Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Formulár E9 (EU/EWR) a slovenské daňové priznanie

Chystáte sa podať zahraničné daňové priznania alebo požiadať o vrátenie daní zo zahraničia? A podali ste už slovenské priznanie za aktuálny rok? Zahraničný daňový úrad totiž tiež zaujímajú vaše celosvetové príjmy. Dôvodom je zvyčajne určenie daňovej rezidencie v danom štáte .

rakusko eu ewr slovenske danove priznanie

Radi vám pomôžeme so spracovaním slovenského daňového priznania typu A. Daňové priznanie typu A

Aktualizácia: 24. august 2021

Zahraničný daňový úrad totiž zaujímajú vaše celosvetové príjmy. Dôvodom je určenie daňovej rezidencie a v závislosti od toho aj uplatňovanie odpočítateľných položiek vo vašom zahraničnom daňovom priznaní. To znamená, že percento vašej daňovej povinnosti sa vypočítava na základe vašich celosvetových príjmov, ale týmto percentom sa zdaňuje len váš príjem dosiahnutý v krajine pracovného pôsobenia. Bez formulára Bescheinigung EU/EWR (označovaný tiež formulár E9, resp. formulár EÚ/EER) sa nezaobídete.

Spracujeme vám slovenské daňové priznanie v zmysle zákona

Kedy ste povinný podať slovenské daňové priznanie?

Podľa zákona o dani z príjmov je povinný podať daňové priznanie daňovník, ak za príslušný rok dosiahol celosvetové zdaniteľné príjmy presahujúce polovicu nezdaniteľného minima v danom roku (v roku 2020 to bolo 2 207,10 €, v roku 2021 bude 2 255,72€).

Daňové priznanie nemusí podať daňovník, ktorý splnil príslušné podmienky a požiadal slovenského zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Avšak ak ste mali počas roka príjmy iba zo zahraničia, nie je možné vykonať ročné zúčtovanie a povinnosť podávať daňové priznanie vás neminie.

Veľmi dôležité Ak ste na Slovensku a v zahraničí pracovali ako zamestnanec, podávate slovenské daňové priznanie typu A.

V priznaní uvediete príjmy, ktoré ste dosiahli zo zamestnania na Slovensku. Údaje získate z potvrdenia, ktoré vám vystaví slovenský zamestnávateľ. Potvrdenie sa volá „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti“.

Príjmy zo zahraničia sa preukazujú potvrdením od zamestnávateľa, ktoré je ekvivalentom slovenského Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. Môže to byť Lohnzettel, Ausdruck, Jaropgaaf, P60, atď.

Veľmi dôležité Príjmy zo zahraničia je potom potrebné z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia zo slovenského daňového priznania vyňať.

V prípade, že slovenské daňové priznanie nemáte podané a rozmýšľate o tom, že požiadate o vrátenie daní zo zahraničia, odporúčame vám ho podať. Nie len z dôvodu, že je to vaša zákonná povinnosť, ale aj z dôvodu, že bez podaného daňového priznania vám slovenský daňový úrad nepotvrdí formulár EU/EWR.

Prečo potrebujem žiadosť o formulár E9 – Bescheinigung EU/EWR, Formulár EÚ/EER?

Pre vrátenie daní zo zahraničia potrebujete Formulár E9 (EU/EWR). Na tomto formulári vám slovenský daňový úrad potvrdí výšku vašich príjmov zdaňovaných mimo krajiny, z ktorej žiadate o vrátenie daní v príslušnom roku. Napríklad vo formulári EU/EWR pre Nemecko vám slovenský daňový úrad potvrdí príjmy zo Slovenska, z Rakúska, z Českej republiky, resp. ďalšie príjmy, ktoré sa nezdaňujú v Nemecku.

Toto potvrdenie vám na základe štruktúrovanej žiadosti vystaví slovenský daňový úrad miestne príslušný vášmu miestu trvalého pobytu. Podmienkou je vyššie spomínané slovenské daňové priznanie za príslušný rok.

Kedy podať slovenské daňové priznanie?

Lehota na podanie slovenského daňového priznania za príslušný daňový rok je do 31. marca nasledujúceho roka (daňový a kalendárny rok sú na Slovensku totožné, t.j. trvajú od 1. januára do 31. decembra).

Ak pracujete v zahraničí, môžete si túto lehotu predĺžiť o 6 kalendárnych mesiacov, najneskôr do 30. septembra. Je však potrebné podať príslušnému správcovi dane oznámenie najneskôr do 31. marca. V ňom uvediete, že máte zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a novú lehotu na podanie daňového priznania.

Ak podávate daňové priznanie na Slovensku za predchádzajúce roky po termíne s cieľom získať potvrdenie EU/EWR (formulár E9), vystavujete sa možnosti dostať pokutu za oneskorené podanie daňového priznania. Minimálna suma vyrubenej pokuty je 30,00 eur.

Veľmi dôležité  Nezabúdajte však, že ak sa slovenské daňové priznanie rozhodnete nepodať a mali ste povinnosť, daňový úrad vám v prípade zistenia tejto skutočnosti môže uložiť aj vyššiu pokutu.

S rozhodnutím, či sa vám slovenské daňové priznanie aj po termíne oplatí podávať, aj s jeho následným spracovaním vám radi pomôžeme. Stačí ak nám zašlete kópiu alebo sken vašich slovenských a zahraničných potvrdení o príjmoch. Na základe vašej žiadosti bezplatne vyčíslime predbežnú sumu, ktorú by vám na dani zo zahraničia mohli vrátiť.

Zdroj obrázku: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)