Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Výdavky na renováciu a uplatnenie remeselných prác v nemeckom daňovom priznaní

Neviete si niektoré remeselné práce na dome urobiť sám? To nič. Využite služby remeselníkov. Ak pracujú remeselníci vo vašom dome, môžete ročne na daniach usporiť až 1.200,00 eur.

Dobré na tom je to, že ten, kto túto prácu zadá remeselníkovi, si môže sumu faktúry odrátať z daňového základu. Toto zníženie dane sa nazýva „remeselnícky bonus – Handwerkerbonus“.

Podobne ako pri službách v domácnosti – haushaltsnahen Dienstleistungen, tak i pri remeselníckych službách – Handwerkerleistungen, je možné zarátať do nákladov 20 % mzdových výdavkov pre remeselníka. Maximálne však 1.200,00 eur ročne. Pri veľkej renovácii, kde výdavky presahujú 6.000,00 eur, si môžete tieto výdavky rozdeliť na dva a viac rokov. Vynaložené náklady si môžete uplatniť do konca roka, v ktorom bol remeselník vyplatený. Preto je dobre odložiť platbu do ďalšieho roka, zvlášť, keď ide o renováciu na prelome rokov.

Aby ste si mohli uplatniť tento bonus, musíte spĺňať tieto podmienky

  1. Nesmie to byť práca na novostavbe. Zvýhodnené sú stavebné práce na už existujúcej nehnuteľnosti a v zabehnutej domácnosti.
  2. Dom alebo byt musíte osobne užívať. Pritom nezáleží na tom, či ste nájomník alebo vlastník. Zaujímavosťou je, že daňový úrad tu ráta aj nehnuteľnosti, ktoré prenechávate na užívanie vlastným deťom, bez toho, aby platili nájom, napr. byt v mieste štúdia. Podporované sú aj práce na chate.
  3. Aktivita nesmie byť financovaná z verejných prostriedkov. Pre rôzne práce na dome existujú rôzne podporné opatrenia. Remeselnícky bonus a príspevok z verejných zdrojov (dotácie, zvýhodnený úver a pod.) sa nesmú kombinovať.
  4. Štátna pokladnica podporuje len náklady na prácu. Daňovo zvýhodnené sú len náklady na prácu, nie na materiál. Preto žiadajte od svojho remeselníka, aby vám tieto položky fakturoval zvlášť. V niektorých prípadoch daňový úrad uzná aj cestovné náklady, náklady na stroje, likvidáciu odpadu alebo spotrebný materiál.
  5. Vyplatenie na ruku daňový úrad neuznáva. Každý, kto si najme remeselníka, by mal peniaze previesť na jeho bankový účet. Faktúra a výpis z účtu ako doklad o zaplatení sa priložia k nemeckému daňovému priznaniu.

Renovácia ako mimoriadne zaťaženie (Außergewöhnliche Belastung)

Žiaľ, môže dôjsť k tomu, že je potrebné renovovať aj z iných dôvodov. Napríklad:

• pre zdravotné postihnutie daňovníka alebo dieťaťa daňovníka;
• musí byť odstránený azbest z fasády obytného domu;
• je potrebné kúpiť nové zariadenie alebo nábytok z dôvodu napustenia pôvodného formaldehydom;
• musí dôjsť k renovácii z dôvodu alergie na prach a podobne.

Vo všeobecnosti sa dá predpokladať, že renovácia, ktorá vznikla za takýchto mimoriadnych okolností, je daňovo zvýhodnená. Treba však zdôrazniť, že každá takáto zrážka z dane je spojená so splnením aj ďalších podmienok a podlieha individuálnemu preskúmaniu.

Renovácia prenajatých objektov

Popri renovácii vlastných objektov dochádza často aj k renovácii prenajatých objektov. V rámci prenájmu plynú prenajímateľovi príjmy z prenájmu. Pre daňové priznanie je potom relevantný základ dane, teda rozdiel medzi príjmami z prenájmu a výdavkami. Ako výdavky prichádzajú do úvahy práve náklady na renováciu.

Stále je veľa nejasností, ktoré remeselné činnosti sa dajú z dane odpísať a ktoré nie. V súčasnosti sa remeselnícky bonus v zásade vzťahuje na opravu, renováciu alebo výmenu, ako aj na rozšírenie obytného priestoru.

Napríklad, ak chcete rozšíriť predtým nepoužívaný podkrovný priestor, alebo ak chcete vybudovať zimnú záhradu, môžete si faktúru od remeselníka uplatniť v daňovom priznaní. Daňový úrad však neuznáva náklady na architekta alebo statika.

 

Zdroje: vlh.de, steuerberaten.de, energie-fachberater.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)