Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Výdavky, ktoré vám zvýšia preplatok daní v Holandsku

Pracovali ste v Holandsku a ste považovaný za kvalifikovaného daňového nerezidenta? Ak áno, uplatnením týchto odpočítateľných položiek si môžete zvýšiť nárok na vrátenie daní z Holandska.

V holandskom daňovom priznaní si môžete uplatniť tieto odpočítateľné položky

 1. príspevok na dochádzanie do práce verejnou dopravou (Reisaftrek);
 2. výdavky na nehnuteľnosť, ktorú vlastníte; ide napríklad o hypotekárny úrok alebo sprostredkovateľské poplatky (Rente van uw hypotheek of lening, eenmalig aftrekbare kosten);
 3. výdavky na dôchodok, v prípade dôchodkového deficitu (Uitgaven voor lijfrente); výdavky na dôchodok vám mohli vzniknúť v prípade, že vám holandský zamestnávateľ neponúkol účasť v dôchodkovom sporení a ani ste sami nepožiadali dôchodkovú spoločnosť o sporenie na starobný dôchodok;
 4. stratu z predchádzajúcich rokov (Verrekenen van een verlies uit inkomen uit werk en woning); strata vám vznikla v prípade, že vaše ročné odpočítateľné výdavky boli vyššie ako vaše príjmy;
 5. alimenty a iné vyživovacie povinnosti voči bývalému partnerovi (Uitgaven voor alimentatie aan een ex-partner en andere onderhoudsverplichtingen);
 6. výdavky na podporu a výživu detí mladších ako 21 rokov, na ktoré ste nepoberali prídavky na deti; túto odpočítateľnú položku je možné uplatniť iba v holandskom daňovom priznaní za rok 2014 a predchádzajúce roky (Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar);
 7. výdavky na zdravotnú starostlivosť, za ktoré ste nedostali finančnú náhradu (Zorgkosten);
 8. výdavky na dočasné ubytovanie v domove pre ťažko zdravotne postihnutých nad 21 rokov a vrátane (Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder);
 9. výdavky na štúdium alebo odbornú prípravu; napríklad poplatok za zápis, poplatok za štúdium, výdavky na knihy a odbornú literatúru (Uitgaven voor studie of opleiding);
 10. výdavky na údržbu budovy zapísanú na zozname národných kultúrnych pamiatok (Onderhoudskosten voor rijksmonumentenpanden);
 11. dary na charitu, cirkev alebo sociálne inštitúcie (Giften);
 12. úvery na rizikový kapitál, v prípade, ak ste požičali peniaze napríklad začínajúcemu podnikateľovi (Kwijtgescholden durfkapitaal).

S uplatnením výdavkov vo vašom holandskom daňovom priznaní vám radi pomôžeme. Stačí, aby ste nás kontaktovali a požiadali o vrátenie daní z Holandska.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)