Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Freistellung a Steuernummer – aký je medzi nimi vzťah?

Chystáte sa do Nemecka pracovať na stavbe ako živnostník? Alebo ste zástupcom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá do tejto krajiny na stavebné práce SZČO vysiela?

V takom prípade určite musíte poznať dva pojmy – Freistellung a Steuernummer.

Tieto nemecké pojmy zároveň označujú aj dva názvy našich služieb. Freistellung, skrátený variant spojenia Freistellungbescheinigung, je po slovensky oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane. Na druhej strane Steuernummer je nemecké daňové číslo.

Aký je medzi nimi vzťah?

Čo je to Steuernummer?

Začnime daňovým číslom, pretože bez neho nie je možné žiadať ani o Freistellung.

Steurnummer predstavuje jedinečný identifikátor, ktorý pridelí nemecký správca dane podnikateľskému subjektu (teda buď živnostníkovi, alebo s.r.o.) pri registrácii pre potreby dane z príjmov a ďalších druhov daní.

Môžeme ho teda považovať za akýsi ekvivalent nášho slovenského DIČ.

Okrem Freistellungu ho potrebujete aj k vykonávaniu rôznych ďalších podnikateľských a daňových úkonov.

Veľmi dôležité Základnou podmienkou na pridelenie Steuernummer je to, že vaša živnosť (alebo s.r.o.) je na Slovensku riadne registrovaná, teda zapísaná buď v ŽR SR, alebo OR SR. Budete potrebovať Potvrdenie o daňovej rezidencii a živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra, prípadne ďalšie špecifické prílohy.

Slovenským podnikateľským subjektom prideľuje Steuernummer nemecký daňový úrad v meste Chemnitz. Pridelenie trvá v priemere 30 až 60 dní.

Pamätajte na to, že s celým procesom získania Steuernummer vám radi pomôžeme. Od zoznamu príloh, cez komunikáciu s nemeckými úradmi, až po finalizáciu vybavenia.

Čo je to Freistellung?

S názvom Freistellung ste sa možno už stretli. Ide o oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane (tzv. Bauabzugsteuer), ktoré je slovenským živnostníkom a firmám v Nemecku spravidla dôverne známe.

Nechajte si spracovať žiadosť o Freisttellung u odborníkov v TJ-Legal.

Veľmi dôležité Ak totiž toto povolenie živnostník nemá, tak odberateľ jeho služieb (napríklad slovenská s.r.o., alebo priamo nemecká spoločnosť), je POVINNÁ mu z každej faktúry strhnúť až 15% zo sumy a odviesť ju formou spomínanej zrážkovej dane.

V praxi to znamená, že ak živnostník nemá Freistellung, zarába o 15% menej, ako by mohol.

Toto potvrdenie potrebuje každý jeden Slovák, ktorý na území Nemecka vykonáva stavebnú činnosť (resp. činnosti spojené so zhotovením stavby) a chce dostávať 100% zárobku. Konkrétne ide o murárov, obkladačov, kúrenárov, elektroinštalatérov a povolania podobného zamerania.

Ako sme už spomenuli, pred žiadosťou o Freistellung (najmä vtedy, ak žiadate po prvýkrát) potrebujete mať vybavené daňové číslo Steuernummer.

Cenu Freistellungu od TJ-Legal nájdete v našich aktuálne platných cenníkoch.

Kedy si vybaviť Freistellung a Steuernummer?

Vybavenie Freistellungu a Steuernummer je najlepšie riešiť ešte pred odchodom do Nemecka. Máte tak istotu, že už z prvej vystavenej faktúry vám potenciálne príde na účet plná suma.

V praxi sa však stretávame s tým, že živnostník o vybavenie Freistellungu žiada až vtedy, čo mu z faktúry bolo strhnutých spomínaných 15%. Tu je dôležité poznamenať, že Freistellung musí byť platný v čase vyplatenia faktúry, nie jej vystavenia.

Za istých podmienok teda môžete žiadosť o Freistellung podať aj po príchode do Nemecka, ale rátajte s tým, že kým si ho vybavíte, tak to potrvá minimálne 30 dní. Aj dlhšie, ak nemáte spomínané nemecké daňové číslo Steuernummer.

So získaním Freistellungu a Steuernummer vám veľmi radi pomôžeme. Zbavíme vás byrokracie a uvoľníme vám ruky pre reálnu prácu. Okrem toho u nás máte pod jednou strechou všetky služby pre podnikateľov a živnostníkov v Nemecku, vrátane získania už odvedenej stavebnej zrážkovej dane, SOKA BAU, daňových priznaní či odborného poradenstva.

Získajte Freistellung a neprichádzajte o 15% svojich peňazí. Viac info.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)