Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Výdavky na pracovné prostriedky v nemeckom daňovom priznaní

Potrebujete pre výkon svojej profesie pracovné prostriedky, pracovné oblečenie, odbornú literatúru, alebo spotrebný, či kancelársky materiál? Ak ste si ich v danom daňovom roku obstarali a zamestnávateľ vám ich nepreplatil, môžete si ich uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok zvyšujúci váš preplatok daní.

Potrebujete pre výkon svojej profesie pracovné prostriedky, pracovné oblečenie, odbornú literatúru, alebo spotrebný, či kancelársky materiál? Ak ste si ich v danom daňovom roku obstarali a zamestnávateľ vám ich nepreplatil, môžete si ich uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok zvyšujúci váš preplatok daní. 

Pracovné prostriedky sú hnuteľný majetok, ktorý daňovník využíva dlhšie ako jeden rok s cieľom dosiahnutia príjmov. Pracovné prostriedky sa delia na prístroje a zariadenia a ostatné pracovné prostriedky. Najčastejšími príkladmi prístrojov a zariadení sú počítač a písací stôl.

Tieto výdavky si v plnej výške nemôžete daňovo uplatniť v jednom roku. Kúpna cena (cena obstarania) musí byť rozdelená na roky používania. Toto rozdelenie je označované ako odpisy a prebieha buď lineárne (rovnomerne) alebo degresívnou (klesajúcou) metódou.

Ale existuje aj výnimka, takzvaný drobný hnuteľný majetok. V roku obstarania môžu byť náklady na jeho obstaranie v plnej výške uplatnené ako daňový výdavok, ak ide o samostatne využívaný majetok a jeho obstarávacia cena bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne 410,00 eur (od roka 2018: 800,00 eur).

Pod súhrnným názvom ostatné pracovné prostriedky rozumieme výdavky zamestnanca na: 

1) opravu, servis a čistenie pracovným prostriedkov,
2) spotrebný a kancelársky materiál,
3) odbornú literatúru,
4) pracovný odev,
5) ďalšie pracovné prostriedky.

Ak je nákup pracovného prostriedku daňovo uznaný, rovnako si môžete uplatniť aj výdavky súvisiace s opravou, servisom a čistením tohto pracovného prostriedku.

Náš tip

Nezabudnite si v daňovom priznaní uplatniť aj náklady na opravu vášho počítača, ktorý využívate pracovne.

Za odbornú literatúru sa pokladajú špeciálne časopisy a odborné knihy, ktoré sa týkajú výkonu povolania a ďalšieho odborného rastu.

Pod pracovným odevom sa rozumie typické oblečenie pre konkrétnu profesiu, ktoré je nevyhnutné pre výkon povolania a z dôvodu jeho povahy sa nosí len pri výkone tejto profesie. Napríklad ochranné oblečenie v priemysle a vede, talár u sudcov a právnikov, uniforma, čierny frak u hudobníkov v orchestri, čierna sukňa pri servírkach, biele oblečenie u lekárov, pilotov, kaderníkov, mäsiarov, obleky u pracovníkov leteckých spoločností, kostýmy u hercov. 

Oblečenie na denné nosenie (aj keď je využívané pri výkone práce), napríklad spodná bielizeň, ponožky, normálna obuv, košele, tričká, rifle, nepatria k pracovnému odevu. Daňovým výdavkom súvisiacim s pracovným odevom sú aj výdavky na jeho opravu, čistenie a náhradu.

Na ďalšie pracovné prostriedky si môžete v nemeckom daňovom priznaní uplatniť tzv. paušál. Množstvo nemeckých daňových úradov (nie však všetky) uzná tento paušál vo výške 110,00 eur aj bez dokladov. Výdavky vám však musia skutočne v danom roku vzniknúť.

Ak vám môžeme pri spracovaní nemeckého daňového priznania pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)