Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Materské v Rakúsku (Wochengeld)

V Rakúsku nesmú budúce mamičky osem týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu pracovať. Nachádzajú sa v tzv. ochrannej lehote. Materské (Wochengeld) má počas tohto obdobia poskytnúť finančnú podporu budúcej mamičke a vypláca sa ako náhrada dočasne „vypadnutého“ príjmu.

rodickovsky prispevok z rakuska

Prilepšite svojmu rodinnému rozpočtu. Rodinné prídavky z Rakúska vám získame aj za 5 rokov spätne. pomôžeme získať

Materské (Wochengeld) sa poskytuje na nasledujúce obdobie

  • osem týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu,
  • deň pôrodu,
  • osem týždňov po pôrode (pri predčasnom pôrode, viacdetnom pôrode a pri cisárskom reze 12 týždňov po pôrode).

Osemtýždňová lehota pred pôrodom sa vypočíta na základe predpokladaného termínu pôrodu uvedeného v potvrdení lekára. Ak sa pôrod uskutoční v inom termíne, než lekár predpokladal, lehota sa skracuje, alebo predlžuje. Ak sa ochranná lehota pred pôrodom – a tým aj vyplácanie materského – skráti, predĺži sa primerane lehota po pôrode, najviac však na 16 týždňov.

Prilepšite svojmu rodinnému rozpočtu. Rodinné prídavky z Rakúska vám pomôžeme získať v plnej legálnej výške

Veľmi dôležité Pre ženy, ktoré majú príjmy zo závislej činnosti, sa výška materského riadi ich čistým príjmom v posledných troch kalendárnych mesiacoch pred začiatkom ochrannej lehoty. Samostatne zárobkovo činné ženy dostanú materské v závislosti od výšky ich príjmu. Ženy zamestnané na čiastočné úväzky a poistenkyne samoplatiteľky dostanú fixnú sumu vo výške 8,91 eur na deň (hodnota na rok 2016).

Poberateľky dávok podľa zákona o poistení v nezamestnanosti dostanú materské vo výške 180 % posledne poberanej dávky. Poberateľky rodičovského príspevku dostanú materské len pre ďalšie očakávané dieťa, keď už mali pri predchádzajúcom pôrode (teda pre dieťa, pre ktoré teraz poberajú rodičovský príspevok) nárok na materské a na začiatku ochrannej lehoty poberajú rodičovský príspevok.

Náš tip

Rakúsky sociálny systém je rodičom detí naozaj naklonený, prečítajte si tiež náš blog na tému rodičovský príspevok v Rakúsku – Kinderbetreuungsgeld.

Predpoklady pre poberanie materského z Rakúska (Wochengeld)

Nárok na vyplácanie materského majú:

• ženy, ktoré majú príjmy zo závislej činnosti (zamestnankyne),
• ženy zamestnané na čiastočný úväzok, ktoré si dobrovoľne platia poistenie,
• plne poistené samostatne zárobkovo činné ženy,
• prípadne ženy, ktoré sú poistené podľa zákona o sociálnom poistení živnostníkov alebo podľa zákona o sociálnom poistení poľnohospodárov.

Lehoty

O materské je možné požiadať od začiatku 8 týždňovej lehoty pred predpokladaným termínom pôrodu.

Príslušná vyplácajúca inštitúcia

Inštitúciou príslušnou na vyplácanie materského je rakúska zdravotná poisťovňa, v ktorej je žiadateľka poistená.

Priebeh žiadosti

O materské musíte požiadať na príslušnej inštitúcii. Podklady môžete predložiť osobne, alebo zaslať poštou.

Formulár žiadosti získate na príslušnej rakúskej zdravotnej poisťovni.

Potrebné doklady

Pri žiadosti predloženej pred pôrodom je potrebné predložiť:

  • doklad o zamestnaní a výške poberanej odmeny alebo
  • pri poberaní dávok podľa zákona o poistení v nezamestnanosti – potvrdenie o výške poberanej podpory v nezamestnanosti, pomoci v núdzi alebo potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku,
  • lekárske potvrdenie o predpokladanom termíne pôrodu.

Pri žiadosti predloženej po pôrode navyše:

  • pri predčasnom pôrode, viacdetnom pôrode a pri cisárskom reze – potvrdenie z nemocnice,
  • potvrdenie o hospitalizácii v nemocnici.

Náš tip

Materské v Rakúsku nie je jediné, na čo vám mohol vzniknúť nárok. Využite taktiež možnosť pre získanie rodinných prídavkov, ktoré sú v Rakúsku vyššie, než na Slovensku.

Zároveň môžete požiadať o vrátenie daní a to až 5 rokov spätne. V oboch prípadoch stačí na našej stránke vyplniť jednoduchý online formulár a o všetko ostatné sa postaráme za vás.

Prídavky v plnej výške

S nami získate rakúske detské prídavky, tzv. Familienbeihilfe, v plnej legálnej výške.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)