Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Cestovné výdavky na dochádzanie do práce

Cestujete za prácou? Zjednodušene povedané, môžete časť svojich cestovných nákladov na dochádzanie za prácou získať späť ich uplatnením v daňovom priznaní. Cestovanie do práce môže byť finančne náročné. V tomto blogu Vám ukážeme, či a aký vysoký máte nárok na uplatnenie týchto nákladov. Ich uplatnením v nemeckom daňovom priznaní sa tak zníži základ dane pre výpočet daňovej povinnosti a tým sa navýši suma vrátených daní.

Cestovné výdavky a dochádzanie do práce

Vzdialenostný paušál

Pri každodennom dochádzaní z miesta bydliska do miesta výkonu práce je možné vo Vašom daňovom priznaní uplatniť vzdialenostný paušál, ktorý predstavuje pri vzdialenosti do 20 kilometrov 0,35 centov na kilometer. Od roku 2023 sa zvýši na 0,38 centov za kilometer, avšak až od 21. kilometra.

Vzdialenostný paušál je možné uplatniť iba na jednosmernú cestu a teda iba prejazdenú vzdialenosť z bydliska do práce.

Ako to teda v praxi bude vyzerať?

Porovnanie rokov 2022 a 2023:

Pán Milan si necháva spracovať svoje nemecké daňové priznanie za rok 2021 a 2022. V rokoch 2021 a 2022 býval od miesta výkonu svojej práce 30 kilometrov. Do práce jazdil každý deň (220 dní).

Výpočet:

2021 => 30 km x 0,35 x 220 dní = 2.310 eur

2022 => (20 km x 0,30 x 220 dní) + (10 km x 0,38 x 220 dní) = 1320 + 836 = 2.156 eur

Vzdialenostný paušál je možné uplatniť na cestovanie rôznymi dopravnými prostriedkami, ale aj na dochádzanie peši. Výdavky je možné uplatniť do celkovej výšky 4.500 eur. Výnimku predstavuje cestovanie vlastným autom, kde je možné uplatniť aj vyššie výdavky na cestovanie do práce.

V prípade cestovania mestskou hromadnou dopravou je možné uplatniť v daňovom priznaní presnú sumu zakúpených cestovných lístkov. Samozrejme je najprv potrebné sčítať, či je uplatnenie konkrétnej sumy výhodnejšie než použitie paušálu.

 Porovnanie reálnych výdavkov a výdavkov uplatnených paušálne:

Pani Lucia cestuje denne do práce metrom. Jej byt je od práce vzdialený 10 kilometrov. Jednosmerný lístok stojí pani Luciu 3,40 eur, čo znamená, že denne zaplatí za cestu do práce a z práce 6,80 eur. Pani Lucia chce zistiť, či sa jej oplatí uplatniť reálne výdavky na cestovanie alebo paušálny príspevok.

Výpočet:

Reálne výdavky pani Lucie na cestovanie => 3,4 eur x 220 dní x 2 = 1496 eur

Reálne výdavky, ktoré si môže uplatniť => 3,4 x 220 dní = 748 eur

Paušálne výdavky, ktoré si môže uplatniť => 10 km x 220 dní x 0,3 eur = 660 eur

Na základe tohto výpočtu si pani Lucia pravdepodobne vyberie uplatnenie reálnych výdavkov, ktoré sú vyššie.

Využite naše skúsenosti s uplatňovaním odpočítateľných bonusov pri vrátení daní.

Vzdialenostný paušál sa použije aj pri výpočte nákladov na cesty z Nemecka na Slovensko za rodinou realizované buď vlastným vozidlom alebo ako spolujazdec. Aj tu platí, že cesta tam a späť je jedna cesta. Následne sa tento počet násobí najkratšou vzdialenosťou medzi miestom ubytovania na Slovensku a miestom výkonu práce a vzdialenostným paušálom 0,35 centov na kilometer.

 Náklady na dochádzanie v rámci externej činnosti

Náklady na dochádzanie v rámci externej činnosti si môžu uplatniť zamestnanci pri absolvovaní ciest z miesta bydliska na externé pracovisko alebo v prípade, že pravidelné miesto výkonu práce nemajú určené a vykonávajú tzv. externú činnosť – Auswärtstätigkeit. Na rozdiel od vzdialenostného paušálu sa náklady na dochádzanie týkajú obojsmerného dochádzania, aj keď výška paušálu na kilometer je rovnako 30 centov bez ohľadu na počet kilometrov. V spojení s uplatnením nákladov na dochádzanie má zamestnanec nárok aj na náhradu ubytovania a paušálny príspevok na stravné.

Pre spôsob uplatnenia cestovných nákladov je rozhodujúce, či bolo alebo nebolo zamestnávateľom určené pravidelné miesto výkonu práce. Miesto výkonu práce je vždy uvedené v zmluve k pracovnému pomeru.

 Mám pravidelné miesto výkonu práce

V prípade, že denne dochádzate na jedno miesto výkonu práce (do kancelárie alebo do firmy), máte nárok na vzdialenostný paušál. Samozrejme pri príležitostných služobných cestách absolvovaných vlastným autom Vám vzniká nárok na uplatnenie nákladov v rámci externej činnosti.

 Mám viaceré miesta výkonu práce

Ak svoju pracovnú náplň vykonávate na viacerých miestach je Vašim trvalým miestom výkonu práce pracovisko,  na ktorom ste týždenne aspoň 2 dni alebo aspoň tretinu dohodnutého pracovného času. Týka sa to napríklad policajtov, ktorí pracujú najmä v teréne, no na porady a spisovanie dokumentácií sa musí dostaviť do svojej kancelárie. Kancelária je teda ich pravidelným miestom výkonu práce.

 Nemám pravidelné miesto výkonu práce

Zamestnanci, ktorí nemajú pravidelné miesto výkonu práce ale stále meniace sa miesta výkonu práce, majú nárok na uplatnenie ciest do práce obojsmerne. Výnimku tvoria napríklad vodiči, ktorí síce nemajú určené pravidelné miesto výkonu práce, ale dochádzajú na rovnaké miesto pre vyzdvihnutie vozidla. V takomto prípade má zamestnanec nárok iba na vzdialenostný paušál.

 Počet ciest

Uplatnenie výdavkov na denné dochádzanie do práce je možné len za dni, v ktorých ste sa skutočne dostavili na miesto výkonu práce. Pri päťdňovom týždni daňový úrad zvyčajne akceptuje okolo 230 jázd ročne.

Čo sa týka ciest domov za rodinou, v daňovom priznaní je možné uplatniť si maximálne jednu cestu týždenne. To je akceptovateľné pri kratších vzdialenostiach. Ak sa však jedná o viac ako tisíc kilometrové vzdialenosti, primeraná je jedna cesta mesačne.

Cestové výdavky si za dni odpracované formou home office nie je možné uplatniť, nakoľko sa na tieto dni uplatňuje takzvaný Homeoffice-paušál.

Veľmi dôležité Ak máte v súvislosti s touto témou otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.

Požiadať o vrátenie daní z Nemecka sa určite oplatí. Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)