Prihláste sa k odberu newslettra

Zákaznická podpora

Viac takýchto článkov
priamo na váš e-mail

Súhlasím s podmienkami zasielania newslettra

Abeceda odpočítateľných položiek v rakúskom daňovom priznaní

Práca v Rakúsku. Niekto mi ju závidí, iný zase netuší, čo ma to všetko stojí. Dali by ste sa na to aj vy, ak by ste o tomto všetkom vedeli?

 • Odlúčenie od rodiny. Týždenné cestovanie stovky kilometrov domov, aby som mohol/mohla stráviť aspoň zopár chvíľ s mojimi deťmi, manželkou/manželom.
 • Platenie nájomného v Rakúsku a zároveň mať náklady na byt alebo dom na Slovensku.
 • Kupovanie si pracovného oblečenia a pracovných prostriedkov k výkonu mojej práce.
 • Vzdelávanie sa a zvyšovanie vlastnej kvalifikáciu účasťou na kurzoch a školeniach, lebo sa inak musím báť o svoju prácu.
 • Úvahy o presťahovaní sa s celou rodinou do zahraničia a vystaviť tak deti a manželku/manžela neznámemu prostrediu, kultúre; odsúdenie na dlhé obdobie adaptácie bez priateľov a najbližších.

Toto všetko a ešte oveľa viac ma stojí moja obeta za prácu v zahraničí. Potom príde zdaňovacie obdobie, ktoré je v Rakúsku v podstate po celý rok a  rakúske daňové priznanie si môžem podať až 5 rokov spätne, no vyznať sa v tej spleti zákonov, pojmov a pravidiel nie je vôbec ľahké. A ešte k tomu v nemčine. V slovenčine sa daňovým veciam nerozumiem, nehovoriac o rakúskom daňovom systéme a rozdieloch medzi Slovenskom a Rakúskom.

Potrebujem pomoc v tej spleti výrazov, cítim beznádej, preto čítam ďalej a hľadám, čo sa ma týka. Na čo mám nárok, čo viem a čo nemusím dokladovať. Nájdem tu abecedný zoznam položiek, ktoré mi môžu v daňovom priznaní znížiť základ dane a tým zvýšiť preplatok. Wau, aké super!

 • Arbeitskleidung – pracovné oblečenie
 • Arbeitsmittel – pracovné prostriedky
 • Bewirtungsspesen – náklady na prevádzku
 • Büromaterial und Porti – kancelárske potreby a poštovné
 • Doppelte Haushaltsführung – vedenie dvojitej domácnosti
 • Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatúra a časopisy
 • Familienheimfahrten – náklady na cestovné na Slovensko
 • Fehlgelder – výdaje zamestnanca
 • Fortbildungsaufwand – náklady na ďalšie vzdelávanie
 • Kilometergeld Fahrrad – paušálne náklady na cestovné bicyklom
 • Pendlerpauschale – cestovné náklady na denné dochádzanie do práce
 • Reisekosten – cestovné náklady
 • Telefongebühren – poplatky za telefón
 • Umzugskosten – náklady na sťahovanie
 • Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastným motorovým vozidlom

Arbeitskleidung – pracovné oblečenie

Náklady na pracovné oblečenie môžu byť v daňovom priznaní uplatnené len vtedy, ak ide o typické pracovné alebo ochranné oblečenie. Nie je dôležité obliekať si ho alebo ho používať pri každej pracovnej činnosti, v každom prípade by malo byť využívané zväčša pri práci. Ide napríklad o uniformy, pracovné alebo biele plášte, ochranné helmy, lekárske nohavice, kostýmy u hercov a pod.

Oblečenie, ktoré si človek oblieka vo všedný pracovný deň nemôže byť zohľadnené v daňovom priznaní aj keď ho napríklad zamestnávateľ vyžaduje.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom oblečenia a dátumom kúpy.

Arbeitsmittel – pracovné prostriedky

K pracovným prostriedkom patrí v zásade každá pomôcka, ktorú používam ako pracovník pri výkone svojej práce. Používanie na súkromné účely nesmie pri tom zohrávať žiadnu úlohu.

