Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Dane v Holandsku 2021

Termín na podanie holandského daňového priznania sa blíži. Napriek tomu, že daňové priznanie za rok 2021 je už možné komerčnými softvérmi podávať, oficiálny začiatok termínu na podanie holandského daňového priznania je 1. marec. Od tohto dňa zverejní holandský daňový úrad aj legendárny formulár E9 – Výkaz príjmov 2021.

dane v Holandsku 2021

Na vrátení daní z Holandska získavajú naši klienti najčastejšie od 546€ do 3 694€. Získajte svoje dane

Čím skôr, tým lepšie

Ak si myslíte, že by vám mohol vzniknúť daňový preplatok z Holandska, odporúča sa podať daňové priznanie do 1. apríla. Pri včasnom podaní je veľmi pravdepodobné, že by vám preplatok mal byť vyplatený do 1. júla. Napriek tomuto pravidlu si holandský daňový úrad, špeciálne u kvalifikovaných daňových nerezidentov, vyhradzuje právo na dlhšie spracovanie daňového priznania, následkom čoho je preplatok dane vyplatený neskôr ako 1. júla.

Na vrátení daní z Holandska získavajú naši klienti najčastejšie od 546€ do 3 694€

Termín pre podanie holandského daňového priznania

Daňový rok v Holandsku je taký istý ako vo väčšine európskych krajín, a to od 1. januára do 31. decembra.

Veľmi dôležité Presný termín na podanie daňového priznania závisí od vášho daňového statusu a typu daňového priznania.

Vrátenie daní z Holandska bez starostí

Nelámte si hlavu s vypĺňaním rakúskeho daňového priznania svojpomocne. V TJ-Legal sledujeme novinky v zákonoch za vás. Spracujeme vám rakúske daňové priznanie a získame daňový preplatok, ak vám naň vznikol nárok. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Teoreticky: holandskí rezidenti by si mali podať daňové priznanie od 1. marca do 1. mája. Kto si v tomto termíne nestíha podať daňové priznanie, môže požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to najčastejšie do 1. septembra. Ak ani tento termín nestačí,  tak daňový úrad predĺži na požiadanie daňovú povinnosť aj na dlhšie.

Pre daňových nerezidentov je termín na podanie daňového priznania do 1. júla, ale aj oni si môžu požiadať o predĺženie termínu na podanie daňového priznania.

Holandský daňový úrad každoročne na začiatku daňovej sezóny rozposiela (vraj náhodne) niekoľko tisíc listov v modrých obálkach, a „vyvolení“, ktorí ich dostanú, nemajú na výber, ale daňové priznanie si podať musia.

Veľmi dôležité Ak ste aj vy prijali list, v ktorom ste vyzvaný k podaniu daňového priznania, neváhajte a kontaktujte nás. S podaním daňového priznania, alebo aj s odvolaním voči neopodstatnenej daňovej povinnosti vám radi v TJ-Legal pomôžeme.

Aký typ daňového priznania podať

Typ daňového priznania závisí od vašej osobnej situácie.

Najbežnejšie typy sú:

  • P-form pre holandských rezidentov,
  • E-form je zjednodušený P-form,
  • M-form pre tých, ktorí sa v priebehu roka zaregistrovali na holandskej adrese, alebo sa z nej odregistrovali,
  • C-form pre tých, ktorí pracujú, ale nežijú v Holandsku (najčastejší pre daňových nerezidntov),
  • W-form pre živnostníkov,
  • F-form pre príbuzných niekoho, kto v daňovom roku zomrel.

To, aký typ daňového priznania máte podať, môžete zistiť na holandskom daňovom úrade. S otázkami týkajúcich sa daňového priznania vám radi pomôžeme aj v TJ-Legal.

Dane a odvody

Zdaniteľné príjmy sú v holandskom daňovom priznaní rozdelené do 3. kategórií, ktoré sa volajú „boxy“.

Box 1

Do tejto kategórie patrí akýkoľvek príjem zo zamestnania a z nehnuteľnosti, ktorá je vašou primárnou rezidenciou. Na druhej strane si môžete uplatniť úroky z hypotéky na nehnuteľnosť ako odpočítateľnú položku.

V roku 2021 sú príjmy do výšky 68.507 € zdanené sadzbou 37,1 %, z toho tvorí 9,45 % daň z príjmu a 27,65 % patrí sociálnym a zdravotným odvodom.

Príjmy nad 68.507 € sú zdanené sadzbou 49,5 %.

Všetci zamestnanci v Holandsku majú nárok na všeobecný daňový kredit (algemene heffingskorting) a na pracovný kredit (arbeidskorting). Maximálna výška všeobecného daňového kreditu je v roku 2021 2.837 € (1.469 € pre dôchodcov), a maximálna výška pracovného kreditu je 4.205 €. Obidva kredity znižujú výšku daňovej povinnosti, a závisia od výšky príjmu – čím vyšší príjem, tým nižší kredit. Pri príjme nad 68.507 € nárok na tieto kredity zaniká.

Box 2

Tu patria akcie alebo podiely v spoločnostiach (min. 5 %), ktoré sú zdanené sadzbou vo výške 26,9 %.

Box 3

Najväčšia zmena v roku 2021 nastala v boxe 3, kde došlo k výraznému zvýšeniu nezdaniteľnej čiastky z vašich úspor.

Tento box zahŕňa príjem z úspor a investícií. Prvých 50.000 € (v roku 2020 to bolo 30.846 €) je nezdaniteľných. V prípade, že máte partnera, nezdaňuje sa prvých 100.000 € (v roku 2020 to bolo 61.692 €).

To, čo zostane po odrátaní nezdaniteľnej položky sa zdaňuje sadzbou 31 % v nasledovnom poradí:

  • 0 – 50.000 €: 1,9 %
  • 50.000 – 950.000 €: 4,5 %
  • >950.000 €: 5,69 %

 

Príklad:

Predstavte si , že v banke máte naporených 60.000 €. Z toho je 50.000 € nezdaniteľných  a zvyšných 10.000 € bude zdanených daňovou sadzbou 1,9 %, to znamená, že z tejto sumy musíte zdaniť 190 €. Suma 190 € bude zdanená ďalej sadzbou 31 %, a teda vaša konečná daň z vašich úspor predstavuje 57 €.

Živnostníci

Nezdaniteľné minimum pre živnostníkov sa v roku 2021 zníži z 7.030 €na 6.670 €. Cieľom vlády je do roku 2036 znížiť toto minimum na 3.240 €. Vláda tvrdí, že živnostníci budú benefitovať z iných úľav adresovaných priamo im.

Živnostníci s obratom do 20.000 € by sa mali kvalifikovať na oslobodenie od platenia DPH daňovému úradu, a nemusia podať ani daňové priznanie z DPH.

Prijali ste už potvrdenie o vašich príjmoch?

Ak ste už od vášho holandského zamestnávateľa prijali za rok 2021 potvrdenie o vašich príjmoch (Jaaropgaaf), neváhajte a požiadajte o vrátenie daní z Holandska čím skôr. Nezabudnite, že o vrátenie daní môžete požiadať až 5 rokov spätne. V roku 2022 teda môžete naposledy požiadať o vrátenie daní za rok 2017.

Váš nárok na vrátenie daní vám v TJ-Legal radi vyčíslime bezplatnou kalkuláciou.

Vrátenie daní z Holandska bez starostí

Nelámte si hlavu s vypĺňaním rakúskeho daňového priznania svojpomocne. V TJ-Legal sledujeme novinky v zákonoch za vás. Spracujeme vám rakúske daňové priznanie a získame daňový preplatok, ak vám naň vznikol nárok. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Zdroje: belastingdienst.nl, business.gov.nl

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)