Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Slovenské daňové priznanie: Vyberte si správny typ

Vyplnenie daňového priznania môže byť zapeklitý proces pre každého, kto nemá vzťah k úradným tlačivám. Našťastie už na webe existujú aplikácie, ktoré z tohto procesu robia prechádzku ružovou záhradou. Potrebujete len vedieť, aký typ daňového priznania budete online vypĺňať.

Áčko alebo béčko?

Ak vaše príjmy za aktuálne zdaňovacie obdobie pochádzajú zo zamestnania, z dohôd (zo Slovenska alebo zo zahraničia) alebo starobného dôchodku, budete potrebovať tlačivo pre daňové priznanie typu A. Alebo, ak sa rozhodnete pomôcť si appkou, stačí, ak vyplníte daňové priznanie online a tlačivo vám príde e-mailom.

Daňové priznanie typu B vás bude zaujímať vtedy, ak ste v príslušnom zdaňovacom období mali príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu či z použitia diela alebo umeleckého výkonu alebo príjmy z kapitálového majetku.

„Béčko“ vypĺňate aj vtedy, ak ste mali zisk z predaja nehnuteľnosti, nepeňažnej výhry alebo vyplatenia podielového listu a podobne. A platí to aj v prípade, ak ste popri niektorom z týchto príjmov poberali aj mzdu zo zamestnania. Vzory tlačív na podanie daňových priznaní určuje ministestvo financií, ale ak si vyberiete online cestu, nemusíte striehnuť, kedy sa tlačivá pre daňové priznanie za rok 2016 objavia. Webová aplikácia totiž na každú legislatívnu zmenu reaguje v reálnom čase.

Bez dokladov to nepôjde

Či už bude vaše daňové priznanie vyplnené online alebo s pomocou vášho účtovníka, budete musieť k nemu priložiť niekoľko dokladov. Aj k „áčku“, aj k „béčku“ potrebujete kópie potvrdení o výške vašich zdaniteľných príjmov (zo Slovenska alebo zo zahraničia), o platbách povinného poistného a tiež potvrdenia na účel poukázania 2% zo zaplatenej dane.

Pre uplatnenie daňového bonusu priložíte aj rodné listy vašich detí, alebo aj potvrdenia príslušného úradu o poberaní prídavkov na ne. Tam, kde je to potrebné, k daňovému priznaniu typu B prikladáte aj potvrdenia o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň, kde ste sa mohli rozhodnúť, že vybratú daň budete považovať za preddavok. Ak ste v príslušnom zdaňovacom období mali príjem aj z vyplatenia podielového listu obstaraného do konca roku 2003, pripojíte k daňovému priznaniu aj doklad o výške preddavku, ktorý ste pri vrátení tohto podielového listu zaplatili.

 

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)