Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Koľko môžem získať na vrátení daní z Holandska?

Pracujete v Holandsku ako zamestnanec a zaujímate sa, koľko je potrebné odviesť na daniach, akým spôsobom a či vám vznikne nárok na vrátenie daní? Prečítajte si tento článok.

jaaropgaaf vratenie dani holandsko

Od 546€ do 3 694€. Toľko najčastejšie získavajú Slováci na vrátení daní z Holandska. Vrátenie daní z Holandska

Povinnosť priebežne odvádzať dane je na zamestnávateľovi. Ten vás preto podľa predpokladaného hrubého príjmu v danom roku zaradí do daňovej triedy a podľa nej každú vašu výplatu zdaňuje.

Pred zdanením vám zamestnávateľ vo váš prospech uplatňuje daňové úľavy (tax credits). Najčastejšími úľavami sú Arbeidskorting a Algemene heffingskorting.

V Holandsku sa spája daň, sociálne poistenie a základné zdravotné poistenie v jeden odvod pod názvom Ingehoden loonbelasting / loonheffing.

Od 546€ do 3 694€. Toľko najčastejšie získavajú Slováci na vrátení daní z Holandska.

Aj Holandsko je krajinou s progresívnym zdaňovaním. Znamená to, že čím viac zarobíte, tým viac daní platíte.

Základný prehľad odvodových sadzieb na rok 2020

Príjem zo zamestnania Daň Sociálne poistenie Odvod spolu
od 0 € do 34.712 € vrátane 9,70 % 27,65 % 37,35 %
od 34.713 € do 68.507 € vrátane 37,35 % 0 % 37,35 %
od 68.508 € 49,50 % 0 % 49,50 %

 

Pokiaľ ste však v Holandsku nepracovali celý rok, zarobili viac, alebo aj menej, ako bol predpoklad, prípadne vám zamestnávateľ neuplatnil všetky daňové bonusy, náprava v odvodoch sa dá vykonať cez holandské daňové priznanie.

Táto možnosť je obzvlášť výhodná, ak ste na daniach uhradili viac, ako bolo potrebné, a teda vám vzniká nárok na vrátenie daní.

Veľmi dôležité Pred samotným podaním daňového priznania však odporúčame nechať si prerátať výšku daňového preplatku. Pokiaľ totiž výsledkom vami podaného priznania bude daňový nedoplatok, budete ho musieť úradu Belastingdienst uhradiť. Bez poznania výsledku sa preto riskovať neoplatí.

Presný výpočet odporúčame zveriť odborníkom, keďže pre správne podanie holandského daňového priznania je potrebné vedieť:

1. Typ daňového priznania podľa prihláseného pobytu

Pokiaľ ste boli prihlásený na holandský pobyt, je potrebné poznať presné dátumy začiatku a konca pobytu. Viac v našom blogu – 6 typov holandských daňových priznaní.

2. Či ide o vyslaného alebo nevyslaného zamestnanca

Vyslaný zamestnanec pracuje v Holandsku, ale nie pre zamestnávateľa s holandskou pobočkou. Preto v Holandsku odvádza iba daň. Zdravotné a sociálne poistenie sa hradí v krajine jeho zamestnávateľa.

3. Či ide o kvalifikovaného alebo nekvalifikovaného daňového nerezidenta

Pokiaľ ste neboli prihlásený na holandský pobyt, pre potreby daní v Holandsku máte status daňového nerezidenta. Od roku 2015 sa rozlišuje, či aspoň 90 % vašich celoročných hrubých príjmov pochádzalo z Holandska – vtedy ste kvalifikovaný, čo je výhodnejší daňový status. Ak podmienku 90 % nespĺňate, ste nekvalifikovaný. Viac o určení a dokazovaní statusu kvalifikovaný sa dozviete v bode 6.

Vrátenie daní z Holandska

Získajte svoj daňový preplatok z Holandska s pomocou našich odborníkov. Jednoducho a v plnej legálnej výške.

4. Údaje o hrubých príjmoch, úľavách, odvodoch z každého zamestnania a platenej dávky, a vedieť správne vyňať mimoholandské príjmy

Údaje sa nachádzajú na potvrdení o zdaniteľných príjmoch Jaaropgaaf, ktorý vám po skončení kalendárneho roka vydá každý zamestnávateľ a rovnako inštitúcia, ktorá vám vyplácala dávky (napríklad nemocenské, či podporu v nezamestnanosti). V Holandsku sú podporné dávky považované za zdaniteľný príjem.

Ako alternatíva Jaaropggafu niekedy postačí posledná výplatná páska, pokiaľ je v nej časť Cumulatieven.

5. Obdobie poistenia v Holandsku (počet odpracovaných dní)

Počet odpracovaných dní určuje, koľko bolo potrebné odviesť na povinnom sociálnom a zdravotnom odvode pod názvom Premie Volksverzekering. Najmä pri dočasných pracovných zmluvách typu A a B sa poistné uhrádza len počas pracovných dní.

6. Výkaz príjmov/formulár E9

Tento formulár, nazývaný aj Personal Income Statement/Incomensverklaring, je dvojstranové tlačivo, ktoré holandský daňový úrad zverejňuje do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka. Je povinnou prílohou holandského daňového priznania pre kvalifikovaných daňových nerezidentov.

Ako zistíte, či ste kvalifikovaný nerezident? Jednoducho si súčet hrubých holandských príjmov a dávok vydeľte číslom 9. Výsledok vám povie, koľko maximálne ste mohli zarobiť mimo Holandska.

Formulár Výkaz príjmov potvrdzuje na základe podaného daňového priznania miestny daňový úrad príslušný podľa vášho slovenského trvalého pobytu. Vo formulári sa uvedú všetky mimoholandské príjmy. Dané príjmy je potrebné uviesť a zároveň vyňať v holandskom daňovom priznaní, keďže už boli zdanené v inom štáte.

Spoločnosť TJ-Legal má viac než dvanásťročné skúsenosti s podávaním holandských daňových priznaní, preto sa s vašimi otázkami a požiadavkami obráťte na nás a radi vám pomôžeme.

Zdroj obrázku: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)