaše dieťa navštevuje školu v zahraničí.

Výška mesačného daňového bonusu na dieťa je:

  • do 6 rokov 46,44 eur
  • od 6 do 15 rokov a to 39,47 eur (kategória pribudla od 1.7.2021)
  • nad 15 rokov je 23,22 eur

Veľmi dôležité Jednoduchým spôsobom, ako sa zbaviť tejto povinnosti je podať si online daňové priznanie. Hotové máte už za 15 minút, pričom všetky výpočty za vás urobí aplikácia.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)