Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Poberáte od januára 2019 nižšie prídavky na deti z Rakúska? Zmeňte to!

Ako vám je isto známe z médií, Rakúsko pristúpilo od 1.1.2019 k indexácii prídavkov na deti žijúce v inom štáte EÚ než v Rakúsku. Odvtedy teda ich výšku prispôsobuje cenovej hladine v krajine bydliska detí. Pre deti slovenských občanov pracujúcich v Rakúsku to prakticky znamená zníženie sumy vyplácaných prídavkov. 

pridavky rakusko indexacia 2019 deti

Spolu s ďalšími východoeurópskymi krajinami EÚ, ktorých občania pracujú v Rakúsku, to však Slovenská republika považuje za diskrimináciu.

Podobný názor zastáva aj Európska komisia, ktorá v máji 2020 podala voči Rakúsku žalobu na Súdnom dvore EÚ, takzvanú procedúru pre porušenie zmlúv. Od európskeho súdu sa očakáva rozhodnutie, že indexácia rodinných prídavkov nie je v súlade s právom EÚ. Kedy to však bude a akým spôsobom Súdny dvor EÚ zaviaže Rakúsko situáciu napraviť (či napríklad bude musieť už vyplatené znížené prídavky doplatiť, alebo ich len od určeného momentu vyplácať v pôvodnej výške), nevie zodpovedne odhadnúť žiadna zo zainteresovaných inštitúcií.

Odvolanie voči indexácii prídavkov

Okrem čakania na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ existuje pre dotknutých poberateľov možnosť, ako sa voči zníženiu prídavkov na deti z Rakúska, tzv. Familienbeihilfe, ohradiť individuálne. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. pripravila v spolupráci s českými partnermi odporúčanie, ako pri tom postupovať. Riadilo sa ním už niekoľko stoviek českých poberateľov rakúskych prídavkov, ktorí sa rozhodli brániť voči nespravodlivému rakúskemu rozhodnutiu.

Najprv na rakúskom daňovom úrade, ktorý schválil poberanie prídavkov, požiadali o doplatok prídavkov v neindexovanej výške a o vyplácanie ďalších prídavkov v nezníženej sume. Voči  zamietavým rozhodnutiam úradov potom podajú odvolania a voči odpovediam na odvolania žaloby na Spolkový finančný súd. Tento súd je podľa svojho vyjadrenia pripravený pozorne sledovať počet sťažností na indexáciu prídavkov na deti a prípadne sa obrátiť na Súdny dvor EÚ so žiadosťou o rozhodnutie o predbežnej otázke.

  1. žiadosť o prídavky v neindexovanej výške
  2. odvolanie voči zamietnutiu daňového úradu
  3. žaloba na Spolkový finančný súd

Individuálne spracovanie žiadostí

Samozrejme aj tento postup si vyžaduje istý čas a konečné rozhodnutie pripadne nezávislému súdu, preto úspešnosť celého postupu nemôže zaručiť nikto. Keďže je však tento postup individuálny, je pri ňom väčšia šanca, že dosiahnete doplatenie rozdielu medzi už vyplatenými zníženými prídavkami a prídavkami v neindexovanej výške. Navyše, počas celej procedúry nie je potrebné zaplatiť žiadne rakúske úradné ani súdne poplatky a pri úspešnom zavŕšení môžete ročne získať minimálne 742,80 eur na jedno dieťa (čo predstavuje 61,90 eur mesačne) v závislosti od veku a počtu detí.

Poplatky za spracovanie

Ponúkame vám spracovanie jednotlivých podaní na rakúske úrady a rakúsky súd, alebo sa môžete rozhodnúť pre kompletný balík, ktorý obsahuje všetky tri podania a zároveň tak ušetriť 15 % oproti jednotlivým podaniam.

Popis služby Suma
žiadosť o doplatok a o vyplácanie ďalších prídavkov v neindexovanej výške 40,00 €
odvolanie voči zamietavému rozhodnutiu daňového úradu 40,00 €
žaloba na Spolkový finančný súd 60,00 €

 

alebo

Popis služby Suma
Komplexný balík 3 podaní (žiadosť + odvolanie + žaloba) 119,00 €

 

Ak o našu pomoc máte záujem, neváhajte nás kontaktovať na hanzova@tj-legal.com, alebo telefonicky na čísle 051 321 52 11.

Zdroj obrázka: pexels.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)