Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nedoplatok na daniach vo Veľkej Británii

Ak pracujete vo Anglicku celý rok (od 6. apríla do 5. apríla nasledujúceho roka), spravidla vám zamestnávateľ odvádza preddavky na daň tak, že na konci daňového roka máte odvedenú daň v správnej výške, to znamená, že vám nevzniká ani preplatok, ani nedoplatok.

nedoplatok na daniach v UK

Avšak ak počas roka svoje zamestnanie začnete, ukončíte alebo zmeníte:

  • môže vám vzniknúť na daniach z UK preplatok, o ktorý môžete požiadať,
  • môže vám vzniknúť nedoplatok, ktorý je potrebné uhradiť.

Prečo vzniká nedoplatok?

Nedoplatok na daniach vzniká vtedy, ak odvediete menej daní, ako je vaša povinnosť.

Najčastejším dôvodom vzniku nedoplatku je, že počas roka zmeníte zamestnávateľa a nový zamestnávateľ nemá informáciu o vašich predchádzajúcich príjmoch za daný rok. Preto nový zamestnávateľ odvádza daň tak, ako keby to bolo vaše jediné zamestnanie v danom roku.

Na konci daňového roka však HMRC príjmy spočíta dokopy a vám vznikne na daniach nedoplatok.

Taktiež vám nedoplatok na daniach môže vzniknúť aj v prípade, že Britániu opustíte, požiadate o vrátenie daní za posledný rok a následne sa ešte do konca daňového roka (t. j. do najbližšieho 5. apríla) vrátite do UK a máte ďalší príjem.

Napríklad:

V auguste 2022 ukončíte v Británii zamestnanie a Britániu opustite. Požiadate o vrátenie daní a preplatok je vám vyplatený. Následne sa v januári 2023 do Veľkej Británie vrátite a znova sa tam zamestnáte. Znamená to, že v rovnakom daňovom roku (v Británii je daňový rok od 6.apríla do 5. apríla) máte ďalší príjem. V takom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť vrátiť časť preplatku (alebo aj celý), ktorý ste získali.

Do akej výšky môže vzniknúť nedoplatok?

Výška nedoplatku je veľmi individuálna. Závisí od výšky vášho príjmu a výšky odvedenej či neodvedenej dane. Môže sa pohybovať od 50 až do niekoľko tisíc GBP. Nedoplatok do 50 GBP HMRC väčšinou nežiada uhradiť.

Veľmi dôležité Pozor! Ak máte nedoplatok do 50 GBP a HMRC vám zašle výzvu na jeho úhradu, v taktom prípade je potrebné tento nedoplatok uhradiť.

Čo robiť, ak vznikol nedoplatok?

V prípade, že zostávate naďalej pracovať v Anglicku, o nič nejde. HMRC si váš nedoplatok stiahne cez znížený Tax Code buď v roku nasledujúcom po roku, kedy vám nedoplatok vznikol, alebo v ďalšom.

V prípade, že Britániu opustíte predtým, ako stihnete dlh uhradiť, HMRC vám poštou zašle výzvu na úhradu záväzku, kde určí dátum, do ktorého je potrebné nedoplatok uhradiť.

Veľmi dôležité Pozor, ak pri odchode z Británie na HMRC nezmeníte adresu z britskej na aktuálnu adresu, kde môžete prijímať korešpondenciu, HMRC vám výzvy bude zasielať na poslednú adresu v Británii a je možné, že o svojom dlhu ani nebudete vedieť.

Ak po niekoľkých výzvach dlh neuhradíte, HMRC vám vystaví povinnosť podať Self-Assessment – daňové priznanie, ktoré v Anglicku podávajú živnostníci. Túto povinnosť už väčšinou nie je možné zrušiť. Za neskoré podanie Self-Assessment vám taktiež hrozia ďalšie pokuty a taktiež úroky za neskorú úhradu nedoplatku na daniach.

Úhrada nedoplatku na daniach

Ak vám HMRC nestiahne nedoplatok cez znížený Tax Code, odporúčame ho čo najskôr uhradiť, aby ste sa vyhli ďalším pokutám a úrokom.

Spôsob úhrady nedoplatku nájdete v našom blogu Uhradenie nedoplatku na bankový účet britského daňového úradu.

V prípade, že nedoplatok nemôžete uhradiť, je potrebné kontaktovať HMRC a dohodnúť si splátkový kalendár (Time to Pay arrangement).

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)