Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nemecké daňové priznanie – 8 najčastejších chýb

Kto niečo robí, robí aj chyby. Toto príslovie platí už roky. Niektoré chyby pri nemeckom daňovom priznaní vás však môžu vyjsť pomerne draho. V tomto článku zosumarizujeme tie najčastejšie a poradíme vám, ako sa im vyhnúť.

žena premýšľa, ako vyplniť nemecké daňové priznanie

Asi najväčšou chybou, ktorú platitelia dane môžu v súvislosti s daňovým priznaním urobiť, je nepodať ho, keďže vo väčšine prípadov sa podanie daňového priznania oplatí. 90 % zamestnancov, ktorí popri mzde majú aj iný majetkový prospech, dostanú od nemeckého daňového úradu peniaze späť. Priemerne sa vrátená suma pohybuje okolo 1 000,00 eur.

Povinným sa podanie nemeckého daňového priznania stáva vtedy, keď vedľajšie príjmy ako napríklad rodičovský príspevok, podpora v nezamestnanosti alebo nemocenská v daňovom roku presiahnu sumu 410,00 eur. Povinnosť podať daňové priznanie v Nemecku majú aj manželia, ktorí pri sťahovaní preddavkov na daň profitovali z takzvaného manželského splittingu, vďaka ktorému boli ich preddavky nižšie.

Ak sa rozhodnete podať nemecké daňové priznanie, týmto chybám sa určite vyhnite, aby ste neprišli o svoje peniaze:

1. Podcenenie výdavkov, ktoré vám ako zamestnancovi vznikli v súvislosti s prácou

Tisíc eur na pracovné výdavky sa v nemeckom daňovom priznaní zohľadňuje automaticky ako paušál. Ak ste teda v súvislosti s prácou mali iba nepatrné výdavky, okrem ktorých si nemáte čo z daní odpočítať, nemusíte sa s podávaním priznania trápiť. Zamestnanci z tohto paušálu profitujú aj tak, keďže zamestnávateľ za nich odvádza nižšie preddavky na daň.

Veľmi dôležité Zamestnanci však často podcenia výdavky, ktoré im reálne vznikli. Samotná cesta do práce môže ročne vyjsť na pár stoviek eur. Za každý pracovný deň si pendleri môžu uplatniť paušál 0,30 eur na kilometer.

Ak teda bývate napríklad 16 kilometrov od svojho pracoviska, môžete si na deň uplatniť paušál v sume 4,80 eur. Pri 200 odpracovaných dňoch sa tak výška paušálu môže zastaviť na sume 960 eur, čo je tesne pod hranicou spomenutej automaticky uplatnenej tisícky. Vo všeobecnosti platí, že každé euro uplatnené nad hranicu 1.000 eur znižuje vyrubenú daň až o 0,40 eur. Tí, ktorí dochádzajú do práce vlakom, majú na výber, či si ako daňový výdavok uplatnia reálnu cenu cestovných lístkov alebo paušál na tieto výdavky.

Ak sa teda namiesto reálnych cestovných nákladov uspokojíte s paušálom, môžete prísť o nemalú sumu.

2. Nesprávne údaje o bankovom spojení

Radšej si tieto údaje skontrolujte dvakrát. Zvlášť pri IBAN sa zvyknú ukryť rôzni tlačiarenskí škriatkovia. Alebo ste daňovému úradu ešte neoznámili nové bankové spojenie? To sú dôvody, ktoré môžu viesť k oneskoreniu vyplatenia vášho daňového preddavku.

3. Chýbajúce účtenky

Bez príslušných dokladov si nemôžete uplatniť žiadne výdavky. Dokumenty ako faktúry za remeselné práce alebo bločky za pracovné prostriedky si je preto dobré starostlivo uschovať. Odporúča sa tieto doklady hneď usporiadať. Je to totiž spoľahlivý spôsob, ako predísť ich strate.

4. Neuplatnenie vedľajších nákladov na bývanie pri platení nájmu

Nemecko podobne ako iné krajiny podporuje legálne remeselné činnosti. Pri výdavkoch uplatnených ako „plnenia blízke domácnosti“ daňový úrad často automaticky znižuje daňovú povinnosť až o 20 % (teda nielen samotný zdaňovaný príjem). 20 percent zodpovedá sadzbe 19 %, ktorú zákazníci platia ako daň z obratu pri remeselných prácach.

Veľmi dôležité Veľká časť nájomcov pritom urobí unáhlený záver, že takéto výdavky nemali. Často pritom ide o omyl, pretože do tejto kategórie výdavkov môžu spadať aj výdavky na domáceho majstra či čistenie schodov.

5. Platba účtov v hotovosti

Ak napríklad remeselné práce vyplatíte v hotovosti, nemôžete si ich uplatniť ako výdavok vo svojom daňovom priznaní. Aj v prípade, ak vám bola vystavená faktúra, nemecký daňový úrad takýto výdavok neuzná, pokiaľ nebola uhradená bankovým prevodom.

6. Daňové priznanie s chýbajúcimi údajmi

Ak si v daňovom priznaní neuplatníte odpočítateľné výdavky, darujete štátu hotovosť. Nezabudnite si preto tieto výdavky uplatniť.

7. Uplatnenie mimoriadnej záťaže v daňovom priznaní

Výdavky za rozvod alebo náklady na sociálnu či zdravotnú starostlivosť patria do skupiny takzvaných „mimoriadnych záťaží“ a môžu byť uplatnené ako výdavky v nemeckom daňovom priznaní v prípade, ak sú tieto náklady vyššie než „primeraná hranica záťaže“. Táto hranica môže byť rôzna v závislosti od rodinného stavu, výšky príjmu a podobne.

8. Zabudnutý podpis

Aj keď vám táto chyba pripadá ako neškodná, bez podpisu je daňové priznanie neplatné. Nemecký daňový úrad vás síce o tomto nedostatku bude informovať, no vyžiada si to ďalší čas, a vy chcete svoj daňový preplatok určite čo najskôr späť.

Nemecké daňové priznanie bez chýb

Ak chcete mať istotu, že vaše nemecké daňové priznanie bude spracované bezchybne, zverte sa do rúk odborníkom v TJ-Legal, kde sa o všetko potrebné postaráme.

Zdroje: Wiwo.de, Aktuell-verein.de

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)