Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vrátenie daní z Holandska – formulár Jaaropgaaf

Jaaropgaaf je základný dokument potrebný k spracovaniu žiadosti o vrátenie daní z Holandska a výpočtu predbežnej daňovej kalkulácie. Je to tzv. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

jaaropgaaf vratenie dani z holandska

Aktualizácia: 15. jún 2020

Formulár Jaaropgaaf vám vystaví zamestnávateľ po skončení daňového roka, spravidla v priebehu mesiacov január/február nasledujúceho roka. 

Je možné požiadať o vrátenie daní z Holandska, ak som od zamestnávateľa neprijal formulár Jaaropgaaf?

Ak ste od vášho zamestnávateľa neprijali formulár Jaaropgaaf, holandské daňové priznanie si môžete podať aj na základe poslednej výplatnej pásky, ktorá by mala obsahovať kumulatívne údaje o príjmoch a odvodoch za celý daňový rok.

Veľmi dôležité Ak ste mali v jednom daňovom roku viac zamestnávateľov, v daňovom priznaní sa uvádzajú príjmy od každého zamestnávateľa samostatne. Počet formulárov Jaaropgaaf by mal byť zhodný s počtom zamestnávateľov v danom daňovom roku. V niektorých prípadoch vydá zamestnávateľ viac potvrdení (napríklad ak ste za 1 rok pracovali pre toho istého zamestnávateľa na viac krát).

Aké náležitosti obsahuje Jaaropgaaf?

Na základe odporúčania holandského daňového úradu (Belastingdienst), každý Jaaropgaaf by mal obsahovať:

 • daňový rok
 • BSN číslo daňovníka
 • názov a adresu zamestnávateľa
 • zdaniteľný príjem za daňový rok (Loon voor de loonbelasting)
 • výšku odvedenej dane a výšku preddavkov na sociálne a zdravotné poistenie za daňový rok (Ingehouden loonbelasting, Premie volksverzekeringen, Loonheffing)
 • zníženie základu dane na daňovníka – daňový bonus za prácu (Verrekende arbeidskorting)

Tieto údaje sú potrebné pri spracovaní predbežnej kalkulácie nároku na vrátenie daní.

Získajte svoje dane z Holandska

Pomôžeme vám podať daňové priznanie v Holandsku a prípadný daňový preplatok vám získame v plnej legálnej výške.

Jaaropgaaf ďalej obsahuje Údaje o zdravotnom poistení – Werknemersverzekeringen en zorgverzekeringswet:

 • základ na výpočet štátneho zdravotného poistenia – Loon Zorgverzekeringswet
 • zdravotné poistenie platené zamestnávateľom – Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet
 • preddavky na zdravotné poistenie – (Ingehouden) Bijdrage Zorgverzekeringswet (požiadajte s nami o príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag)

Ostatné údaje:

 • príspevok na cestovné – Reiskostenvergoeding
 • daňové úľavy – Levensloopverlofkorting
 • počet dní sociálneho poistenia – Aantal SVW-dagen

Náš tip

Ak ste Jaaropgaaf alebo poslednú výplatnú pásku od zamestnávateľa v Holandsku neprijali, naša spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. ich pre vás môže vyžiadať.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)