Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Doklady už na nemecký daňový úrad zasielať nemusíte

Máme pre vás dobrú správu. Od daňového priznania za kalendárny rok 2017 už nemusíte nemeckému daňovému úradu predkladať žiadne doklady. Aspoň dovtedy, kým na to nebudete výslovne vyzvaný.

Fakticky to znamená, že doklady a bločky k výdavkom už nemusíte prikladať k nemeckému daňovému priznaniu. Príslušné doklady ste povinný dodať, až keď vás nemecký daňový úrad na to v rámci kontroly vášho priznania vyzve.

K tejto vítanej zmene došlo vďaka zákonu o modernizácii zdaňovania. Základné preverovanie daňového priznania sa uskutočňuje cez automatizovaný kontrolný systém. Ten prevedie vaše dáta z priznania cez tzv. rizikový filter. Úrad tak zistí, či existujú určité zvláštnosti, ktoré si vyžadujú podrobnejšiu kontrolu zo strany úradníka. Prednosti automatizácie sú zjavné. Dochádza k menšiemu počtu spätných otázok adresovaných daňovníkovi zo strany nemeckého daňového úradu. Spracovanie priznania teda trvá oveľa kratšie a vy máte svoj daňový preplatok na účte oveľa skôr.

Náš tip

Aby sa proces automatizácie zjednodušil a zamedzilo sa spätným otázkam, mali by ste údaje v priznaní uvádzať čo najpresnejšie. Neuvádzajte napríklad žiadne súhrnné sumy, ale rozčleňte ich na jednotlivé presne označené položky. To platí napríklad pri daňových výdavkoch, daroch alebo službách.

Príklady

Nesprávny údaj: Dar 250,00 eur
Správny údaj: Dar – Úsmev ako dar – (06/2017) – 250,00 eur

Nesprávny údaj: Ďalšie vzdelávanie – 700,00 eur
Správny údaj: Lekársky kongres Berlín (23.- 26.03.2017) – účastnícky poplatok 700,00 eur

Nesprávny údaj: Opravy – 800,00 eur
Správny údaj: 26.06.2017 – oprava kúrenia – odmena (Jozef Nový) – 800,00 eur

Máte pre úrad relevantné informácie týkajúce sa daní, ktoré neviete, alebo nemôžete uviesť v bežných formulároch a prílohách?

Potom by ste mali využiť riadok Ergänzende Angaben zur Steuererklärung (doplňujúce údaje k daňovému priznaniu). Pretože úrad na základe automatizácie zohľadní len údaje, ktoré sú uvedené v políčkach formulára daňového priznania. Pritom by ste si však mali v každom prípade uvedomiť, že zápis v tomto riadku povedie k osobitnému prevereniu vášho priznania úradníkom úradu, k zvýšeniu pravdepodobnosti zaslania žiadosti o doplnenie informácií, a tak k predĺženiu spracovania daňového priznania.

Doklady relevantné pre nemecké daňové priznanie si však musíte odložiť pre prípadné doplňujúce otázky zo strany úradu. Preto by ste ich mali archivovať minimálne dovtedy, kým neprijmete od úradu oficiálnu daňovú kalkuláciu, tzv. Bescheid über Einkommensteuer.
Pre fyzické osoby neplatí žiadna minimálna lehota na archiváciu dokladov. Pozor však na situácie, ak vám bola oficiálna daňová kalkulácia vystavená s poznámkou o predbežnosti, alebo pod tzv. výhradou, alebo chcete voči daňovej kalkulácii podať odvolanie. Vtedy musíte svoje doklady aj naďalej archivovať. Odporúčané obdobie sú minimálne 4 roky.

 

Zdroj: buhl.de

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)