Pri niektorých pracovných prostriedkoch, ako sú napr. počítač, aktovka, pracovňa zriadená v dome, pracovný stôl, knižný regál, telefón, náklady na cestovanie alebo výpomoc v domácnosti sa ich súkromné využitie nedá oddeliť od pracovného, preto môžu byť len čiastočne zohľadnené v daňovom priznaní. Môžu znížiť základ dane a tým zvýšiť môj preplatok daní.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom pracovných pomôcok a dátumom kúpy.

Bewirtungsspesen – náklady na prevádzku pri istých udalostiach

Tieto náklady sú spojené s nástupom na pracovnú pozíciu alebo odchodom z pracovného miesta (nielen do dôchodku) a s tým spojených výdajov (malé privítacie ceremónie, prípitky alebo bufety).

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom zakúpených nápojov a snackov s dátumom kúpy, príp. faktúry od cateringových spoločností.

Büromaterial und Porti – kancelárske potreby a poštovné

Ak pri výkone práce používam denne kancelárske potreby alebo zasielam veľa pošty, môžem si tieto náklady uplatniť na zníženie základu dane pri rakúskom daňovom priznaní.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom kancelárskych potrieb a dátumom kúpy.

Doppelte Haushaltsführung – vedenie dvojitej domácnosti

Kolega mi vravel, že si v daňovom priznaní uplatnil už dvakrát náklady na vedenie dvojitej domácnosti a boli akceptované. Môj daňový agent ich uplatnil len raz a aj tak mi celú čiastku rakúsky daňový úrad neuznal. Prečo?

Najväčší rozdiel pri uplatnení nákladov na vedenie dvojitej domácnosti je v tom, či som slobodný/á alebo ženatý/vydatá, či mám deti alebo nie, či vlastním na Slovensku byt alebo dom, prípadne si platím podnájom. Nedá sa to však generalizovať, každý z nás je posudzovaný samostatne a môžu pre neho platiť taktiež osobitné pravidlá a novely zákona. Spravidla však platí:

– u slobodných: náklady na vedenie dvojitej domácnosti bez dokladovania je možné si v daňovom priznaní uplatniť na tzv. prechodné obdobie 6 mesiacov,
– u ženatých / vydatých (príp. žijúcich v partnerstve): náklady na vedenie dvojitej domácnosti je možné si v daňovom priznaní uplatniť na tzv. prechodné obdobie 2 rokov,
– u pracovníkov, ktorí pracujú v odvetviach s vysokou fluktuáciou (napr. stavebníctvo) môže byť zohľadnené aj dlhšie obdobie.
Po uplynutí týchto prechodných období sa očakáva, že sa odo mňa ako pracovníka očakáva, že sa rozhodnem presťahovať sa do miesta výkonu svojej práce, prípadne sa vrátim späť domov.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Výpis z katastra o vlastníctve nehnuteľnosti na Slovensku, doklady o platbe nákladov na bývanie (nájom, elektrina, voda, plyn) ako na Slovensku tak aj v Rakúsku.

V našom ďalšom blogu si tiež prečítajte, ako môžu rodičia pracujúci v Rakúsku ušetriť ročne stovky eur na dani – využitím tzv. Familienbonus Plus.

Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatúra a odborné časopisy

Náklady na zakúpenie odbornej literatúry a časopisov zaoberajúcich sa témami z oblasti, v ktorej pracujem patria taktiež k položkám, ktoré mi môžu znížiť základ dane. Stačí, bez ohľadu na výšku mojich príjmov, že sú vhodné na moje ďalšie vzdelávanie a zlepšujú moju pozíciu alebo pracovné šance. Nie je rozhodujúce, či ich kúpu odo mňa môj zamestnávateľ vyžaduje alebo nie.

Je potrebné si však uvedomiť, že publikácie prispievajúce k všeobecnému vzdelávaniu, slovníky, lexikóny, mapy, sprievodcovia a pod. nie sú odbornou literatúrou. Ide skôr o zbierky zákonov, právne publikácie, psychoterapeutické príručky a pod.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom knihy, média alebo časopisu s dátumom kúpy.

