Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako dlho trvá vrátenie daní z Nemecka v roku 2024?

Jednou z najčastejších otázok, s ktorými sa v našej praxi stretávame je - kedy dostanem na účet svoje peniaze pri vrátení daní z Nemecka? V tomto texte na ňu nájdete odpoveď.

Pracovali ste v Nemecku v rokoch 2020 - 2023? Mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie daní. Chcem vrátenie daní

Čo je to vrátenie daní z Nemecka?

Na úvod si však v stručnosti opíšme, čo to vlastne je to vrátenie dane z Nemecka. Pochopenie procesu nám dá realistickú predstavu o tom, ako dlho môže trvať.

Vrátenie daní z Nemecka predstavuje podanie vášho nemeckého daňového priznania. Ako ste sa už asi dovtípili, nejde o práve najjednoduchšiu činnosť. Vyžaduje si pomerne veľké množstvo výpočtov a byrokracie. Dobrou správou je, že sa týmito činnosťami nemusíte zapodievať vy, keďže vás od nich odbremeníme.

Aj napriek tomu však tento proces trvá. Naši daňoví agenti musia skontrolovať, či od vás majú všetky podklady, či sú aktuálne a či ich pri podávaní vášho nemeckého daňového priznania môžeme použiť. 

Dávame si záležať na tom, aby táto kompletizácia prebehla čo najrýchlejšie. Po tom, čo nám doručíte všetky potrebné podklady, vašu žiadosť o vrátenie daní odosielame do Nemecka spravidla už do 2 pracovných dní

Tu sa však jej cesta nekončí. 

Vedeli ste, že: spracovanie svojej žiadosti môžete urýchliť aj tým, že nám všetky potrebné podklady pošlete naraz. V takom prípade ich od vás nemusíme dodatočne vyžiadať a spracovanú žiadosť môžeme odoslať čo najskôr.

Ako dlho trvá vrátenie daní z Nemecka?

Prejdime k tomu podstatnému. Vaša žiadosť o vrátenie dane odišla do Nemecka. Kedy môžete čakať prijatie peňazí na svoj účet?

Žiaľ, tu už nie je také jednoduché odpovedať. Zatiaľ čo my, v TJ-Legal, robíme všetko preto, aby sme vašu žiadosť odoslali do Nemecka už do 2 pracovných dní, nemecké úrady také rýchle nie sú

Veľmi dôležité Z našej praxe vyplýva, že priemerne trvá vrátenie daní z Nemecka 16 týždňov. Podotýkame, že ide o priemernú dobu spracovania, môže byť dlhšia, ale aj výrazne kratšia.

Do hry tu vstupuje viacero faktorov.

Napríklad ak žiadosť o vrátenie daní z Nemecka pošlete v čase najväčšej vyťaženosti nemeckého daňového úradu (od februára do mája), môže sa táto lehota predĺžiť aj na štyri mesiace. Veľa tiež zaváži, či od vás daňový úrad bude žiadať dodatočné podklady – ak áno, proces sa môže dodatočne natiahnuť. 

Najneskôr by ste však svoje peniaze mali dostať do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti na nemecký daňový úrad. Taká je totiž zákonná lehota, po uplynutí ktorej vám musí byť doručená oficiálna daňová kalkulácia, teda tzv. Bescheid

TIP: máte povinnosť podať si nemecké daňové priznanie? Dozviete sa to v našom blogu.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Môžem urýchliť prijatie vratky dane?

Teraz sa logicky núka otázka, či tento proces môžete urýchliť. Najúprimnejšia odpoveď znie: áno, niekedy, ale nie so 100 % účinnosťou.

Nemecký daňový úrad totiž má svoje tempo práce, ktoré my zo Slovenska veľmi ovplyvniť nedokážeme. Čo však v istých situáciách môžeme urobiť je, že do Nemecka zavoláme (alebo napíšeme mail) a preveríme, ako to vyzerá so spracovaním vášho nemeckého daňového priznania. Opodstatnené je to však najskôr po 4 mesiacoch od jeho doručenia na tamojšiu adresu.

Máme však pre vás zopár tipov, ako môžete svoje peniaze potenciálne získať o čosi skôr, alebo aspoň ako zabrániť tomu, aby ste čakali naozaj pridlho:

  1. doručte nám k žiadosti všetky podklady čo najskôr a v úplnosti,
  2. neodkladajte vyplnenie žiadosti a urobte tak akonáhle máte všetky potrebné údaje,
  3. ak máte nejakú otázku či nejasnosť, opýtajte sa nás vopred, radi vám odpovieme,
  4. žiadosť vyplňte pravdivo a úplne, nič nezatajujte ani nevynechávajte. 

Nemecký daňový úrad spravidla spracúva žiadosti v poradí, v akom ich dostane. Teoreticky teda majú vyššiu šancu na skoršie získanie preplatku tí, ktorí kompletnú žiadosť odošlú skôr, než iní. Ako sme však už spomenuli, neexistuje 100 % istota.

Pamätajte, žiadať o vrátenie daní z Nemecka v roku 2024 môžete až za 4 roky spätne: 2023, 2022, 2021 a 2020. Platí, že za rok 2020 môžete žiadať už iba do 31. decembra 2024. Ak ste v danom roku pracovali v Nemecku, žiadajte o vrátenie daní a nenechajte svoje peniaze prepadnúť. 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)