Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa v rakúskom daňovom priznaní

Ak máte deti, môžete si v rakúskom daňovom priznaní uplatniť nezdaniteľné minimum na dieťa a požiadať tak o vyplatenie daňového bonusu.

Ako žiadateľ o vrátenie daní z Rakúska musíte pritom splniť tieto tri podmienky

  • v príslušnom daňovom roku ste v Rakúsku pracovali minimálne 6 mesiacov,
  • v daňovom roku ste minimálne 7 mesiacov poberali prídavky na deti z Rakúska,
  • vychovávate dieťa, resp. deti sám, alebo
  • máte status samoživiteľa, t. j. príjem druhého rodiča bol v danom roku nižší ako 6 000 € alebo bol nulový.

To znamená, že najprv musíte požiadať o prídavky na deti z Rakúska. So spracovaním žiadosti vám radi pomôžeme na našom oddelení Prídavky na deti z Rakúska.

Základné informácie o tom, kto každý má nárok na prídavky na deti z Rakúska a čo všetko je potrebné splniť, nájdete na uvedenom linku.

Keď vám rakúsky daňový úrad zašle rozhodnutie o vyplácaní prídavkov na deti z Rakúska a keď spĺňate aj ďalšie dve podmienky, môžete si vzápätí vo svojom rakúskom daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na dieťa.

Náš tip

Prečítajte si, aké odpočítateľné položky v rakúskom daňovom priznaní si môžete uplatniť. 

 

Je preto potrebné, aby ste k svojej žiadosti o vrátenie daní z Rakúska priložili:

 

  • potvrdený formulár EU/EWR
    druhého rodiča za daný rok,
  • kópiu potvrdenia o podaní slovenského daňového priznania druhého rodiča za daný rok.

Uplatnený daňový bonus na dieťa v rakúskom daňovom priznaní sa prejaví ako negatívna daň, čo znamená, že suma vrátených daní za daný rok sa navýši o 494,00 € za každé dieťa.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)