Familienheimfahrten – náklady na cestovné na Slovensko

Ak sa ja ako pracovník v Rakúsku bez ohľadu na vzdialenosť vraciam pravidelne do miesta môjho bydliska, sú v princípe splnené predpoklady na vedenie dvojitej domácnosti. Z toho potom vyplývajú taktiež náklady na cestovné, ktoré môžu byť zohľadnené ako skutočné náklady na cestovné v daňovom priznaní. Ak má pracovník náklady na nocľah mimo domova počas dní, kedy sa domov nevracia, sú aj tieto náklady zvlášť uplatniteľné. Každopádne nesmú presiahnuť výšku 3.672,00 eur.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z tankovania, diaľničné známky, potvrdenia o zaplatení mýta a pod. alebo kópiu technického preukazu vozidla a posledné dva protokoly o STK kontrole môjho vozidla.

Fehlgelder – výdaje zamestnanca

Do tejto kategórie patria všetky účtenky, ktoré preplatí zamestnancovi zamestnávateľ po vzájomnej dohode môžu byť v rakúskom daňovom priznaní použité na uplatnenie zníženia základu dane.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom zakúpených a preplatených artiklov.

Fortbildungsaufwand – náklady na ďalšie vzdelávanie

Náklady na ďalšie vzdelávanie slúžia, inak ako náklady na vzdelanie, na to, aby bol pracovník neustále informovaný o novinkách v oblasti jeho pôsobenia, aby spĺňal stále sa zvyšujúce požiadavky na jeho pozíciu. Ďalšie vzdelávanie je potrebné, ak ide o zlepšenie vedomostí a zdokonalenie schopností pri vykonávaní pracovných činností. Náklady na ďalšie vzdelávanie sa vždy dajú uplatniť v rakúskom daňovom priznaní.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenku, príp. faktúru za zaplatený kurz alebo seminár, certifikát / potvrdenie o absolvovaní.

Kilometergeld Fahrrad – paušálne náklady na dochádzanie do práce bicyklom

Ak vo svojej práci využívate bicykel, môžete si v daňovom priznaní uplatniť 0,42€ na kilometer ako náklady na získanie príjmu a znížiť si tým základ dane. Ročne môže byť zohľadnených 2.000 km (a tým maximálna čiastka vo výške 480,00 eur).

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Potvrdenie zamestnávateľa, že k výkonu Vašej práce potrebujete bicykel.

Pendlerpauschale – cestovné náklady na denné dochádzanie do práce

Moje cesty ako zamestnanca medzi ubytovaním (byt, dom, hotel, penzión a pod.) na miesto výkonu práce sa dajú v princípe uplatniť v rakúskom daňovom priznaní prostredníctvom odpočítateľnej položky na dopravu. Je to vtedy, ak:

– na dopravu do zamestnania nemôžem využiť prostriedok miestnej hromadnej dopravy alebo medzimestskej dopravy a vzdialenosť medzi bydliskom / prechodným bydliskom a miestom výkonu práce je najmenej 20 km (tzv. kleines Pendlerpauschale), alebo
– na polovicu cesty do zamestnania nemôže zamestnanec využiť prostriedok miestnej hromadnej dopravy alebo medzimestskej dopravy a vzdialenosť medzi bydliskom / prechodným bydliskom a miestom výkonu práce je viac ako 2 km (tzv. großes Pendlerpauschale).

Na to, aby sa táto položka dala uplatniť, a aby sa zistilo, v akej výške pripadá do úvahy, sa využíva počítačový a internetový program.

V prípade, že je vzdialenosť medzi miestom výkonu práce a bydliskom / prechodným bydliskom väčšia, alebo ja nemám možnosť využiť na dochádzanie do práce verejný dopravný prostriedok, dá sa za istých podmienok uplatniť cestovné na dochádzanie do práce vo forme nákladov na zabezpečenie príjmu.

Od roku 2013 sa k cestovným nákladom na denné dochádzanie do práce poskytuje aj tzv. Pendlereuro, čo je ďalšia pevne stanovená odpočítateľná položka závislá od vzdialenosti v kilometroch.

Hodnota tejto čiastky sú 2 eurá ročne na kilometer vzdialenosti medzi miestom výkonu práce a bydliskom / prechodným bydliskom. Je to ale len v prípade, ak do práce dochádzam aspoň 11 krát v mesiaci.

V prípade, že nemám nárok na vrátenie daní, lebo bol môj zamestnávateľ zaplatil presne stanovenú čiastku, bude mi pripísaných k dobru 10% zamestnaneckých príspevkov k sociálnemu poisteniu, maximálne ale len 110 eúr. V tomto prípade ide o tzv. negatívnu daň.

