Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako môžu rodičia pracujúci v Rakúsku ušetriť na dani minimálne 961,56 € ročne?

Od roku 2019 predstavuje Familienbonus Plus daňovú odpočítateľnú položku pre pracujúcich, ktorí majú deti. V Rakúsku bude približne 950 000 rodín a približne 1,6 milióna detí oslobodených od daňového zaťaženia v celkovej výške až 1,5 miliardy eur vďaka Familienbonus Plus.

Familienbonus Plus je odpočítateľná položka, ktorá môže znížiť ročné daňové zaťaženie na dieťa žijúce v Rakúsku až o 1 500 eur (125 eur na dieťa mesačne). Nárok na tento bonus vzniká za predpokladu, že v roku 2019 bude daňovník poberať rakúske rodinné prídavky (Familienbeihilfe).

Po dovŕšení 18. roku dieťaťa bude mať daňovník nárok na znížený Familienbonus Plus vo výške 500 eur ročne, ak budú naďalej aj v roku 2019 priznané rodinné prídavky na toto dieťa. V prípade, ak rodinné prídavky budú priznané v priebehu roka 2019, je možné požiadať o uplatnenie Familienbonus Plus v daňovom priznaní za rok 2019, ktoré sa bude podávať v roku 2020.

Familienbonus Plus na deti žijúce na Slovensku

Výška Familienbonus Plus na deti žijúce na Slovensku:

  • na dieťa do 18 rokov vo výške 80,13 € mesačne a na dieťa nad 18 rokov vo výške 26,72 €,
  • na dieťa do 18 rokov vo výške 961,56 € ročne a na dieťa nad 18 rokov vo výške 320,64 € ročne.

Ako sa prejaví odpočítateľná položka v praxi?

  1. Ak napríklad daňovník s 1 dieťaťom mladším ako 18 rokov, ktoré žije v Rakúsku, by mal zaplatiť dane z príjmu vo výške 3 000 eur za daný odpracovaný kalendárny rok, po uplatnení daňového zvýhodnenia prostredníctvom Familienbonus Plus bude upravená jeho daňová povinnosť a za daný odpracovaný rok zaplatí daň z príjmu vo výške 1 500 eur (od pôvodnej dane z príjmu vo výške 3 000 eur bude odrátaný Familienbonus Plus vo výške 1 500 eur).
  2. Ak napríklad daňovník s 2 deťmi, ktoré žijú v Rakúsku, by mal zaplatiť dane z príjmu vo výške 3 000 eur za daný odpracovaný kalendárny rok, po uplatnení daňového zvýhodnenia prostredníctvom Familienbonus Plus bude upravená jeho daňová povinnosť a za daný odpracovaný rok nezaplatí žiadnu daň z príjmu, t. j. bude od daní stopercentne oslobodený (od pôvodnej dane z príjmu vo výške 3 000 eur bude odrátaný Familienbonus Plus vo výške 2×1 500 eur).

Samoživitelia (ak bol príjem druhého rodiča v danom roku nižší ako 6 000 eur) alebo daňovníci s príjmom pod hranicou nezdaniteľného minima, t. j. pod 11 000 eur, z ktorého sa neodvádza daň, si môžu nárokovať na uplatnenie tzv. Kindermehrbetrag vo výške maximálne 250 eur ročne na 1 dieťa žijúce v Rakúsku, resp. vo výške maximálne 160,25 eur ročne na 1 dieťa žijúce na Slovensku.

Ak si chcete uplatniť Familienbonus Plus, môžete si vybrať z dvoch možností:

1. Pravidelné mesačné daňové zvýhodnenie

V prípade, že vám už boli priznané rakúske rodinné prídavky na rok 2019, môžete požiadať o uplatnenie Familienbonus Plus priebežne každý mesiac pri vyplácaní mesačnej mzdy. V tom prípade je potrebné vyplniť formulár E30 a odovzdať ho zamestnávateľovi ešte v januári 2019.

2. Jednorazové ročné daňové zvýhodnenie

Ak vám rakúske rodinné prídavky na rok 2019 ešte neboli schválené, alebo ste o ne ešte nepožiadali, odporúčame vám požiadať o uplatnenie Familienbonus Plus v plnej výške spätne. Môžete to tak urobiť prostredníctvom vášho rakúskeho daňového priznania za rok 2019. V tomto prípade vám Familienbonus Plus bude vyplatený v roku 2020.

Pri pravidelnom mesačnom daňovom zvýhodnení je potrebné, aby ste vyplnený vyššie uvedený formulár E30 odovzdali vášmu zamestnávateľovi začiatkom roka 2019.

Ak ste sa rozhodli pre jednorazové ročné daňové zvýhodnenie, môžete si ho uplatniť v roku 2020 v žiadosti o vrátenie daní z Rakúska za odpracovaný rok 2019.

Pri vyplnení formulára E30, uplatnení Familienbonus Plus a otázkach súvisiacich s týmto daňovým zvýhodnením vám radi pomôžeme, neváhajte sa na nás obrátiť.

Náš tip

Rakúske daňové priznanie aj so všetkými odpočítateľnými položkami vám radi spracujeme v našej spoločnosti. Neváhajte nás kontaktovať. A keď už sme pri tom, viete, aké sú vlastne odpočítateľné položky v rakúskom daňovom priznaní? Prečítajte si v našom blogu.

Zdroj: bmf.gv.at

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)