Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vybavenie Freistellungu vás čaká každý rok práce v Nemecku

Freistellungbescheinigung, alebo skrátene Freistellung, je oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane v Nemecku. Zároveň ide o jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý pri práci v tejto krajine za istých podmienok potrebujete.

freistellung vybavenie steuernummer tj legal

Kto podáva žiadosť o Freistellung?

Freistellung potrebujete vtedy, ak v Nemecku vykonávate stavebné práce, resp. práce na dokončení stavieb. Nezáleží pri tom na vašej konkrétnej činnosti – oslobodenie potrebujete, či ste murárom, elektrikárom či kúrenárom.

Ak Freistellung nemáte, odberateľ vašich prác je povinný strhnúť vám 15% z každej faktúry a odviesť túto sumu vo forme stavebnej zrážkovej dane – Bauabzugsteuer.

Freistellung potrebujete ako živnostník (SZČO), ale vybaviť ho odporúčame aj spoločnostiam s ručením obmedzeným, ktoré do Nemecka vysielajú zamestnancov či živnostníkov na stavby.

Predĺžime, resp. vybavíme vám Freistellung!

Vybavenie Freistellungu vás čaká každý rok

Toto je mimoriadne dôležitá informácia, ktorú mnoho ľudí prehliada. Freistellung nemá neobmedzenú platnosť po celú dobu trvania Vášho pracovného úväzku v Nemecku.

Musíte ho obnovovať každý rok, ktorý na stavbe v Nemecku pracujete.

Platnosť Freistellungu môže byť ročná, prípadne polročná. Informáciu o jeho platnosti nájdete na rozhodnutí, ktorý vám došlo z Nemecka. Ak si nie ste istí, či vám Freistellungbescheinigung ešte platí, neváhajte sa na nás obrátiť.

Rovnako nás kontaktujte, ak potrebujete znovuobnovenie, resp. vybavenie Freistellungu po prvýkrát, hoci aj pred odchodom do Nemecka. Ak nemáte nemecké daňové číslo Steuernummer, získame vám ho – k vybaveniu Freistellungu je nevyhnutné.

Získajte Freistellung a neprichádzajte o 15% svojich peňazí. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)