Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Výdavky na zdravotnú starostlivosť v holandskom daňovom priznaní – Zorgkosten

Mali ste výdavky z dôvodu choroby alebo postihnutia? Ak 90 % vašich príjmov v danom roku pochádzalo z Holandska, inými slovami ste kvalifikovaný daňový nerezident, určité výdavky na zdravotnú starostlivosť si v holandskom daňovom priznaní môžete uplatniť ako daňové výdavky.

Podmienky uplatnenia zdravotného výdavku ako odpočítateľnej položky

 1. Uplatniť sa dá len tá časť výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktorá nemohla byť preplatená zdravotnou, či sociálnou poisťovňou.
 2. Z celkových zdravotných výdavkov sa dá uplatniť len suma nad určitú hranicu. Daná hranica závisí od dosiahnutého príjmu.
 3. Výdavky musia byť priamo súvisiace so zdravotným stavom. Môžete si odpočítať len nevyhnutné výdavky, ktoré vám vzniknú v súvislosti s chorobou alebo invaliditou.
 4. Odpočet výdavkov by mal byť za daňový rok, v ktorom boli vynaložené.
 5. Povinný doplatok (určený zdravotnou poisťovňou) alebo dobrovoľný doplatok (keď si napríklad zvolíte kúpu drahšej zdravotnej pomôcky bez väčšieho zdravotného prínosu) nemôžu byť daňovým výdavkom.
 6. Musíte mať povinné zdravotné poistenie. Zdravotné výdavky vzniknuté z dôvodu, že nemáte povinné zdravotné poistenie, nie sú daňovým výdavkom.
 7. Príspevky od úradu UWV a Daňovej a colnej správy nie sú daňovým výdavkom.
 8. Daňový úrad Belastingdienst vás môže požiadať, aby ste preukázali svoje náklady. Je preto potrebné si uschovať všetky doklady k výdavkom, výpisy zo zdravotnej poisťovne a výpisy z účtu.

Zdravotné náklady na vás alebo príbuzných žijúcich s vami

Uplatňovať zdravotné výdavky ako daňovú úľavu môžete vo svojom daňovom priznaní pre:

 • seba ako daňovníka a pre svojho daňového partnera (viac v blogu Daňový partner v Holandsku);
 • vaše deti do 27 rokov, ak si tieto zdravotné výdavky nemohli uhradiť sami;
 • zdravotne ťažko postihnuté osoby nad 27 rokov, ktoré žijú vo vašej domácnosti (z dôvodu chronickej choroby, postihnutia, či staroby);
 • rodičov a súrodencov, ktorí žijú s vami a opatrujete ich.

Odpočítateľné výdavky na zdravotnú starostlivosť

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, sú odpočítateľné výdavky:

 1. na ošetrenia v nemocnici alebo inej inštitúcii a chirurgické zákroky,
 2. na ošetrenie u zubára, fyzioterapeuta alebo špecialistu,
 3. na ošetrenie záchranárom bez odporúčania lekára,
 4. na predpísané lieky (nie však povinný doplatok určený zdravotnou poisťovňou),
 5. na vybrané pomôcky (načúvací prístroj, úpravy pre auto, bycikel a iné)
 6. na dietetické potraviny (pri diagnóze od dietológa),
 7. na doplňujúcu opatrovateľskú pomoc v domácnosti,
 8. na doplňujúce šatstvo a bielizeň,
 9. na cestovné pri prevoze do nemocnice, návšteve všeobecného lekára,
 10. pri vyšších nákladoch na dopravu v dôsledku choroby alebo invalidity,
 11. na cestovné pri návšteve chorého príbuzného,
 12. na mimoriadnu pomoc rodine v dôsledku choroby alebo zdravotného postihnutia.

Výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré nie sú odpočítateľné

Holandský daňový úrad Belastingdienst uvádza aj zdravotné výdavky, ktoré nemôžu byť odpočítané ako daňový výdavok:

 • povinné a dobrovoľné platby za zdravotné poistenie, vrátane platieb pre CAK,
 • povinné doplatky za lieky a pomôcky určené zdravotnou poisťovňou,
 • výdavky na liečbu IVF (umelé oplodnenie), ak ste v čase zákroku mali viac ako 42 rokov,
 • výdavky na prvé dva cykly liečby IVF, pokiaľ bolo naspäť vložené viac ako jedno embryo a v čase zákrokov ste mali menej ako 38 rokov,
 • výdavky na prenatálne testy, pokiaľ neboli indikované,
 • výdavky na mobilný skúter, invalidný vozík a pomôcky pri chôdzi, barly,
 • výdavky na adaptácie vonku, vo vnútri domu a v inom prostredí,
 • výdavky na presťahovanie do domova sociálnych služieb a nový nábytok v ňom,
 • výdavky na telefonickú komunikáciu,
 • výdavky na produkty alebo služby na prevenciu chorôb (napríklad, fyzioterapeut),
 • výdavky na poistné, ktoré odvádzal váš zamestnávateľ,
 • výdavky na psychologickú liečbu pre osobu pod 18 rokov,
 • výdavky na optické pomôcky,
 • výdavky na dyslexiu pre osobu mladšiu ako 18 rokov.

Možnosť navýšenia zdravotných výdavkov o 40 % alebo 113 %

Ak ste vy alebo váš daňový partner dosiahli dôchodkový vek a váš spoločný príjem nepresahuje 34.130 €, môžete si navýšiť zdravotné výdavky o 40 % (ak ste narodený po 30. júni 1951). Navýšenie o 113 % sa vzťahuje na daňovníkov narodených pred 30. júnom 1951.
Výnimkou sú zdravotné výdavky na zdravotné ošetrenie a chirurgický zákrok a cestovné náklady na návštevu chorého.

Hranica, nad ktorú je možné uplatniť zdravotné výdavky

Z celkových zdravotných výdavkov sa dá uplatniť len suma nad určitú hranicu. Daná hranica závisí od dosiahnutého príjmu podľa nasledujúcej tabuľky.

Príjem bez daňového partnera

 
Príjem (od – do) v EUR Hranica v EUR
0 – 7.989 139
7.989 – 42.434 1,65 % z celkového príjmu
nad 42.434 700 + 5,75 % z príjmu presahujúceho 42.434

Spoločný príjem s daňovým partnerom

 
Príjem (od – do) v EUR Hranica v EUR
0 – 15.978 262
15.978 – 42.434 1,65 % z celkového príjmu
nad 42.434 700 + 5,75 % z príjmu presahujúceho 42.434

 

Ak máte otázky týkajúce sa uplatnenia nákladov na zdravotnú starostlivosť v holandskom daňovom priznaní, neváhajte a obráťte sa na našu spoločnosť TJ-Legal.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)