Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zmeny v rakúskom daňovom systéme v roku 2022

Pokiaľ pracujete v Rakúsku alebo sa v tejto krajine pracovať ešte len chystáte, je dobré byť v obraze aj čo sa týka daní. V januári 2022 do platnosti vstúpila nová daňová reforma. Všetky dôležité informácie sa dozviete v našom článku.

Zmeny v rakúskom daňovom systéme

Pracovali ste v Rakúsku za posledných 5 rokov, alebo tam ešte pracujete? Žiadajte o vrátenie daní. Získajte svoje dane

Pod daňovou reformou sa vo všeobecnosti rozumie väčšia alebo až zásadná zmena súčasného daňového systému alebo jednotlivých daňových zákonov krajiny. Návrh daňovej reformy popisuje konkrétnu koncepciu, ktorá má v rámci tejto reformy zmeniť daňové právo.

Plánované opatrenia rakúskej daňovej reformy 2022

Nová spolková vláda Rakúska rozhodla o daňovej reforme v spoločnom vládnom programe. Do platnosti vstúpi 1. januára 2022 a mala by opäť odbremeniť zamestnancov s nízkymi a strednými príjmami, ako aj firmy a rodiny. Navyše by mal byť ekologický a tým aj šetrnejší k životnému prostrediu. Konečná implementácia daňových zmien je naplánovaná do roku 2024. 

Prvá etapa bola implementovaná v roku 2021 zo spätnou platnosťou, kedy bola základná daňová sadzba znížená z 25 na 20 percent. Zároveň sa zvýšila aj negatívna daň z pôvodných maximálne 300 eur na 400 eur.

Pracovali ste v Rakúsku za posledných 5 rokov, alebo tam ešte pracujete? Žiadajte o vrátenie daní.

Vyššie uvedené zmeny v daňovej oblasti mali za následok úspory vo výške 29,17 eur mesačne pre ľudí s hrubým mesačným príjmom vyšším ako 1.804,00 eur. Ročná úspora tak predstavuje 350 eur.

Ľudia s hrubým mesačným zárobkom vo výške 1.255,00 eur alebo menej nedosiahnu síce žiadne mesačné daňové úspory, ale každý rok dostanú vyššiu náhradu sociálnych odvodov a môžu využiť maximálnu negatívnu daň vo výške 400 eur (predtým 300 eur). Detailne a prehľadne sú tieto zmeny uvedené v tabuľke:

Brutto / mesiac Netto / mesiac * Úspora / mesiac ** Úspora / rok **
4 000 € 2 499,67 € 29,17 € 350,00 €
3 500 € 2 262,22 € 29,17 € 350,00 €
3 000 € 2 014,76 € 29,17 € 350,00 €
2 800 € 1 908,32 € 29,17 € 350,00 €
2 500 € 1 748,65 € 29,17 € 350,00 €
2 200 € 1 588,98 € 29,17 € 350,00 €
2 000 € 1 495,54 € 29,17 € 350,00 €
1 750 € 1 367,43 € 26,76 € 321,14 €
1 500 € 1 221,40 € 17,03 € 204,32 €
1 200 € 1 018,56 € 0,00 € 400,00 €

* Čistý príjem pred daňovou reformou | ** Úspory od septembra (po reforme)
Zdroj: Finanz.at

Vrátenie daní z Rakúska

Nelámte si hlavu s vypĺňaním rakúskeho daňového priznania svojpomocne. V TJ-Legal sledujeme novinky v zákonoch za vás. Spracujeme vám rakúske daňové priznanie a získame daňový preplatok, ak vám naň vznikol nárok. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Prehľad opatrení daňovej reformy v roku 2022, týkajúcich sa zamestnancov v Rakúsku

1. Zníženie dane zo mzdy

Do roku 2022 sa má znížiť daň z miezd a príjmov. Niektoré opatrenia daňovej reformy by mali vstúpiť do platnosti 1. januára 2022. Zníženie dane z miezd sa má zaviesť každoročne do roku 2024 ako súčasť ekologicko-sociálnej daňovej reformy.

Druhá daňová sadzba sa zníži zo súčasných 35 % v roku 2022 na 32,5 % a nakoniec na 30 % v roku 2023. 

Tretia daňová sadzba klesne zo 42 % v roku 2023 na 41 % a napokon na 40 % v roku 2024. Z toho by mali profitovať najmä zamestnanci, ktorých príjem sa nachádza v strednej úrovni príjmov.

Toto zníženie daní v Rakúsku zabezpečuje zníženie najnižších daňových sadzieb, ktoré sú v súčasnosti zdaňované vo výške 35 % a 42 %, v budúcnosti len na 30 % a 40 % .

Veľmi dôležité Zvýhodnené tak budú všetky príjmy nad 11 000 eur ročne.

Tabuľka dane z príjmov do roku 2024 (daňová reforma)

Tabuľka dane z príjmov do roku 2024 (daňová reforma)
Zdroj: Finanz.at

Po zavedení nových daňových opatrení, by mala daň z príjmu vyzerať nasledovne:

Príjem (od) Príjem (do) Sadzba dane (aktuálna) Sadzba dane (do roku 2024)
0 eur 11 000 eur 0 % 0 %
11 000 eur 18 000 eur 20 % 20 %
18 000 eur 31 000 eur 35 % 30 %
31 000 eur 60 000 eur 42 % 40 %
60 000 eur 90 000 eur 48 % 48 %
90 000 eur 1 000 000 eur 50 % 50 %
1 000 000 eur 55 % 55 %

2. Zvýšenie rodinného bonusu

Familienbonus Plus sa zvýši z maximálne 1.500,00 eur na dieťa na 2.000,00 eur. Pre deti staršie ako 18 rokov žijúce v Rakúsku bude Familienbonus Plus zvýšený na 650,00 eur. Cieľom je bojovať proti chudobe detí v Rakúsku prostredníctvom vyšších daňových výnimiek pre rodiny s deťmi.

3. Verkehrsabsetzbetrag

Doplatok Verkehrsabsetzbetrag vo výške 300,00 eur pre zamestnancov, ktorých príjem v kalendárnom roku nepresiahne 15.500,00 eur. Pre zamestnancov, ktorých príjem sa v kalendárnom roku nachádza v rozmedzí 15.500,00 eur až 21.500,00 eur, nebude priznaný doplatok Verkehrabsetzbetrag.

4. Bonus na sociálne zabezpečenie

Bonus sociálneho zabezpečenia, t. j. refundácia sociálnych odvodov, sa zavedie na rôznych úrovniach pre zamestnancov, dôchodcov, samostatne zárobkovo činné osoby a poľnohospodárov. Zamestnanci s nízkymi príjmami môžu získať SV bonus až do výšky 300,00 eur. Ak je daň z príjmu nižšia alebo rovná nule, tak refundácia odvodov bude vo výške do 400,00 eur.

Bez ohľadu na príjem sa odvody na všeobecné zdravotné poistenie znížia na 0,85 percenta. Toto nariadenie sa bude vzťahovať na zamestnancov a dôchodcov od roku 2020, no spätne ho možno vyplácať až od roku 2021. Tým sa odbremenia všetky príjmy, ktoré sú nad hranicou hraničného zárobku a pod 22.600,00 eur ročne.

Pracujete v Rakúsku?

Našim klientom už od roku 2008 pomáhame so získaním daní, rodinných prídavkov či formulára U1 z Rakúska. Spoľahnite sa na nás.

Zdroje: Finanz.at, TPA-group.at

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)