Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo sa dozviete z holandskej výplatnej pásky?

Keď začnete pracovať v Holandsku, určite pre vás porozumenie vašej výplatnej páske predstavuje veľkú výzvu. V tomto článku sa zoznámite so všeobecnými údajmi, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako je vaša mzda zdaňovaná a akú mzdu môžete za vašu prácu očakávať (samozrejme s prihliadnutím na vaše skúsenosti a odvetvie, v ktorom pracujete).

holandsko vratenie dani jaaropgaaf vyplatna paska

Hrubý verzus čistý príjem

Hrubý príjem (bruto salaris) je hrubá mzda pred zdanením a odrátaním ďalších položiek. Ak budete niekedy diskutovať o vašej mzde s vaším zamestnávateľom, alebo budete žiadať v TJ-Legal o vrátenie daní, je to práve hrubá mzda, ktorá sa berie do úvahy.

Čistý príjem (nettoloon) je mzda, ktorú prijmete na váš bankový účet každý týždeň alebo mesiac.

Príspevok na dovolenku

Ako doplnok k štandardnej mesačnej mzde dostanete v mesiaci máj príspevok na dovolenku, ktorý predstavuje približne 8 % z vašej ročnej mzdy. Niekedy si zamestnávateľ rozdelí túto sumu na 12 častí a príspevok na dovolenku je súčasťou výplatnej pásky v každom mesiaci.

Okrem tohto príspevku ponúkajú niektorí zamestnávatelia aj rôzne výkonnostné bonusy vyplácané mesačne, kvartálne, či ročne.

Vrátenie daní z Holandska

Pomôžeme vám podať daňové priznanie v Holandsku a získať prípadný daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Konkrétne údaje, ktoré sa dajú vyčítať z výplatnej pásky

V hornej časti pásky sa nachádzajú osobné údaje:

 • Periode – za ktoré obdobie je výplatná páska vystavená,
 • Personeelsnummer – číslo zamestnanca,
 • Salaris/ uurloon – hrubá mzda pred zdanením,
 • Bijz.tarief/heffingskorting (ja) – daňová tarifa (percentuálna)/daňový bonus (áno),
 • Verzekerd voor WW, WIA, ZW, Zvw – na ktoré sociálne poistenie zamestnanec prispieva,
 • Datum in dienst – dátum začiatku zamestnania,
 • Burgerservicenummer (BSN) – holandské identifikačné číslo,
 • Functieomschrijving – popis zamestnania.

Uprostred výplatnej pásky sa nachádza zloženie mzdy:

 • Omschrijving – definícia,
 • (Normale) gewerkt uren – (normálny) počet odpracovaných hodín,
 • Salaris – hrubá mzda v pomere k odpracovaným hodinám,
 • Brutoloon – hrubá mzda pred zdanením a odrátaním ostatných položiek,
 • Sociale verzekeringen (SV) – príspevky do sociálnej poisťovne,
 • Reiskostenvergoeding – preplatenie cestovných nákladov,
 • Nettoloon – čistá mzda po zdanení, stiahnutých a preplatených položkách. Táto suma je poslaná na váš bankový účet.

Ďalej v tejto časti nájdete výšku vášho poistenia odvedeného do zdravotnej poisťovne, či strhnutý poplatok za ubytovanie, ak vám ho poskytuje zamestnávateľ.

A nájdete tu aj číslo bankového účtu, na ktorý je mzda vyplácaná.

V spodnej časti výplatnej pásky sa uvádza:

 • (Opgebouwd) vakantiegeld – (akumulovaná) dovolenka (v hodinách) a
 • Cumulatief – mzda a odvody zo mzdy kumulujúce sa od začiatku zamestnania.

Výplatné pásky z Holandska si dôkladne uschovajte

V prípade, že ukončíte pracovný pomer v Holandsku, môže byť pre vás veľmi užitočná práve vaša posledná výplatná páska. Niekedy totiž zamestnávateľ z rôznych príčin nie je ochotný vystaviť svojmu zamestnancovi ročné zúčtovanie (Jaaropgaaf). Lenže chýbajúci Jaaropgaaf môže výrazne spomaliť, alebo aj celkom znemožniť vašu snahu o podanie daňového priznania a potenciálne vrátenie daní z Holandska.

Veľmi dôležité Prvou pomocou pri chýbajúcom ročnom zúčtovaní je vaša posledná výplatná páska. Vo väčšine prípadov sa v spodnej časti alebo na druhej strane pásky nachádzajú kumulatívne údaje o vašich príjmoch, odvodoch zo mzdy a bonusoch. Teda sú to všetky údaje potrebné na to, aby ste si dokázali požiadať o vrátenie daní, s čím vám v TJ-Legal, s.r.o. veľmi radi pomôžeme.

Zdroj obrázka: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)