Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Kedy môžete poberať rodinné prídavky z Nemecka aj na svoje dospelé dieťa?

Ak pracujete v Nemecku ako zamestnanec nemeckej firmy, máte nárok na nemecké rodinné prídavky (Kindergeld). Dokonca aj keď v Nemecku pracujete – aspoň polroka - ako vyslaný zamestnanec či živnostník a podáte si nemecké daňové priznanie, s veľkou pravdepodobnosťou vznikne nárok na rodinné prídavky z Nemecka aj vám.

kindergeld dospele dieta pridavky nemecko

Ak pracujete v Nemecku ako zamestnanec nemeckej firmy, máte nárok na nemecké rodinné prídavky (Kindergeld). Aj vtedy, keď v Nemecku pracujete – aspoň polroka – ako vyslaný zamestnanec či živnostník a podáte si nemecké daňové priznanie.

Nárok na rodinné prídavky z Nemecka máte automaticky na deti mladšie ako 18 rokov. Výplata rodinných prídavkov sa však končí v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 18. rok. V prípade, že dieťa dovŕšilo 18. rok prvého v mesiaci, jeho nárok na výplatu rodinných prídavkov sa končí v mesiaci predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom dieťa dosiahlo 18. rok.

Ďalšie vyplácanie rodinných dávok prichádza do úvahy:

  1. Vtedy, keď štúdium dieťaťa na strednej alebo vysokej škole pokračuje ďalej. To je potrebné nemeckému úradu, ktorý má na starosti prídavky na deti (Familienkasse), doložiť formulárom E402, ktorý potvrdí škola, ktorú dieťa navštevuje. O rodinné prídavky je nutné požiadať nanovo. Najdlhšie sa rodinné prídavky potom vyplácajú do dovŕšenia 25. roku dieťaťa.
  2. Keď je dieťa v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, žije aj naďalej na spoločnej adrese s rodičom, ktorý pracuje v Nemecku, a jeho mesačný hrubý príjem neprevyšuje 450 €. V takomto prípade sa prídavky na deti z Nemecka najdlhšie vyplácajú do dovŕšenia 21. roku dieťaťa. Úradu Familienkasse vtedy treba predložiť potvrdenie príslušného úradu práce o období zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie preložené do nemčiny.
  3. Keď je dieťa ťažko zdravotne postihnuté a jeho ročný príjem neprevyšuje 9 744 €. K ťažkému zdravotnému postihnutiu dieťaťa však musí dôjsť pred dovŕšením jeho 25. roku, čo je potrebné Familienkasse preukázať príslušnými lekárskymi potvrdeniami. U dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím poberanie rodinných prídavkov nie je časovo obmedzené.

Ak by vaše dospelé dieťa žilo dlhodobo v Nemecku, je ešte niekoľko situácií, kedy by ste na neho mohli poberať nemecké prídavky. V prípade záujmu vám radi poskytneme bližšie informácie.

So získaním prídavkov na deti vám radi pomôžeme. Stačí, aby ste nás kontaktovali.

Chcete si žiadosť o nemecké detské prídavky vyplniť svojpomocne? Ste zbehlí v moderných technológiách? Potom je pre vás riešením naša online aplikácia Kindergeld, v ktorej si bezplatne overíte nárok a následne si môžete vyplniť kompletnú a správnu žiadosť so všetkým, čo k tomu patrí.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)