Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Živnostník v Nemecku – ako na prvú faktúru?

Ste živnostník pracujúci v Nemecku na stavbe a neviete ako vystaviť svoju prvú faktúru? Aké údaje má faktúra obsahovať a aké číslovanie máte zvoliť?

Nemusíte viac hľadať v spleti rôznych zákonov. Nižšie vám v skratke prinášame povinné náležitosti faktúr, ktoré by mala obsahovať aj tá vaša.

Čo musí obsahovať každá faktúra?

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu (poradové číslo faktúry)
 • obchodný názov dodávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania – prevádzkarne, jeho identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodal
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby, alebo obchodný názov odberateľa tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania – prevádzkarne, bydliska, alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, jeho identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové číslo pre daň, pod ktorým dodaný tovar alebo službu nadobúda
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby (a miesto dodania služby, napr. adresa stavby)
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
 • dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry
 • dátum vyhotovenia faktúry
 • podpisový záznam osoby (vlastnoručný podpis, alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme), prípadne pečiatku (ak ju používa organizácia

Povinnosť číslovať faktúry vyplýva zo zákonu o účtovníctve. Faktúra, ako daňový doklad, musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Zároveň podľa zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty musí byť na faktúre uvedené jej poradové číslo.

Ako faktúry číslovať?

 • tvar číselného radu si môže každý podnikateľ nastaviť sám, avšak je potrebné ho dodržiavať celé zdaňovacie obdobie a nemeniť číslovanie počas roka
 • základným pravidlom je, že faktúry musia byť číslované chronologicky. To znamená, že čísla faktúr musia byť v súlade s dátumom vystavenia. (ak faktúra vystavená dňa 15.02.2020 má poradové číslo 13, faktúra vystavená 20.02.2020 bude mať poradové číslo 14, nie nižšie)
 • číselný rad musí byť nepretržitý, čo znamená, že by nemalo byť preskočené alebo vynechané žiadne číslo v rade. Vynechanie čísla môže vzbudiť podozrenie, že ste nepriznali všetky svoje príjmy a neodviedli ste z nich daň

Tipy pre živnostníkov v Nemecku

Ak ste živnostník, ktorý pracuje na stavbe v Nemecku, vaše Steuernummer predstavuje vaše daňové identifikačné číslo. Rovnako aj Steuernummer prijímateľa služby je jeho daňové identifikačné číslo.

Vzhľadom k tomu, že dodávate stavebné práce s miestom dodania v zahraničí, daň z pridanej hodnoty v platí odberateľ a vo vašej faktúre by si mala miesto nájsť formulka: „Prenos daňovej povinnosti“.

Do textu odporúčame zahrnúť miesto dodania služby (Nemecko), aby daňový úrad neposudzoval tento príjem ako príjem zo Slovenska, čím by ste sa mohli stať platcom DPH na Slovensku.

Zároveň odporúčame doplniť stavbu, na ktorej boli vykonávané práce a časové obdobie, od kedy do kedy boli vykonávané, resp. za aké obdobie je faktúra vystavená. Tieto údaje vám pomôžu pri vypĺňaní prehľadu stavieb (potrebného pre vybavenie Freistellungu) a pre výpočet diét na uplatnenie výdavkov v slovenskom daňovom priznaní.

A čo sa týka čísla faktúry? 

Odporúčame do číselného radu faktúry uvádzať rok vystavenia faktúry, príp. aj mesiac a poradové číslo, napr. faktúra vystavená 15.02.2020 môže mať nasledujúce tvary faktúry: 2020013 (RRRRCCC), 202002013 (RRRRMMCCC). Budete mať lepší prehľad, ktorá faktúra patrí do ktorého roka.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)