Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Keď dvaja robia to isté, daňový preplatok nemusí byť rovnaký

Naši klienti sa pri daňových preplatkoch často odvolávajú na kolegov, ktorým daňový úrad vyplatil vyššiu sumu a cítia krivdu, keď vidia, že napriek rovnakej práci a mzde dostanú menší preplatok.

Táto situácia pramení z neznalosti daňového systému v Nemecku a z nazerania na nemecké pravidlá „slovenskými očami.“ Poďme si teda v krátkosti objasniť, prečo k takýmto situáciám bežne dochádza.

Príklad z praxe

Peter a jeho brat Igor spolu pracujú v Nemecku ako montážni pracovníci. Obaja majú rovnakého zamestnávateľa, rovnakú mzdu, dokonca aj spoločne cestujú z Nemecka domov, keďže bývajú v rovnakom meste. Napriek tomu sa ich daňové preplatky líšia v stovkách eur. Ako je to možné?

Nemecký daňový úrad – na rozdiel od slovenského – nezaujíma iba výška vášho príjmu, ale aj rodinný stav a náklady, ktoré ste s výkonom povolania v Nemecku mali, a to hlavne:

  • náklady na dopravu do práce a na cesty za rodinou na Slovensko,
  • náklady na ubytovanie, ak ho nehradí zamestnávateľ,
  • náklady na nákup pracovných pomôcok alebo odbornej literatúry,
  • náklady na kurzy a školenia, ktoré k povolaniu potrebujete, alebo si nimi zvyšujete svoju kvalifikáciu.

Peter je slobodný a bezdetný, zatiaľ čo jeho brat Igor je ženatý a jeho manželka je na rodičovskej dovolenke. Igorovi sa tak zdvojnásobila suma, ktoré je oslobodená od daní, keďže si môže uplatniť aj nezdaniteľné minimum na manželku, zatiaľ čo Peter takúto možnosť nemá. Aj keď Peter dáva bratovi peniaze na cestu, auto, ktorým jazdia patrí Igorovi. Igor si tak na rozdiel od Petra môže uplatniť aj cesty vlastným vozidlom a získať zvýhodnenie vo výške 0,30 eur za kilometer.

Práve uplatnenie odpočítateľných položiek je jazýčkom na váhach, ktoré výšku preplatku naklonili v prospech Igora a suma vyplatená nemeckým daňovom úradom je odlišná napriek tomu, že bratia vykonávajú rovnakú prácu za rovnakú mzdu.

Každá minca má dve strany

• Ak máte nižší preplatok daní ako kolega, neznamená to, že vaše daňové priznanie bolo vypracované nesprávne. Do daňového priznania vstupuje množstvo ďalších faktorov (rodinný stav, daňová trieda, odpočítateľné položky, príjem manžela/manželky), ktoré majú veľký vplyv na konečnú výšku vyplatenej sumy.

• Daňové preplatky sa rokmi menia. Ak vám v jednom roku vyplatil daňový úrad preplatok napr. 2 000 eur neznamená to, že na takýto preplatok budeme mať nárok aj v ďalších rokoch. Rokmi sa môže vaša situáciu alebo daňová trieda meniť a s ňou aj výška preplatku.

• Ak cestujete viacerí na jednom aute, pamätajte, že náklady na cesty si v daňovom priznaní môže uplatniť iba majiteľ auta. Daňový úrad nebude brať ohľad na skutočnosť, že sa na cestu skladajú všetci, lebo o tom nemajú žiaden oficiálny doklad.

• Nezáviďte a doprajte aj druhým. Niekedy treba jednoducho akceptovať fakt, že kolega mal vyšší preplatok. Kto má vyšší preplatok, mal počas roka aj vyššie životné náklady. Napr. cesta vlastným autom znamená vyššiu amortizáciu vozidla a tým náročnejší servis. Manželka na rodičovskej dovolenke znamená síce daňové zvýhodnenie, ale zároveň aj stratu jedného príjmu v domácnosti. Každá minca má dve strany, za každým benefitom je výdavok počas roka.

Naša spoločnosť pri spracovaní daňových priznaní postupuje tak, aby klienti získali späť maximálnu výšku peňazí, na ktoré majú nárok. Zamestnanci TJ-Legal sa pravidelne vzdelávajú a rozširujú svoje vedomosti, aby mali vždy aktuálne informácie o tom, ktoré odpočítateľné položky je možné v daňovom priznaní z Nemecka uplatniť.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)