Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ste povinný podávať si daňové priznanie v Nemecku?

V deviatich z desiatich prípadov sa zamestnancom na základe žiadosti o spracovanie daňového priznania z Nemecka isté peniaze vrátia. Znamená to, že podanie daňového priznania sa oplatí hlavne vtedy, keď nemáte povinnosť si ho podávať. Ale čo s tými, ktorí sú povinní daňové priznanie v Nemecku podávať?

Povinnosť podať si v Nemecku daňové priznanie máte:

  • ak ste vy, alebo váš partner poberali mzdu a jeden z vás bol zaradený do daňovej triedy 5 alebo 6,
  • ak ste svojho partnera, ktorý žije mimo Nemecka v ostatných krajinách EÚ a ktorý je nerezident, uviedli vo formulári ELStAM,
  • ak ste si vy alebo váš partner uplatnili nezdaniteľnú sumu vo formulári ELStAM. Teda ak ste si požiadali na základe tohto formulára o zaradenie do daňovej triedy 3.
  • ak ste ženatý alebo vydatá, obaja partneri ste zamestnanci a zvolili ste kombináciu daňových tried 3 a 5, alebo daňovú triedu 4 s faktorom,
  • ak ste mali okrem vašej mzdy aj ďalšie príjmy, ako napríklad náhradu mzdy (podporu v nezamestnanosti, príjmy z krátkodobej práce, nemocenské, rodičovský príspevok a pod.) alebo výnosy z kapitálu, z prenájmu a tak ďalej a tieto príjmy presiahli sumu 410,00 eur ročne,
  • ak v Nemecku nemáte bydlisko a na požiadanie sa necháte zdaniť ako „fiktívny“ daňový rezident. Boli ste teda zaradený do daňovej triedy 6,
  • ak ste poberali mzdu od viacerých zamestnávateľov, pričom váš druhý príjem bol zdaňovaný v daňovej triede 6,
  • ak ste dostali od zamestnávateľa odstupné, pričom ho váš zamestnávateľ zdanil výhodnejším variantom,
  • ak si prenášate stratu z minulých rokov,
  • ak ste sa potom, čo ste sa rozviedli, alebo stali vdovcom či vdovou ešte v rovnakom roku opäť oženili či vydali.

V týchto prípadoch ste povinný podať nemecké daňové priznanie, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou vznikne nedoplatok a ten si nenechá daňový úrad len tak ujsť. Väčšinou sú tieto osoby na daňovom úrade evidované a dostanú písomnú výzvu na podanie priznania (tzv. Erinnerung). Daňový úrad potom očakáva vaše priznanie do stanoveného termínu.

Termín podania nemeckého daňového priznania

Termínom na podanie priznania je 31. júl nasledujúceho roka.

Z dôvodu pandémie koronavírusu je však tento termín v roku 2024 posunutý na 2. septembra (t.j. daňové priznanie za rok 2023 musíte podať do najneskôr do 2. septembra 2024). Daňové priznanie za rok 2024 bude potrebné podať do pravidelného termínu 31. júla 2025.

Ak vás vypĺňanie daňových formulárov obťažuje, môžete využiť služby daňových poradcov alebo našej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.. Najmä vtedy, keď vás čaká spracovanie zložitejšieho daňového priznania, budú pre vás užitočné rady odborníka.

Daňový poradca pozná súvislosti, možnosti, ako aj predpoklady na uznanie jednotlivých daňových výdavkov a vie vám pri zostavovaní daňového priznania pomôcť vo všetkých smeroch. Alebo ho rovno za vás spracuje. Obráťte sa na nás, sme tu pre vás s desaťročnými skúsenosťami.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)