Ak mám nárok na náhradu cestovného na dochádzanie do práce, zvyšuje sa suma negatívneho zdanenia na 15%, príp. 18%, čo závisí od toho, v akých rokoch som pracoval v Rakúsku. Pendlereuro môže dovŕšiť výšku maximálne 290,00 eur.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z tankovania, diaľničné známky a pod. alebo kópiu technického preukazu vozidla a posledné dva protokoly o STK kontrole môjho vozidla.

Reisekosten – cestovné náklady

Cestovné náklady je možné si v rakúskom daňovom priznaní uplatniť ako položku znižujúcu základ dane v tom prípade, ak mi zamestnávateľ neprepláca napr. ubytovanie, neposkytuje mi firemné auto na jazdu do práce alebo mi cesty neprepláca. Ak mi zamestnávateľ uhrádza náklady len čiastočne, môžem si uplatniť rozdiel, ktorý mi vznikol medzi skutočnými nákladmi na cestovné a nákladmi uhradenými zamestnávateľom.

V prípadoch, že sa musím na miesto výkonu práce dopraviť vlakom, taxíkom, lietadlom a pod. v zásade platí (bez ohľadu na vzdialenosť alebo dĺžku cesty), že by mi zamestnávateľ mal nahradiť skutočné náklady a nie jednoducho uhradiť paušálny poplatok za kilometer.

Pozor!

Ak ide o náklady na dochádzanie do práce (byt / dom – miesto výkonu práce), nejedná sa o cestovné ale o paušálne náklady, ktoré sa v daňovom priznaní uplatňujú ako náklady na dochádzanie do práce, tzv. Pendlerpauschale.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Knihu prevádzky vozidla (s dátumom, miestom, časom a počtom najazdených kilometrov, rozdelených na súkromne a služobne najazdené kilometre). Pozn.: Nepripúšťa sa kniha prevádzky vozidla vyhotovená v počítači, pretože môžu byť v nej dáta kedykoľvek zmenené. Prípustná je rukou vyhotovená verzia.

Telefongebühren – poplatky za telefón

Poplatky za služobné telefonické hovory je možné si v plnej výške uplatniť v rakúskom daňovom priznaní. Nepodliehajú čiastočnému zákazu, ako ani základný paušálny poplatok za telefón. Ak využívam vlastný telefón na služobné účely, je možné si na zníženie základu dane uplatniť časť telefonátov uskutočnených na čísla zákazníkov, subdodávateľov a pod.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Výpis z účtu o uskutočnených telefonických hovoroch (a príp. ich rozčlenenie na súkromné a služobné) za celé zdaňovacie obdobie.

Umzugskosten – náklady na sťahovanie

Náklady na sťahovanie je možné si uplatniť v daňovom priznaní na zníženie základu dane ak je sťahovanie nutné z pracovných dôvodov. Mám na ne nárok v prípade, že k novému zamestnávateľovi nastúpi prvýkrát, alebo zmení zamestnávateľa, prípadne je natrvalo presunutý do iného miesta výkonu práce. Náklady na sťahovanie nie je možné si uplatniť ak nezmením miesto výkonu práce a ani vtedy, ak odo mňa zamestnávateľ nevyžaduje prenajať si nový byt alebo dom. Pri uznaní týchto nákladov sa predpokladá, že si pôvodný byt / dom neponechám. Ak áno, prichádza do úvahu položka dvojitej domácnosti (tzv. doppelte Haushaltsführung).

V každom prípade sa pri preverovaní možnosti uplatnenia týchto nákladov neberie do úvahy, či som v práci dal výpoveď sám a ukončil pracovný pomer, alebo či mi bola výpoveď daná zo strany zamestnávateľa.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účet za zaplatenie faktúry sťahovacej firme, príp. záznam o počte kilometrov medzi starým a novým miestom výkonu práce.

Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastným motorovým vozidlom

Príspevky do poisťovne v prípade poistenia motorového vozidla môžu byť v daňovom priznaní uplatnené a uznané, ak dôjde k nehode motorového vozidla pri výkone práce, keď som v pracovnom pomere a plním pracovné úlohy (napr. ak sa športovec zúčastňuje súťaže v zahraničí a uzatvorí predtým súkromné poistenie pre prípad úrazu).

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Úradný / policajný záznam o nehode, kópiu poistnej zmluvy.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)