Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Uplatnenie nákladov na home-office v nemeckom daňovom priznaní

V čase koronakrízy vznikol vo viacerých štátoch mimoriadny stav. Na pandémiu doplatili najmä školy, podniky a iné zariadenia, ktoré museli byť z bezpečnostných dôvodov zatvorené. Firmy pristúpili na formu práce z domu, tzv. home-office. Tento článok bližšie popisuje prácu z domu v čase koronakrízy a jej možné uplatnenie v nemeckom daňovom priznaní.

home-office v Nemecku

Mnohí zamestnanci, ktorí už vyskúšali pracovať z domu, určite poznajú výhody, ktoré so sebou táto možnosť prináša. Nie je to však také jednoduché, ako sa zdá. Aj tu platia pravidlá, ktoré musia byť dodržané, ako napr. zachovanie dohodnutého pracovného času, splnenie plánov a podobne. Zamestnávateľ v Nemecku je pritom povinný poskytnúť zamestnancom na prácu z domu potrebné vybavenie.

Veľmi dôležité Ak vám zamestnávateľ neprispel na náklady spojené so zariadením domácej kancelárie, môžete si tieto náklady odpočítať v nemeckom daňovom priznaní.

Po vzájomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom by mali byť zodpovedané tieto otázky:

  • Ako sa zaznamenáva pracovný čas?
  • Ako je zaručená ochrana osobných údajov?
  • Ako a či prispieva zamestnávateľ na náklady?
  • Kedy môže zamestnávateľ vstúpiť do domácej kancelárie?
  • Môžu sa pracovné prostriedky používať aj súkromne?

Home-office počas koronakrízy = možná daňová úľava na obzore

Kedy je možné odpočítať zo základu dane náklady vynaložené na domácu kanceláriu?

Veľmi dôležité Týka sa to zamestnancov, ktorí boli v dôsledku pandémie nútení pracovať z domu. Zamestnanci, ktorí mali pracovné miesto počas koronakrízy vo firme k dispozícii, bohužiaľ možnosť odpočítať si z daní náklady na zariadenie home-office nemajú.

Existujú však výnimky, kde sa v závislosti od rozsahu práce z domu alebo práce v kancelárii môže uplatniť spomínaná odpočítateľná položka.

Veľmi dôležité Ak pracujete z domu 3 a viac dní v pracovnom týždni, máte nárok na odpočítanie nákladov vzniknutých s vedením domácej kancelárie.

Ak však z domu pracujete len 2 dni v týždni a zvyšné dni pracujete vo firme, táto možnosť pre vás zaniká. Náklady musia byť dostatočne dokladované a ich uplatnenie závisí individuálne od daňovníka.

Kancelária pre prácu z domu má stanovené podmienky, ktoré musí spĺňať na to, aby bolo v daňovom priznaní možné uplatniť náklady s ňou spojené. V prvom rade to musí byť samostatná a nepriechodná miestnosť. Miestnosť, kde sa nachádza jedálenský stôl, televízia, posteľ a podobne, nespĺňa podmienky pre prácu z domu.

Vrátenie daní z Nemecka rýchlo a spoľahlivo

Naši daňoví agenti vám spracujú nemecké daňové priznanie rýchlo, bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Ako sa náklady na kanceláriu vo vlastnej domácnosti dajú uplatniť v nemeckom daňovom priznaní ako odpočítateľná položka?

Vaše náklady spojené s prácou z domu sa v daňovom priznaní vyrátajú na základe veľkosti miestnosti a celkového obytného priestoru. Vzniknuté náklady sa z dane odpočítajú percentuálne.

Čo konkrétne je možné v nemeckom daňovom priznaní uplatniť?

  • Nájomné/odpisy z vlastníctva nehnuteľnosti,
  • vedľajšie náklady, energie a pod.,
  • poplatky za odpad,
  • poistenie nehnuteľnosti,
  • náklady na potrebné vybavenie (ak vám ho nezabezpečil zamestnávateľ).

Do dnešného dňa, žiaľ, neexistuje presný vzorec, ktorý by upravoval výpočet základu dane s uplatnením odpočítateľnej položky – náklady na prácu z domu. Momentálne sa uvažuje o sume, ktorá by v nemeckom daňovom priznaní paušálne pokrývala náklady na prácu z domu.

Neváhajte sa na nás obrátiť

O možnosti uplatnenia si odpočítateľnej položky vo forme nákladov na prácu z domácej kancelárie sa môžete bližšie informovať u nás. Radi vám poskytneme aktuálne informácie, ako aj pomôžeme spracovať nemecké daňové priznanie.

Zdroje: https://www.buhl.de/steuernsparen/corona-krise/https://www.buhl.de/steuernsparen/steuertipps-arbeitszimmer-absetzen/, https://www.buhl.de/steuernsparen/home-office-pauschale/

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)