Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vrátenie daní z Holandska – ako získať čo najviac?

Slováci pracujúci v Holandsku môžu žiadať o vrátenie daní. Čo to znamená? Že podaním holandského daňového priznania si môžu požiadať o vrátenie daňového preplatku, ak za nich zamestnávateľ odviedol na dani z príjmu viac, než mal.

holandsko vratenie dani preplatok e9 priznanie

Pracovali ste v Holandsku v rokoch 2017 - 2021? Mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie daní. Chcem vrátenie daní

Získať takto môžu stovky a niekedy dokonca až tisíce eur. Tu je však potrebné zdôrazniť, že to, aký preplatok získate, máte často vo svojich rukách. Nesprávnymi rozhodnutiami sa dokonca môžete pripraviť aj o stovky eur, pre ktoré by ste určite našli lepšie využitie.

Pozor na formulár E9 a kamarátov, ktorí vám dane „vybavia za 50 €“

Stáva sa nám, že nás kontaktujú klienti, ktorí využili služby známeho, alebo účtovníka „na voľnej nohe“, ktorý im podal holandské daňové priznanie. Po minulé roky boli zvyknutí, že získali aj 800, 900 a viac eur, no odrazu sú to len 3-4 stovky. Prečo?

Veľmi dôležité Existujú rôzne typy daňových priznaní a k niektorým je potrebný formulár EÚ/EHP, ľudovo povedané formulár E9. Ak ho však tento kamarát či „lacný“ účtovník k daňovému priznaniu nepripojí, môže tak žiadateľa pripraviť aj o 500 eur a viac.

Čo to vlastne je formulár E9?

Tento formulár dokladuje vaše slovenské príjmy, resp. príjmy mimo Holandska za konkrétny daňový rok. Aj vtedy, keď ste napríklad počas roka na Slovensku, alebo inde mimo Holandska, žiadne nemali.

K určitému typu holandského daňového priznania dôrazne odporúčame pripojiť formulár E9, v ktorom bude táto skutočnosť uvedená. Holandskému daňovému úradu Belastingdienst tak hodnoverne preukážete, že ste v zahraničí nemali žiaden príjem. Prípadne, ak ste príjem mimo Holandska mali, že bol nižší ako 10% z vašich celosvetových príjmov.

Iba tak totiž budete klasifikovaní ako kvalifikovaný daňový nerezident a vzniká vám nárok na vrátenie daní. Ak vaše príjmy mimo Holandska tvoria viac, než 10% z vašich celosvetových príjmov, nárok vám nevzniká.

prvá strana tzv. formulára E9, (EU/EHP)

Veľmi dôležité To, že formulár E9 pripojíte k daňovému priznaniu vo väčšine prípadov znamená, že sa zbytočne nepripravíte o 500 a viac eur.

Ďalší spôsob, akým viete ovplyvniť výšku vrátených daní z Holandska je slovenská hypotéka. Ak ju máte a viete to preukázať pri podávaní holandského daňového priznania, váš preplatok tak môže byť vyšší aj o sto eur a viac. Samozrejme, iba v prípade, že váš zamestnávateľ za vás na dani z príjmu odviedol viac, než mal a vznikol vám na vrátenie daní nárok.

Máte povinnosť podať si holandské daňové priznanie alebo chcete získať daňový preplatok?

Aký je správny typ holandského daňového priznania?

Holandská daňová legislatíva rozlišuje 6 rôznych typov daňového priznania. Slováci v Holandsku si spravidla, ako daňoví nerezidenti, podávajú priznanie typu C, takzvaný C-form. Môže sa však stať, že ak máte pridelený Digi-ID kód, tak vám holandský daňový úrad Belastingdienst pošle automatický mail o tom, že si môžete/máte podať daňové priznanie.

Na základe spätnej väzby od klientov však vieme, že keď tak urobili v súlade s inštrukciami v maile, nakoniec nezískali nič. Belastingdienst totiž neupozorní na to, aký typ daňového priznania si daňovník má podať a Slováci si takýmto spôsobom často podajú iný typ, než aký by mali. Belastingdienst takéto priznanie vyhodnotí ako nesprávne, nespracuje ho a žiaden daňový preplatok nepošle. Žiaľ, aj toto je realita niektorých Slovákov v Holandsku. Takýmto nedorozumením prichádzajú o peniaze, na ktoré majú legálny nárok.

Na čo si dať ešte pozor?

Je tiež potrebné dávať pozor na to, aby ste pri podávaní daňového priznania mali uvedenú správnu adresu. Stane sa totiž, že Belastingdienst z rôznych dôvodov nezaregistruje adresu daňovníka, napr. ak sa ten odhlásil z pobytu a nenahlásil novú adresu. V takomto prípade daňové priznanie ani nie je možné podať.

Toto sú len niektoré z príkladov, akými človek môže zabezpečiť získanie čo najvyššieho daňového preplatku. Holandská daňová legislatíva je však pomerne zložitá a pri žiadosti o vrátenie daní sa teda uistite, že ku všetkému pristupujete zodpovedne. Nechcete sa totiž pripraviť o stovky eur. Ak si nie ste istí, či to zvládnete, s podaním holandského daňového priznania a získaním daní vám radi pomôžeme.

Zdroje: interná databáza spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.; pixabay.com (ilustračný obrázok)

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)