Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Máte v roku 2021 povinnosť podať si daňové priznanie v Nemecku?

Nie každý daňovník, ktorý pracoval v Nemecku, je povinný podať si nemecké daňové priznanie. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, do ktorej skupiny patríte vy a či vám táto povinnosť vzniká.

daňové priznanie nemecko - vrátenie daní

Povinnosť podať si nemecké daňové priznanie máte:

 

 • ak ste si v Nemecku v minulosti už podali daňové priznanie (máte povinnosť tak urobiť za každý ďalší odpracovaný rok);
 • ak poberáte rodinné prídavky v Nemecka, tzv. Kindergeld (neplatí to však u všetkých daňovníkov);
 • ak ste vy, alebo váš partner poberali z Nemecka mzdu a jeden z vás bol zaradený do daňovej triedy 5 alebo 6;
 • ak ste svojho partnera, ktorý žije mimo Nemecka v inej krajine EÚ, a ktorý je nerezident, uviedli vo formulári ELStAM;
 • ak ste si vy alebo váš partner uplatnili nezdaniteľnú sumu vo formulári ELStAM, teda ak ste si požiadali na základe tohto formulára o zaradenie do daňovej triedy 3;
 • ak ste ženatý alebo vydatá, obaja partneri ste zamestnanci v Nemecku a zvolili ste kombináciu daňových tried 3 a 5, alebo daňovú triedu 4 s faktorom;
 • ak ste mali okrem vašej mzdy aj ďalšie príjmy v Nemecku, ako napríklad náhradu mzdy (podporu v nezamestnanosti, príjmy z režimu skrátenej práce, nemocenské, rodičovský príspevok a pod.) alebo výnosy z kapitálu, z prenájmu a podobne a tieto príjmy presiahli sumu 410,00 eur ročne;
 • ak v Nemecku nemáte bydlisko a na požiadanie sa necháte zdaniť ako „fiktívny“ daňový rezident zaradený do daňovej triedy 6;
 • ak ste poberali mzdu od viacerých zamestnávateľov, pričom váš druhý príjem bol zdaňovaný v daňovej triede 6;
 • ak ste dostali od zamestnávateľa odstupné, pričom ho váš zamestnávateľ zdanil výhodnejším variantom;
 • ak si prenášate stratu z minulých rokov;
 • ak ste sa potom, čo ste sa rozviedli, alebo stali vdovcom či vdovou ešte v rovnakom roku opäť oženili či vydali.

 

Vyššie uvedené osoby sú väčšinou na príslušnom daňovom úrade evidované a dostanú písomnú výzvu na podanie priznania. Daňový úrad potom očakáva, že priznanie bude podané do stanoveného termínu.

Náš tip

Pracovali ste v roku 2020 v Nemecku? Mohol vám vzniknúť daňový preplatok, na ktorý máte plný legálny nárok. Neváhajte a obráťte sa na nás, získame vám vrátenie daní z Nemecka, rýchlo a jednoducho. 

 

Termínom na podanie priznania je 31. júl. Je však možné požiadať o predĺženie tejto lehoty do 28. februára nasledujúceho roka, ak si daňové priznanie chcete podať cez daňového poradcu.

 

Ak vás vypĺňanie daňových formulárov otravuje, môžete využiť služby daňových poradcov a daňových agentúr. Rady odborníka budú pre vás užitočné najmä vtedy, keď vás čaká spracovanie zložitejšieho daňového priznania,. Daňový poradca pozná súvislosti, možnosti, ako aj predpoklady na uznanie jednotlivých daňových výdavkov a vie vám pri zostavovaní daňového priznania pomôcť vo všetkých smeroch. Alebo ho rovno za vás spracuje. Obráťte sa na nás, sme tu pre vás s viac než trinásťročnými skúsenosťami.

 

Zdroje:

Steuer-kettwig.de, Financescout24.de,

 

Zdroj obrázka: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)