Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Kedy musíte podať holandské daňové priznanie

Pracujete alebo ste pracovali v Holandsku a váš zamestnávateľ z vašej výplaty odvádzal dane? Potom sa vám možno v tejto súvislosti vynárajú rôzne otázky.

• Mám ešte nejaké povinnosti voči holandskému daňovému úradu?
• Je potrebné podať holandské daňové priznanie?
• Bude pre mňa podanie holandského daňového priznania výhodné? Čo si mám predstaviť pod pojmom vrátenie daní?

Kedy je potrebné podať holandské daňové priznanie – daňová povinnosť v Holandsku

Holandský daňový úrad Belastingdienst na svojej webovej stránke www.belastingdienst.nl uvádza tri typy situácií, v ktorých vyžaduje podanie daňového priznania:

1. Belastingdienst zašle výzvu na podanie daňového priznania

Belastingdienst vás môže listom vyzvať na podanie holandského daňového priznania (aanmaning aangifte) a to až tri roky po skončení daňového roku. Belastingdienst v liste určí najneskorší dátum podania daňového priznania. Ak daná lehota nebude dodržaná, úrad vám vyrubí pokutu minimálne 385 € a daňové priznanie podá vo vašom mene za podmienok najmenej výhodných pre vás. Výsledkom potom môže byť daňový nedoplatok. Na tomto nedoplatku navyše rýchlo rastú úroky z omeškania, ktoré sa pripisujú, kým daňový nedoplatok a všetky pokuty nie sú uhradené.

2. Daňový nedoplatok je vyšší ako 48 €

Váš holandský zamestnávateľ vyrátava daň z príjmu na základe vášho predpokladaného ročného príjmu (odpracované hodiny a platby za dovolenku). Účtovník vás potom podľa predpokladaného ročného príjmu zaradí do daňovej triedy a podľa nej vás celý rok zdaňuje. Ak však zarobíte viac, ako bol predpoklad a bola odvedená nižšia daň, ako bolo potrebné, vtedy vzniká daňový nedoplatok. Po podaní holandského daňového priznania sa však pracuje so skutočne dosiahnutým príjmom, preto je výsledok daňového priznania vo forme daňového preplatku, respektíve nedoplatku presný.

3. Daňový preplatok je vyšší ako 16 €

Pokiaľ ste zarobili menej, ako bol predpoklad, prípadne nepracovali celý rok, odviedlo sa podľa zadelenia do daňovej triedy viac dane, ako bolo potrebné. Účtovník vám tiež nemusel priznať daňové bonusy v správnej výške, alebo neodrátal daňový bonus na dieťa. V takých prípadoch vzniká daňový preplatok, ktorý vám bude úradom vrátený len na základe podaného holandského daňového priznania, čo poznáte pod častejším výrazom – vrátenie daní.

Kedy je výhodné podať holandské daňové priznanie

Holandské daňové priznanie je výhodné podať, pokiaľ vám boli odvedené vyššie dane ako mali byť, prípadne vám neboli zarátané daňové bonusy a odpočítateľné položky, na ktoré máte nárok. V dôsledku toho vám vznikol nárok na vrátenie daní z Holandska.

Do kalkulácie holandského daňového priznania vstupujú mnohé faktory:

• hrubý príjem z Holandska,
• odvedené dane,
• pracovný bonus,
• počet odpracovaných dní,
• daňové bonusy (napríklad všeobecný bonus, bonus na dieťa),
• hrubý príjem mimo Holandska potvrdený slovenským daňovým úradom prostredníctvom formulára Výkaz príjmov – E9, na základe podaného slovenského daňového priznania,
• či ste slobodný alebo máte daňového partnera,
• či ste boli prihlásený na pobyt v Holandsku,
• odpočítateľné položky (doložené dokladom).

Daňové priznanie si môžete podať cez webstránku úradu Belastingdienst pomocou DigiD kódu, alebo prihlasovacieho mena a hesla, ktoré vám Belastingdienst poskytne na vyžiadanie.

Daňové priznanie v Holandsku pre vás radi spracujeme aj my. Stačí, aby ste nám poslali online žiadosť.

Pred podaním holandského daňového priznania je výhodné poznať predbežnú kalkuláciu jeho výsledku a až jej základe daňové priznanie podávať. Pokiaľ je už daňové priznanie podané a daňový úrad Belastingdienst určí daňový nedoplatok (hoci vy ste si vyrátali preplatok), budete ho musieť uhradiť.

Predbežnú kalkuláciu daňového preplatku si môžete bezplatne vypočítať na našej daňovej kalkulačke.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)