Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vrátenie daní z Holandska – veľké zmeny od roku 2015

Ak ste niekedy žiadali o vrátenie daní z Holandska, tak až do roku 2014 ste si mohli dobrovoľne vybrať, či budete považovaný za holandského daňového rezidenta, alebo nie.

Ak ste sa pre štatút holandského daňového rezidenta rozhodli (väčšina klientov našej spoločnosti TJ-Legal bola považovaná za holandských daňových rezidentov), mali ste nárok na rovnaké daňové zvýhodnenia a odpočítateľné položky ako mali aj Holanďania. To sa od roku 2015 zmení.

Zmeny od roku 2015-kvalifikovaný daňový nerezident

Od roku 2015 holandský daňový úrad Belastingdienst zmenil podmienky, za akých ste mohli využívať daňové výhody holandských rezidentov a zaviedol nový štatút, tzv. kvalifikovaný daňový nerezident. Za kvalifikovaného daňového nerezidenta ste považovaný v prípade, že žijete v jednej z krajín EÚ a zároveň ste v Holandsku dosiahli v daňovom roku 90 % a viac zo svojich celosvetových príjmov.

Ak tieto podmienky spĺňate, máte nárok na rovnaké odpočítateľné položky, daňové zvýhodnenia a úľavy ako majú holandskí daňoví rezidenti.

Plánujete žiadať o vrátenie daní z Holandska? Chcete využívať výhody, ako napr. daňové zvýhodnenia, daňový bonus, odpočítateľné položky, príp. žiadať o odlučné pre vašu manželku/ vášho manžela? V tom prípade bude od vás holandský daňový úrad Belastingdienst žiadať potvrdenie o výške vašich príjmov mimo Holandska, tzv. formulár EU/EER.

Formulár EU/EER

Ak spĺňate podmienky na to, aby ste boli považovaný za kvalifikovaného daňového nerezidenta, mali by ste si podať daňové priznanie aj na Slovensku. Na jeho základe vám slovenský daňový úrad potvrdí formulár EU/EER. Ak tak urobíte, bude mať nárok na rovnaké odpočítateľné položky, daňové úľavy a daňové zvýhodnenia ako majú holandský daňoví rezidenti.

Podmienky pre získanie štatútu kvalifikovaného daňového nerezidenta

Od roku 2015 budete mať v Holandsku nárok na odpočítateľné položky a daňové úľavy, ak splníte nasledujúce podmienky:

1. Máte trvalé bydlisko v niektorej z krajín EÚ, v Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku, na Bonaire, Svätom Eustachovi alebo na Sabe.

2. Aspoň 90 % vašich celosvetových prímov ste dosiahli v Holandsku.

3. Podali ste si v krajine svojho trvalého pobytu (napr. na Slovensku) daňové priznanie a viete tak od (slovenského) daňového úradu získať – za pomoci našej spoločnosti TJ-Legal – potvrdenie formulára EU/EER.

Nespĺňate všetky podmienky? Napr. preto, že ste v Holandsku zarobili menej ako
90 % zo svojho celosvetového príjmu? Alebo ste si na Slovensku nepodali daňové priznanie? V tom prípade budete považovaný za nekvalifikovaného daňového nerezidenta. V takom prípade budete mať obmedzený nárok na odpočítateľné položky a daňové úľavy. Nebudete si môcť uplatniť cestovné náklady za prácou, alebo hypotéku na vlastné bývanie, a hodnota vrátených daní tak bude nižšia.

Daňový partner – odlučné

Vaša manželka/partnerka (manžel/partner) môžu byť vaším tzv. daňovým partnerom. Ak chcete požiadať o odlučné (daňový bonus na partnera – algemene heffingskorting), musíte si obaja podať daňové priznanie na Slovensku. Váš manžel/manželka tak musí urobiť aj v prípade, že nedosiahol žiadne príjmy. Bez formulára EU/EER pre oboch partnerov nebude možné získať odlučné.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)