Základné informácie o dani z príjmu v Holandsku

Pracujete v Holandsku ako zamestnanec a zaujímate sa, koľko musíte odviesť na daniach, akým spôsobom a či vám vznikne nárok na vrátenie daní? Pokračujte v čítaní.

Povinnosť priebežne odvádzať dane je na zamestnávateľovi. Ten vás preto podľa predpokladaného hrubého príjmu v danom roku zaradí do daňovej triedy a podľa nej každú vašu výplatu zdaňuje.

Pred zdanením vám zamestnávateľ vo váš prospech uplatňuje daňové úľavy (tax credits). Najčastejšími úľavami sú Arbeidskorting a Algemene heffingskorting. 

V Holandsku sa spája daň, sociálne poistenie a základné zdravotné poistenie v jeden odvod pod názvom Ingehoden loonbelasting / loonheffing.

Aj Holandsko je krajinou s progresívnym zdaňovaním. Znamená to, že čím viac zarobíte, tým viac daní platíte.

Základný prehľad odvodových sadzieb na rok 2019

Príjem zo zamestnania Daň Sociálne poistenie Odvod spolu
od 0 € do 20.384 € vrátane 9 % 27,65 % 36,65 %
od 20.384 € do 34.300 € vrátane 10,45 % 27,65 % 38,10 %
od 34.300 € do 68.507 € vrátane 38,10 % 0 % 38,10 %
nad 68.507 € 51,75 % 0 % 51,75 %

Pokiaľ ste však v Holandsku nepracovali celý rok, zarobili viac, alebo aj menej, ako bol predpoklad, prípadne vám zamestnávateľ neuplatnil všetky daňové bonusy, náprava v odvodoch sa dá vykonať cez holandské daňové priznanie

Táto možnosť je obzvlášť výhodná, ak ste na daniach uhradili viac, ako bolo potrebné, a teda vám vzniká nárok na vrátenie daní.

Pred samotným podaním daňového priznania však odporúčame nechať si prerátať výšku daňového preplatku. Pokiaľ totiž výsledkom vami podaného priznania bude daňový nedoplatok, budete ho musieť úradu Belastingdienst uhradiť. Bez poznania výsledku sa preto riskovať neoplatí. 

Presný výpočet odporúčame zveriť odborníkom , keďže pre správne podanie holandského daňového priznania je potrebné vedieť:

1. Typ daňového priznania podľa prihláseného pobytu 

Pokiaľ ste boli prihlásený na holandský pobyt, je potrebné poznať presné dátumy začiatku a konca pobytu. Viac v našom blogu .

2. Či ide o vyslaného alebo nevyslaného zamestnanca

Vyslaný zamestnanec pracuje v Holandsku, ale nie pre zamestnávateľa s holandskou pobočkou. Preto v Holandsku odvádza iba daň. Zdravotné a sociálne poistenie sa hradí v krajine jeho zamestnávateľa.

3. Či ide o kvalifikovaného alebo nekvalifikovaného daňového nerezidenta

Pokiaľ ste neboli prihlásený na holandský pobyt, pre potreby daní v Holandsku máte status daňového nerezidenta. Od roku 2015 sa rozlišuje, či aspoň 90 % vašich celoročných hrubých príjmov pochádzalo z Holandska – vtedy ste kvalifikovaný, čo je výhodnejší daňový status. Ak podmienku 90 % nespĺňate, ste nekvalifikovaný. Viac o určení a dokazovaní statusu kvalifikovaný sa dozviete v bode 6.

4. Údaje o hrubých príjmoch, úľavách, odvodoch z každého zamestnania a platenej dávky, a vedieť správne vyňať mimoholandské príjmy

Údaje sa nachádzajú na potvrdení o zdaniteľných príjmoch Jaaropgaaf, ktorý vám po skončení kalendárneho roka vydá každý zamestnávateľ a rovnako inštitúcia, ktorá vám vyplácala dávky (napríklad nemocenské, či podporu v nezamestnanosti). V Holandsku sú podporné dávky považované za zdaniteľný príjem.

Ako alternatíva Jaaropggafu niekedy postačí posledná výplatná páska, pokiaľ je v nej časť Cumulatieven.

5. Obdobie poistenia v Holandsku (počet odpracovaných dní)

Počet odpracovaných dní určuje, koľko bolo potrebné odviesť na povinnom sociálnom a zdravotnom odvode pod názvom Premie Volksverzekering. Najmä pri dočasných pracovných zmluvách typu A a B sa poistné uhrádza len počas pracovných dní.

6. Výkaz príjmov/formulár E9

Tento formulár, nazývaný aj Personal Income Statement/Incomensverklaring, je dvojstranové tlačivo, ktoré holandský daňový úrad zverejňuje do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka. Je povinnou prílohou holandského daňového priznania pre kvalifikovaných daňových nerezidentov. 

Ako zistíte, či ste kvalifikovaný nerezident? Jednoducho si súčet hrubých holandských príjmov a dávok vydeľte číslom 9. Výsledok vám povie, koľko maximálne ste mohli zarobiť mimo Holandska.

Formulár Výkaz príjmov potvrdzuje na základe podaného daňového priznania miestny daňový úrad príslušný podľa vášho slovenského trvalého pobytu. Vo formulári sa uvedú všetky mimoholandské príjmy. Dané príjmy je potrebné uviesť a zároveň vyňať v holandskom daňovom priznaní, keďže už boli zdanené v inom štáte.

Spoločnosť TJ-Legal má viac než dvanásťročné skúsenosti s podávaním holandských daňových priznaní, preto sa s vašimi otázkami a požiadavkami obráťte na nás a radi vám pomôžeme .

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane